ภาษีสินค้าดิจิทัล

หมายเหตุ: คู่มือนี้เกี่ยวข้องกับผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าในประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป (EU)

สินค้าดิจิทัลเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือสินค้าที่จัดหาให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าดิจิทัลในอัตราที่กำหนดในประเทศของตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ขายตั้งอยู่ที่ประเทศใด

แต่ในเขตอำนาจภาษีบางเขตคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายจากสินค้าดิจิทัล ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดในภูมิภาคของคุณ

ยกเว้นเรียกเก็บภาษีจากสินค้าดิจิทัล

หากคุณมีสินค้าดิจิทัลเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีคุณสามารถป้องกันการเรียกเก็บภาษีกับสินค้าเหล่านี้ได้ สินค้าดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีการจัดส่งเหมือนกับสินค้าธรรมดาทั่วไปดังนั้นคุณสามารถปิดฟีเจอร์การจัดส่งได้ในเวลาเดียวกัน

ขั้นตอน:

 1. เปิดสินค้า

 2. ในส่วนการกำหนดราคาให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้

 3. ในส่วนการจัดส่งให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายว่านี่คือสินค้าที่จับต้องได้

 4. คลิกที่บันทึก

ยกเว้นการเก็บภาษีกับสินค้าดิจิทัลจำนวนมากด้วยการทำการอัพเดทแบบเป็นชุด

หากคุณจำเป็นต้องยกเว้นสินค้าดิจิทัลจำนวนมากในครั้งเดียวคุณสามารถทำการอัปเดตแบบเป็นชุดได้ หากต้องการดำเนินการตามขั้นตอนนี้คุณจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์.csvได้อย่างชำนิชำนาญ

ขั้นตอน:

 1. ส่งออกข้อมูลสินค้าที่จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเป็นไฟล์ .csv จากนั้นแก้ไขค่าในคอลัมน์ต่อไปนี้:
ช่องที่ต้องการแก้ไขใน CSV ของสินค้า
ช่อง CSV การตั้งค่า
Variant Requires Shipping กำหนดค่านี้เป็น false
Variant Taxable กำหนดค่านี้เป็น false
Variant Grams กำหนดค่านี้เป็น 0
 1. เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ .csv จนเสร็จสิ้นแล้วให้นำเข้าไฟล์ไปยังร้านค้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกแทนที่สินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน

สินค้าดิจิทัลในสหภาพยุโรป

สินค้าดิจิทัลในสหภาพยุโรปถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าเป็นการออกอากาศ โทรคมนาคมและบริการที่จัดหาให้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นการจัดส่ง บัตรของขวัญที่ส่งทางออนไลน์จะไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความ

คุณสามารถอ่านกฎสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการดิจิทัลในสหภาพยุโรป ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คุณทราบว่ากฎภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้กับคุณอย่างไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรปคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้ขายชาวดัตช์และขายสินค้าดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในเยอรมนีคุณจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 19% ของเยอรมนีคุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปได้เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่คุณทำธุรกิจ
 • ลงทะเบียน Mini One-Stop-Shop (MOSS) ในประเทศสหภาพยุโรปที่คุณอาศัยอยู่ หน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ (ตัวอย่างเช่นHM Revenue & Customs ในสหราชอาณาจักร) สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน MOSS

หลักฐานของตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ

หากคุณขายสินค้าดิจิทัลหน่วยงานจัดเก็บภาษีบางหน่วยงานกำหนดให้คุณเก็บรวบรวมและบันทึกหลักฐานสองชิ้นเกี่ยวตำแหน่งที่ตั้งของผู้ซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด Shopify จะมอบที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและที่อยู่ IP ของลูกค้า ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินจะปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ IP ได้โดยคลิกดูการวิเคราะห์แบบเต็มในส่วนการวิเคราะห์การหลอกลวง

หากที่อยู่ IP ดูเหมือนมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ที่เดียวกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินคุณควรจะหาหลักฐานอื่นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา ตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษี

เปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล

คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศ EU ทุกประเทศโดยอัตโนมัติเพื่อให้การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าดิจิทัลของคุณนั้นเป็นเรื่องง่าย

หากคุณเปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลระบบจะสร้างคอลเลกชัน และเมื่อใดก็ตามที่คุณขายสินค้าที่อยู่ในคอลเลกชันจะมีการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องโดยอิงจากที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนการตั้งค่าภาษีให้คลิกเปิดใช้งาน:

  เปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลของสหภาพยุโรปในการตั้งค่าภาษี

 2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปิดใช้งานภาษี VAT ของสินค้าดิจิทัลในสหภาพยุโรป:

  ยืนยันและเปิดใช้งานอัตราภาษีสินค้าดิจิทัลของสหภาพยุโรป

  ซึ่งจะเป็นการสร้างคอลเลกชันสินค้าแบบกำหนดเองด้วยการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับแต่ละประเทศใน EU โดยอัตโนมัติ คอลเลกชันนี้เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล(ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถใช้คอลเลกชันใดๆ ก็ได้)

 3. ใต้ช่องทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลของ EU ให้คลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือเปิดคอลเลกชันจากหน้าคอลเลกชันของคุณ):

  คลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลเพื่อเปิดคอลเลกชัน

 4. ในส่วนสินค้าให้คลิกเพิ่มสินค้าจากนั้นเลือกสินค้าดิจิทัลของคุณจากเมนูดรอปดาวน์:

  คลิกเพิ่มสินค้าเพื่อเลือกสินค้าดิจิทัลของคุณสำหรับคอลเลกชัน

 5. หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าดิจิทัลของคุณแล้วให้คลิกบันทึก

ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลกับคอลเลกชันอื่น

หลังจากที่คุณสร้างคอลเลกชันภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลชุดแรกแล้วคุณสามารถใช้อัตราการจัดเก็บภาษีกับคอลเลกชันสินค้าดิจิทัลอื่นได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกการตั้งค่าจากนั้นคลิกภาษี

 2. ในส่วนการตั้งค่าภาษีด้านล่างกล่องกาเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลใน EUให้คลิกเลือกคอลเลกชันอื่น:

  ค้นหาคอลเลกชันอื่นเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลของสหภาพยุโรป

 3. เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้สำหรับสินค้าดิจิทัลที่คุณขายในสหภาพยุโรป:

  เลือกคอลเลกชันที่คุณต้องการใช้

 4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน

ดูอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณกำลังใช้

หากคุณได้เปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลคุณสามารถดูการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ถูกใช้กับแต่ละประเทศในรายการจัดส่งของคุณ

ก่อนที่คุณจะดูอัตราค่าจัดส่งของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละประเทศอยู่ในรายการเขตการจัดส่งของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนอัตราภาษีให้คลิกที่ชื่อของประเทศในยุโรป ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลจะแสดงอยู่ในส่วนภาษีที่กำหนดเอง:

  สามารถดูอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลได้ในส่วนการแทนที่ภาษี

ปิดใช้งานอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัล

หากคุณปิดใช้งานฟีเจอร์อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปแล้วเปิดใช้งานอีกครั้งคุณจำเป็นต้องจัดคอลเลกชันใหม่ที่คุณต้องการใหม่อีกครั้งหากคุณไม่ได้ใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนการตั้งค่าภาษีให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษี VAT ของสินค้าดิจิทัลใน EU:

  เลิกทำเครื่องหมายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลใน EU ในการตั้งค่าภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี