คอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง

คอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองจะรวมเฉพาะสินค้าที่คุณเลือกเท่านั้น คอลเลกชันจะมีเฉพาะสินค้าเดิมเสมอ เว้นแต่ว่าคุณจะทำการเพิ่มหรือลบสินค้าเหล่านั้นเอง ก่อนที่คุณจะทำการอัปเดตคอลเลกชัน คุณสามารถตรวจสอบด้านบนสุดของหน้าเพื่อดูว่ามีพนักงานคนอื่นกำลังทำการเปลี่ยนแปลงคอลเลกชันเดียวกันอยู่หรือไม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคอลเลกชันแบบอัตโนมัติให้กลายเป็นแบบดำเนินการด้วยตนเองได้ แต่สามารถสร้างคอลเลคชั่นแบบดำเนินการด้วยตนเองขึ้นมาใหม่และเพิ่มสินค้าที่ต้องการได้

สร้างคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองแล้วเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันนั้นได้ หากมีคอลเลกชันนั้นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงสินค้าจากหน้าคอลเลกชันนั้นได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันได้

หากคุณไม่ต้องการเผยแพร่คอลเลกชันทันทีที่คุณสร้าง คุณสามารถกำหนดวันที่ใดวันที่หนึ่งที่จะเผยแพร่คอลเลกชันไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ในอนาคต

ขั้นตอน:

เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันได้

เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันที่มีอยู่จากหน้ารายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองที่มีอยู่ได้หนึ่งหน้าขึ้นไปจากหน้ารายละเอียดของสินค้า

ขั้นตอน:

ลบสินค้าออกจากคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเอง

เปลี่ยนวันที่เผยแพร่ของคอลเลกชัน

คุณสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่วันใดวันหนึ่งสำหรับคอลเลกชันให้พร้อมใช้งานในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

  2. คลิกที่คอลเลกชัน

  3. ในส่วนช่องทางการขาย ให้คลิกที่ไอคอนรูปปฏิทินที่อยู่ด้านข้างร้านค้าออนไลน์

  4. กำหนดวันที่และเวลาที่คุณต้องการเผยแพร่คอลเลกชัน

  5. คลิกที่บันทึก

ลบคอลเลกชัน

หมายเหตุ: การลบคอลเลกชันจะถือเป็นการลบอย่างถาวรออกจากส่วน Shopify admin คุณสามารถซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายได้โดยไม่ต้องลบทิ้ง

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี