Ürün ayrıntıları

Bir ürün için sağladığınız ayrıntılar, ürünün müşterilere görünme biçimini etkiler, ürünlerinizi düzenlemenizi kolaylaştırır ve müşterilerin ürünü bulmasına yardımcı olur. Her ürünün tüm ayrıntılarını sağlamanız gerekmez.

Varyasyonu olmayan ürünler için ürün ayrıntıları sayfasında Fiyatlandırma, Envanter ve Kargo bölümleri gösterilir. Varyasyon eklerseniz bu bölümler ürün ayrıntıları sayfasında artık gösterilmez. Ürün varyasyonlarına ilişkin ayrıntıları değiştirmek için Mevcut bir ürünün varyasyonlarını düzenleme bölümüne bakın.

Ürünleriniz için özel bilgiler veya dosyalar kaydetmek istiyorsanız meta alanları kullanarak ürün sayfalarınıza özel alanlar ekleyebilirsiniz. Dawn gibi bir Online Store 2.0 temanız varsa meta alanları temanıza bağlamak ve sayfalarınızı görüntülenen ürün veya varyasyona göre özelleştirmek için tema düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Başlık ve açıklama

 • Başlık: Ürünlerinizin müşterilerinize göstermek istediğiniz adı.

 • Açıklama - Ürününüzün açıklaması. Metninizi biçimlendirebilmeniz için bu alan, zengin metin düzenleyicisini kullanır. Potansiyel müşterilerinizi bilgilendirmek ve ikna etmek için ürünlerinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Satıcıysanız ve arama motorlarında ürünlerinizin benzersiz görünmesini istiyorsanız üreticinin açıklamasının aynısını kullanmayın.

Medya

Görseller, 3B modeller ve videolar müşterilerinize ürünün nasıl göründüğünü gösterir. Ürün medyası ekleme hakkında bilgi için Ürün medyası bölümüne bakın.

Fiyatlandırma

 • Fiyat - Ürün için aldığınız fiyat. Para birimini Genel ayarlar sayfasında ayarlarsınız. Birden fazla para biriminde satış yapıyorsanız Diğer para birimlerinde mevcut'a tıklayın. Para birimi ayarlarınızı görüntülemek için para birimlerini yönetin. Ürünün vergiye tabi olması durumunda Bu üründen vergi al'a tıklayın.

 • Karşılaştırma fiyatı - Satıştaki bir ürünün orijinal fiyatı. Bir karşılaştırma fiyatı girdiğinizde ürün, satış fiyatı gösterir.

 • Vergi kodu - Shopify Plus planları için üçüncü taraf bir vergi hizmeti kullanabilirsiniz. Hizmeti kullanıyorsanız ürünün vergi kodu burada gösterilir.

 • Ürün başına maliyet - Ürünün veya varyasyonun size maliyeti. Örneğin, bir ürünü yeniden satıyorsanız vergiler, kargo veya diğer masraflar hariç olmak üzere üreticiye ödediğiniz fiyatı girebilirsiniz. Ürünü kendiniz üretiyorsanız kendi işçilik ve malzeme fiyatlarınıza göre bir değer girebilirsiniz.

  Ürün maliyetinin girilmiş olduğu ürünlerde, fiyatlarınıza vergileri dahil etmediğiniz sürece, yansıtılan marj, ürün ayrıntıları sayfasındaki Fiyat alanının altında gösterilir. Marj şu şekilde hesaplanır: ([fiyat - maliyet] / fiyat) * 100). Örneğin, ürününüzün fiyatı 50 USD, maliyetiniz ise 30 USD ise, marj (([50 - 30] / 50) * 100 olarak hesaplanır) %40'tır.

  Mağazanız Shopify planı veya daha yüksek bir plan kapsamındaysa ürün maliyetlerinizi ve marjınızı analiz etmek için raporlara erişebilirsiniz. Satılan ürünlerinizin maliyetine de (COGS) ulaşabilirsiniz.

  Ürün başına maliyetin girilmesi isteğe bağlıdır. Maliyetlerinizi girmeyi tercih ederseniz toplu düzenleyiciyi ve CSV içe aktarma işlemini kullanarak tutarları tüm mevcut ürünlerinize aynı anda ekleyebilirsiniz. Bilgileri aynı anda güncelleyerek kâr raporlarınızdan en iyi değeri elde edebilirsiniz.

  Ürün başına maliyet, hediye kartı ürünleri için geçerli değildir.

Envanter

 • SKU (stok bulundurma birimi) - İşletmenizdeki ürünü tanımlayan kod. Etkili takip ve satış raporlama işlemleri için her SKU'nun benzersiz olması gerekir.

  SKU'lar isteğe bağlıdır. Kendi SKU biçiminizi oluşturabilirsiniz. SKU'lar hakkında daha fazla bilgi için SKU biçimleri bölümüne bakın.

 • Barkod (ISBN, UPC, GTIN vb.) - Barkodlar genellikle satıcılar tarafından kullanılır. Tanımlayıcının yeni veya mevcut bir Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) olması gerekir. Bazı satış kanallarında, ürünün kanal kullanılarak yayınlanabilmesi için GTIN gereklidir.

  GTIN'ler, ürün bilgilerini saklamak ve bulmak için dünya genelinde kullanılan benzersiz tanımlayıcılardır. UPC, EAN ve ISBN numaraları, ürün türüne bağlı olarak uzunlukları değişebilen GTIN örnekleridir. GTIN'yi ürününüzün ambalajındaki barkodun üstünde veya altında bulabilirsiniz.

  Barkod bir perakende satış mağazasında Shopify POS ile, Google kanalını kullanarak ürün yayınlama amacıyla kullanılır.

  Ürün için bir GTIN sağlanmamışsa üreticiden bunu talep edebilirsiniz. GS1 standartları web sitesinde ürettiğiniz bir ürünün GTIN'sini nasıl edinebileceğinizi öğrenin. Ürünleriniz için sahte GTIN bilgileri oluşturmayın.

  Akıllı telefonunuzu kullanarak nasıl barkod gireceğinize ilişkin bilgi için Bir barkodu cihazınızın kamerasıyla tarama bölümüne bakın.

 • Envanter politikası - Envanter takibine yönelik ayar.

 • Adet - Stoktaki birim sayısı. Envanterinizi birden fazla konumda yönetiyorsanız adet her konum için gösterilir.

 • Gelen: Gelen birim sayısı. Aktarımlar'a bakın.

Kargo

 • Bu fiziksel bir ürün - Bir ürünün gönderilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin ayar. Dijital ürünler veya hizmetler ya da hiçbir zaman göndermeyeceğiniz ürünler için bu ayarın işaretini kaldırın.

 • Ağırlık - Ürünün gerçek ağırlığı. Bu alan yalnızca Bu fiziksel bir ürün seçeneği işaretlendiğinde görünür. Ürün ağırlığı, kargo ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacağından kesin olmalıdır. Shopify Donanım Mağazası'nda bir kargo ölçeği satın alabilirsiniz.

 • Menşe ülke/bölge - Ürünün üretildiği veya derlendiği ülke. Ürün farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki malzemelerden oluşuyorsa, menşe ülke ya da bölge, ürünün esas şekline ulaştığı ülke veya bölgedir. Farklı ülkeler veya bölgeler ve uluslararası anlaşmalar için farklı menşe kuralları söz konusudur.

 • Armonize Sistem kodu - Ürünü yurt dışına göndermek istiyorsanız Armonize Sistem (HS) tarife kodunu girin. Bu kodlar, siparişe doğru tarifelerin uygulanabilmesi için gümrüğe bilgi verir. Ürün ayrıntıları sayfasının Armonize Sistem kodu alanında anahtar sözcükle arama yaparak ürününüzün Armonize Sistem kodunu bulabilirsiniz. Dünya Gümrük Örgütü'nün Armonize Sistem kodları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Gönderim hizmeti - Kullandığınız gönderim hizmetleri listesinden bir gönderim hizmeti seçin. Gönderim hizmeti kullanmıyorsanız Shopify'ı seçin.

Varyasyonlar

Varyasyonları olan bir ürün için bu bölüm, renk ve boyut gibi ürüne ilişkin seçenekleri gösterir. Varyasyonlar hakkında daha fazla bilgi için Varyasyonlar bölümüne bakın.

Abonelikler

Abonelik ürünleri sunmak için bir abonelik uygulaması kullanıyorsanız Shopify yöneticinizdeki ürün sayfasında bir ürünün abonelik ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Ürüne veya varyasyonlarından herhangi birine uygulanan abonelik varsa abonelik ayrıntıları, ürün sayfasının Abonelikler bölümünde gösterilir.

Abonelik ürünlerinizi, yalnızca abonelik olarak satılacak şekilde sınırlandırabilir veya hem abonelik hem de tek seferlik satın alımları etkinleştirebilirsiniz.

Abonelikler sunma hakkında daha fazla bilgi için Abonelikler bölümüne bakın.

Arama motoru liste önizlemesi

Ürününüzün, arama motoru sonuçlarında nasıl görüneceğinin önizlemesi. Önizlemede değişiklik yapmak için Web sitesi SEO'sunu düzenle'ye tıklayın.

Önizleme, ürün başlığından, ürünün online mağazanızdaki URL'sinden ve açıklamanın bir kısmından oluşur. Önizlemeyi değiştirme hakkında bilgi için Bir arama motoru listesi önizlemesini düzenleme bölümüne bakın.

Ürün stok durumu

Ürün stok durumu, ürününüzün durumunu ve hangi satış kanallarında göründüğünü kontrol etmenizi sağlar.

Ürün durumu, bir ürünün mağazanızda mevcut olup olmadığını belirler. Yeni oluşturulan ürünlerde ürün durumu, varsayılan olarak taslak şeklinde ayarlanır.

Aşağıdaki durumları ayarlayabilirsiniz:

 • Etkin: Ürün ayrıntıları tamamlandı ve ürün, satış kanallarında görüntülenecek şekilde kullanılabilir.
 • Taslak: Ürün ayrıntılarının, ürünün satış kanallarında gösterilebilmesi için tamamlanması gerekiyor.
 • Arşivlendi: Ürün ayrıntıları tamamlandı. Ancak ürün artık satışta değil. Bir ürünü arşivlediğinizde ürün, yöneticinizden ve satış kanallarınızdan gizlenir. Arşivle düğmesini, ürün ayrıntıları sayfasının alt tarafında bulabilirsiniz.

Satış kanalları ve uygulamaları, ürünü kullanıma sunabildiğiniz etkin satış kanallarınızın bir listesini görüntüler. Satış kanalı kullanılabilirliğini düzenlemek için Yönet'e tıklayın. Varsayılan olarak tüm kanallar seçilir. Ürünler ve satış kanalları hakkında daha fazla bilgi için Ürünleri satış kanallarınızda kullanıma sunma bölümüne bakın.

Ayrı ürün varyasyonları için satış kanalı kullanılabilirliği ayarlayamazsınız.

Düzen

 • Standart ürün türü: Bir ürünün kategorisini açıklayan etikettir. Bu etiket, önceden tanımlanmış, standartlaştırılan ürün türlerinin bir listesi olan Shopify Ürün Taksonomisi'nden seçilir. Standart ürün türleri, örneğin bir otomatik koleksiyonun koşulu olarak ürünlerinizi Shopify içinde daha iyi yönetmenize veya ürün listenizi filtrelemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, standart ürün türleri, Facebook gibi standart ürün türü gerektiren diğer kanallarda ürün satmayı kolaylaştırır. Bir ürün, yalnızca bir standart ürün türü içerebilir. Standart ürün türleri zorunlu değildir. Bunun yerine özel bir etiket girebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün Türleri'ne bakın.

 • Özel ürün türü: Bir ürünün kategorisini açıklayan ve tarafınızdan oluşturulan etikettir. Özel ürün türü, önceden tanımlanmış standart ürün türü listesindekiler dışındaki ürün kategorilerini kullanmanızı sağlar. Ürün türü özelliğini, standart ve özel ürün türleri kullanıma sunulmadan önce kullandıysanız ürün türleriniz otomatik olarak özel ürün türü olarak kullanılır. Her ürün, yalnızca bir özel ürün türü içerebilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün Türleri'ne bakın.

 • Satıcı - Ürünün üreticisi, toptancısı veya diğer tedarikçisi. Ürün listenizi satıcıya göre filtreleyebilirsiniz. Bu, envanter siparişi sürecini hızlandırabilir.

 • Koleksiyonlar - Bir ürünün eklendiği koleksiyonlar. Ürünü doğrudan manuel bir koleksiyona eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz. Otomatik koleksiyonlarda ürün, koleksiyon koşullarıyla eşleştiğinde eklenir.

 • Etiketler - Etiketler, ürününüzle ilişkilendirebileceğiniz ve aranabilir nitelikte anahtar sözcüklerdir. Etiketler, müşterilerin ürününüzü online mağazanızda arayarak bulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca etiketleri, otomatik koleksiyonlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Etiketler hakkında daha fazla bilgi için Etiket biçimleri bölümüne bakın.

Meta alanları kullanarak özel bilgiler ekleme

Meta alanları kullanarak ürün sayfalarınıza özel alanlar ekleyebilirsiniz. Meta alanlar, genelde ürün sayfalarınızda kaydedilmeyen özel bilgileri kaydetmenizi sağlar. Örneğin bir mum satıcısı, ürün sayfasında mumların yanma süresini veya bir market, konserve ürünlerinin son kullanma tarihi göstermek isteyebilir. Özel bilgilere ilişkin diğer örnekler şunlardır:

 • Parça numaraları
 • Renk numune parçaları
 • Kullanıma sunma tarihleri
 • Alakalı ürünler
 • Blog gönderisi özetleri
 • İndirilecek dosyalar

Meta alanlar, ürün sayfalarınızda yer alan düzenlenebilir bir tabloda görüntülenir. Her bir meta alan, meta alan tanımınızı oluşturduğunuzda seçtiğiniz adı gösterir. Tablo satırlarına tıklayarak meta alan türü ile açıklamasını görüntüleyebilir ve satıra değer girebilirsiniz.

Dawn gibi bir Online Store 2.0 temasına sahipseniz, temanıza meta alanlar bağlamak ve sayfalarınızı görüntülenen ürün veya varyasyona göre özelleştirmek için tema düzenleyicisini kullanabilirsiniz. Vintage temalar kullanıyor veya temanızın desteklemediği türlerde meta alanlar eklemek istiyorsanız tema kodunuzu düzenleyebilir ya da size yardımcı olacak bir Shopify Expert ile çalışabilirsiniz.

İlgili konular

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene