Zarządzanie kolekcjami w kanałach sprzedaży

Po utworzeniu kolekcji należy się upewnić, że jest ona dostępna w używanych kanałach sprzedaży. Można również ustalić datę publikacji kolekcji w przyszłości.

Wymagania dotyczące planu w zakresie zarządzania kolekcjami w kanale sprzedaży

Plan Shopify Starter nie obsługuje grupowania produktów w kolekcje, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie według kategorii. Jeśli potrzebujesz opcji tworzenia kolekcji, musisz przejść na plan w wyższej wersji, taki jak Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus. Dowiedz się więcej o różnych funkcjach planu.

Zmień dostępność kolekcji

Można opublikować lub ukryć kolekcję w swoich aktywnych kanałach sprzedaży, zmieniając ustawienia ich dostępności. Istnieje kilka powodów ukrycia kolekcji:

  • Kolekcja obejmuje produkty sezonowe lub sprzedażowe, które chcesz udostępniać tylko przez część roku.
  • Chcesz sprzedawać tylko jeden typ produktu za pomocą określonego kanału sprzedaży.
  • Produkty z kolekcji nie spełniają wymagań kwalifikujących do konkretnego kanału sprzedaży.

Kroki:

Inne zagadnienia

  • Udostępnienie kolekcji w kanale sprzedaży sklepu online nie powoduje automatycznego powiązania kolekcji z nawigacją sklepu. Aby ułatwić klientom znalezienie kolekcji w sklepie online, trzeba do niej dodać link z nawigacji w sklepie.
  • Zmiana dostępności kolekcji nie powoduje zmiany dostępności poszczególnych produktów w kolekcji. Jeśli chcesz, aby produkt był dostępny lub niedostępny, musisz go zaktualizować.

Zmień datę publikacji kolekcji

Możesz ustawić konkretną datę publikacji, aby udostępnić kolekcję w sklepie online.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

  2. Kliknij kolekcję.

  3. W sekcji Kanały sprzedaży kliknij ikonę kalendarza obok sklepu online.

  4. Ustaw datę i godzinę publikacji kolekcji.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo