Satış kanallarınızdaki koleksiyonları yönetme

Koleksiyon oluşturduktan sonra bunun kullandığınız satış kanallarında kullanılabildiğinden emin olmanız gerekir. Koleksiyonun yayınlanması için ileri bir tarihi de belirtebilirsiniz.

Satış kanalınızda koleksiyonları yönetmeyle ilgili plan gereklilikleri

Shopify Starter planı, müşterilerin ürünlerinizi kategorilere göre bulmalarını kolaylaştırmak için ürünlerinizi koleksiyonlar halinde gruplamayı desteklemez. Koleksiyon oluşturma özelliğini kullanmanız gerekiyorsa Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify veya Shopify Plus gibi daha yüksek bir plana geçmeniz gerekir. Farklı plan özelikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirme

Bir koleksiyonun kullanılabilirlik ayarlarını değiştirerek bu koleksiyonu etkin satış kanallarınızda yayınlayabilir veya gizleyebilirsiniz. Bir koleksiyonu gizlemek istemenizin birkaç nedeni olabilir:

  • Bu, yılın yalnızca belirli bir zamanında kullanıma sunmak istediğiniz sezonluk veya indirimli ürünlerden oluşan bir koleksiyondur.
  • Belirli bir satış kanalıyla yalnızca bir ürün türü satmak istiyorsunuzdur.
  • Koleksiyondaki ürünler belirli bir satış kanalının uygunluk gerekliliklerini karşılamıyordur.

Adımlar:

Diğer hususlar

  • Bir koleksiyonu Online Mağaza satış kanalında görünür hale getirmek, mağazanızın gezinme menüsünde koleksiyona otomatik olarak bağlantı verilmesini sağlamaz. Müşterilerin online mağazanızda bir koleksiyonu bulmalarına yardımcı olmak için mağazanızın gezinme menüsünden koleksiyonun bağlantısını eklemeniz gerekir.
  • Koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirmek, koleksiyon içindeki tekil ürünlerin kullanılabilirliğini değiştirmez. Bir ürünü kullanılabilir veya kullanılamaz duruma getirmek istiyorsanız ürünü güncellemeniz gerekir.

Bir koleksiyonun yayınlanma tarihini değiştirme

Bir koleksiyonun online mağazanızda kullanıma sunulması için belirli bir yayınlanma tarihi seçebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.

  2. Bir koleksiyona tıklayın.

  3. Satış kanalları bölümünde Online Mağaza'nın yanındaki takvim simgesine tıklayın.

  4. Koleksiyonu yayınlamak istediğiniz tarihi ve saati ayarlayın.

  5. Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene