Wyszukiwanie i wyświetlanie kolekcji

Lista Twoich kolekcji jest wyświetlana na stronie Kolekcje w panelu administracyjnym Shopify. Możesz tworzyć i dostosowywać widoki kolekcji, aby uwzględniały wyszukiwania, filtry i sortowanie, które ułatwiają dostęp do listy kolekcji i ich uporządkowanie.

Aby znaleźć kolekcje na podstawie słów znajdujących się w ich tytułach lub opisach, kliknij przycisk sortowania i filtrowania na stronie Kolekcje, a następnie użyj paska wyszukiwania, aby wprowadzić konkretne szukane terminy. Możesz użyć szukanych terminów w połączeniu z filtrami, aby wyświetlić bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 3. W polu Wyszukiwanie wszystkich kolekcji wprowadź szukane terminy. Lista kolekcji jest automatycznie odświeżana, aby wyświetlać tylko te produkty, które zawierają określone słowa w tytułach i opisach kolekcji.
 4. Opcjonalnie: Aby zapisać ten widok, kliknij opcję Zapisz jako w celu wprowadzenia nazwy zapisanego widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Sortuj listę kolekcji

Możesz sortować listę kolekcji, korzystając z następujących opcji sortowania:

 • tytuł kolekcji
 • zaktualizowano

Sortowanie wpływa na kolejność kolekcji w panelu administracyjnym Shopify, ale nie w sklepie online ani w nawigacji. Dowiedz się więcej o zmianie układu lub wyglądu kolekcji.

Kroki:

Filtruj listę kolekcji

Domyślnie wszystkie Twoje kolekcje są wyświetlane na stronie Kolekcje. Możesz przefiltrować tę listę, aby wyświetlić mniejszy podzbiór kolekcji. Możesz użyć szukanych terminów w połączeniu z filtrami, aby wyświetlić bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania.

Filtrowanie listy produktów może pomóc w znalezieniu konkretnych kolekcji, które wymagają edycji, sprawdzenia lub aktualizacji. Dostępne są następujące opcje filtrowania:

 • Kanał sprzedaży - pokazuje kolekcje, które są uwzględnione w określonym kanale sprzedaży lub z niego wykluczone.
 • Typ - wyświetla kolekcje automatyczne lub ręczne.

Kroki:

Widoki kolekcji

Widok kolekcji to widok Twoich kolekcji dostosowany na podstawie ustawionych kryteriów, który pomaga Ci efektywniej wykonywać zadania. Widoki kolekcji są wyświetlane jako karty na górze strony Kolekcje. Możesz dostosować odsłony kolekcji oraz tworzyć, duplikować, zmieniać nazwy, edytować lub usuwać widoki. Po utworzeniu nowego widoku kolekcji jest on dodawany jako nowa karta na stronie Kolekcje.

Utwórz widok kolekcji

Możesz utworzyć widok kolekcji na podstawie filtrów i szukanych terminów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby dostosować wyniki listy kolekcji:

  • Wybierz filtr i zastosuj kryteria, których chcesz użyć.
  • Wprowadź szukane terminy w polu z etykietą Wyszukiwanie wszystkich kolekcji.
 4. Kliknij Zapisz jako.

 5. W oknie dialogowym Zapisz widok jako wpisz nazwę widoku kolekcji.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz nowy widok kolekcji, duplikując istniejący widok

Możesz utworzyć nowy widok kolekcji, duplikując istniejący widok. Następnie możesz edytować filtry zastosowane w nowym widoku, aby go dostosować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij obok nazwy widoku, który chcesz zduplikować.
 3. Kliknij Duplikuj widok.
 4. W oknie dialogowym Duplikuj widok wpisz nazwę nowego widoku kolekcji.
 5. Kliknij Utwórz widok.
 6. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania i zastosuj nowe filtry do nowego widoku.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj filtry w widoku kolekcji

Możesz edytować filtry w widoku kolekcji, jeśli chcesz, aby widok zawierał różne kolekcje. Jeśli widok kolekcji zawiera szukane terminy, możesz tylko zapisać zaktualizowany widok jako nowy widok kolekcji, ale nie możesz aktualizować istniejącego widoku.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij nazwę widoku kolekcji, który chcesz edytować.
 3. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 4. Kliknij filtr, a następnie zastosuj nowe kryteria, których chcesz używać.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień nazwę widoku kolekcji

Możesz zmienić nazwę widoku kolekcji, jeśli istniejąca nazwa nie jest taka, jaka powinna być.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij obok nazwy widoku wyszukiwania, którą chcesz zmienić.
 3. Kliknij Zmień nazwę widoku.
 4. W oknie dialogowym Zmień nazwę widoku wprowadź nową nazwę widoku kolekcji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń widok kolekcji

Usunięcia widoku kolekcji nie można cofnąć. Usunięte widoki nie są dostępne w panelu administracyjnym.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
 2. Kliknij obok nazwy widoku kolekcji.
 3. Kliknij Usuń widok.
 4. Kliknij ponownie Usuń widok, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo