การค้นหาและการดูคอลเลกชัน

รายการคอลเลกชันของคุณจะแสดงอยู่บนหน้าคอลเลกชันในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถสร้างและปรับแต่งมุมมองคอลเลกชันของคุณเพื่อรวมการค้นหา ตัวกรอง และการเรียงลำดับที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดระเบียบรายการคอลเลกชันของคุณได้

หากต้องการค้นหาคอลเลกชันโดยอิงจากคำศัพท์ที่อยู่ในชื่อหรือคำอธิบาย ให้คลิกปุ่มจัดเรียงและกรองในหน้าคอลเลกชัน จากนั้นใช้แถบค้นหาเพื่อป้อนคำค้นหาที่ต้องการ คุณสามารถใช้คำค้นหาร่วมกับตัวกรองเพื่อแสดงผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง
 3. ในช่องการค้นหาคอลเลกชันทั้งหมด ให้ป้อนคำค้นหาของคุณ รายการคอลเลกชันจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่มีคำดังกล่าวในชื่อและคำอธิบายของสินค้า
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการบันทึกมุมมองนี้ ให้คลิก “บันทึกเป็น” เพื่อป้อนชื่อมุมมองที่จะบันทึก จากนั้นคลิก “บันทึกมุมมอง

จัดเรียงรายการคอลเลกชันของคุณ

คุณสามารถจัดเรียงรายการคอลเลกชันของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกการจัดเรียงต่อไปนี้:

 • ชื่อคอลเลกชัน
 • อัปเดตแล้ว

การจัดเรียงจะมีผลต่อลำดับของคอลเลกชันในส่วนผู้ดูแล Shopify แต่จะไม่มีผลในร้านค้าออนไลน์หรือการนำทางของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเลย์เอาต์หรือรูปลักษณ์ของคอลเลกชัน

ขั้นตอน:

กรองรายการคอลเลกชันของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น คอลเลกชันทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่ในหน้าคอลเลกชัน คุณสามารถกรองรายการเพื่อให้แสดงส่วนย่อยของคอลเลกชันได้ คุณยังสามารถใช้คำค้นหาร่วมกับตัวกรองเพื่อแสดงผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้

การกรองรายการคอลเลกชันจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาคอลเลกชันเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข ตรวจสอบ หรืออัปเดต ตัวเลือกการกรองมีดังต่อไปนี้

 • ช่องทางการขาย - แสดงคอลเลกชันที่รวมหรือไม่รวมอยู่ในช่องทางการขายใดช่องทางหนึ่ง
 • ประเภท - แสดงคอลเลกชันที่เป็นแบบอัตโนมัติ หรือ ด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

มุมมองคอลเลกชัน

มุมมองคอลเลกชันเป็นมุมมองแบบกำหนดเองของคอลเลกชันของคุณโดยอิงตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ เพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุมมองคอลเลกชันจะแสดงเป็นแท็บที่ด้านบนของหน้าคอลเลกชัน คุณสามารถปรับแต่งมุมมองคอลเลกชัน ตลอดจนสร้าง ทำซ้ำ เปลี่ยนชื่อ หรือลบมุมมองได้ หากคุณสร้างมุมมองคอลเลกชันใหม่ ระบบจะเพิ่มมุมมองนั้นไว้เป็นแท็บใหม่ในหน้าคอลเลกชัน

การสร้างมุมมองคอลเลกชัน

คุณสามารถสร้างมุมมองคอลเลกชันโดยอิงตามตัวกรองและคำค้นหาได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง
 3. ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์รายการคอลเลกชันของคุณ:

  • เลือกตัวกรอง และใช้เกณฑ์ที่คุณต้องการใช้
  • ป้อนคำค้นหาลงในช่องที่ระบุว่าค้นหาคอลเลกชันทั้งหมด
 4. คลิกที่ บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกมุมมองเป็น ให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองคอลเลกชัน

 6. คลิกที่ “บันทึก

การสร้างมุมมองคอลเลกชันใหม่โดยการทำซ้ำมุมมองที่มีอยู่

คุณสามารถสร้างมุมมองคอลเลกชันใหม่ได้โดยการทำซ้ำมุมมองที่มีอยู่ จากนั้น คุณสามารถแก้ไขตัวกรองที่ใช้กับมุมมองใหม่เพื่อปรับแต่งตัวกรองได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิก "" ถัดจากชื่อของมุมมองที่คุณต้องการทำซ้ำ
 3. คลิก "ทำซ้ำมุมมอง"
 4. ในกล่องโต้ตอบทำซ้ำมุมมอง ให้ป้อนชื่อของมุมมองคอลเลกชันใหม่
 5. คลิก "สร้างมุมมอง"
 6. คลิกไอคอนค้นหาและตัวกรอง แล้วใช้ตัวกรองใหม่กับมุมมองใหม่
 7. คลิกที่ “บันทึก

การแก้ไขตัวกรองในมุมมองคอลเลกชัน

คุณสามารถแก้ไขตัวกรองในมุมมองคอลเลกชันได้ หากคุณต้องการให้มุมมองมีคอลเลกชันที่แตกต่างกัน หากมุมมองคอลเลกชันมีคำค้นหา คุณจะสามารถบันทึกมุมมองที่อัปเดตเป็นมุมมองคอลเลกชันใหม่แทนการอัปเดตมุมมองที่มีอยู่ได้เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิกที่ชื่อของมุมมองคอลเลกชันที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนค้นหาและกรอง
 4. เลือกตัวกรอง และใช้เกณฑ์ใหม่ที่คุณต้องการใช้
 5. คลิกที่ “บันทึก

การเปลี่ยนชื่อมุมมองคอลเลกชัน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อมุมมองคอลเลกชันได้หากชื่อที่มีอยู่ไม่ใช่ชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิก "" ถัดจากชื่อของมุมมองการค้นหาที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ
 3. คลิก "เปลี่ยนชื่อมุมมอง"
 4. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อมุมมอง ให้ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองคอลเลกชัน
 5. คลิกที่ “บันทึก

การลบมุมมองคอลเลกชัน

ไม่สามารถยกเลิกการลบมุมมองคอลเลกชันได้ มุมมองที่ลบแล้วจะไม่พร้อมใช้งานในส่วนผู้ดูแลของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “สินค้า” > “คอลเลกชัน
 2. คลิก "" ถัดจากชื่อของมุมมองคอลเลกชัน
 3. คลิก "ลบมุมมอง"
 4. คลิก "ลบมุมมอง" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี