Ürün ayrıntıları

Bir ürün için sağladığınız ayrıntılar, ürünün müşterilere görünme biçimini etkiler, ürünlerinizi düzenlemenizi kolaylaştırır ve müşterilerin ürünü bulmasına yardımcı olur. Her ürünün tüm ayrıntılarını sağlamanız gerekmez.

Varyasyonu olmayan ürünler için ürün ayrıntıları sayfasında Fiyatlandırma, Envanter ve Kargo bölümleri gösterilir. Varyasyon eklerseniz bu bölümler ürün ayrıntıları sayfasında artık gösterilmez. Ürün varyasyonlarına ilişkin ayrıntıları değiştirmek için Mevcut bir ürünün varyasyonlarını düzenleme bölümüne bakın.

Ürünleriniz için özel bilgiler veya dosyalar kaydetmek istiyorsanız meta alanları kullanarak ürün sayfalarınıza özel alanlar ekleyebilirsiniz. Dawn gibi bir Online Store 2.0 temanız varsa meta alanları temanıza bağlamak ve sayfalarınızı görüntülenen ürün veya varyasyona göre özelleştirmek için tema düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Başlık ve açıklama

 • Başlık: Ürünlerinizin müşterilerinize göstermek istediğiniz adı.

 • Açıklama: Ürününüzün açıklaması. Metninizi biçimlendirebilmeniz için bu alan, zengin metin düzenleyicisini kullanır. Potansiyel müşterilerinizi bilgilendirmek ve ikna etmek için ürünlerinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Satıcıysanız ve arama motorlarında ürünlerinizin benzersiz görünmesini istiyorsanız üreticinin açıklamasının aynısını kullanmayın.

Medya

Görseller, 3B modeller ve videolar müşterilerinize ürünün nasıl göründüğünü gösterir. Ürün medyası ekleme hakkında bilgi için Ürün medyası bölümüne bakın.

Fiyatlandırma

 • Fiyat - Ürün için aldığınız fiyat. Para birimini Genel ayarlar sayfasında ayarlarsınız. Birden fazla para biriminde satış yapıyorsanız Diğer para birimlerinde mevcut'a tıklayın. Para birimi ayarlarınızı görüntülemek için para birimlerini yönetin. Ürünün vergiye tabi olması durumunda Bu üründen vergi al'a tıklayın.

 • Karşılaştırma fiyatı: Satıştaki bir ürünün orijinal fiyatı. Bir karşılaştırma fiyatı girdiğinizde ürün için indirimli fiyat gösterilir.

 • Vergi kodu - Shopify Plus planları için üçüncü taraf bir vergi hizmeti kullanabilirsiniz. Hizmeti kullanıyorsanız ürünün vergi kodu burada gösterilir.

 • Ürün başına maliyet - Ürünün veya varyasyonun size maliyeti. Örneğin, bir ürünü yeniden satıyorsanız vergiler, kargo veya diğer masraflar hariç olmak üzere üreticiye ödediğiniz fiyatı girebilirsiniz. Ürünü kendiniz üretiyorsanız kendi işçilik ve malzeme fiyatlarınıza göre bir değer girebilirsiniz.

Envanter

 • SKU (stok bulundurma birimi) - İşletmenizdeki ürünü tanımlayan kod. Etkili takip ve satış raporlama işlemleri için her SKU'nun benzersiz olması gerekir.

 • Barkod (ISBN, UPC, GTIN vb.) - Barkodlar genellikle satıcılar tarafından kullanılır. Tanımlayıcının yeni veya mevcut bir Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) olması gerekir. Bazı satış kanallarında, ürünün kanal kullanılarak yayınlanabilmesi için GTIN gereklidir.

 • Envanter politikası - Envanter takibine yönelik ayar.

 • Mevcut - Stoktaki birim sayısı. Envanterinizi birden fazla konumda yönetiyorsanız adet her konum için gösterilir.

 • Gelen: Gelen birim sayısı. Aktarımlar'a bakın.

 • İşlendi - Bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birim sayısı. Taslak siparişlerin parçası olan envanter birimleri, taslak sipariş bir sipariş haline gelene kadar işlendi olarak kabul edilmez.

Kargo

 • Bu fiziksel bir ürün - Bir ürünün gönderilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin ayar. Dijital ürünler veya hizmetler ya da hiçbir zaman göndermeyeceğiniz ürünler için bu ayarın işaretini kaldırın.

 • Ağırlık: Ürünün gerçek ağırlığı. Bu alan yalnızca Bu fiziksel bir ürün seçeneği işaretlendiğinde görünür. Ürün ağırlığı, kargo ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacağından kesin olmalıdır. Shopify Donanım Mağazası'nda bir kargo ölçeği satın alabilirsiniz.

 • Menşe ülke/bölge - Ürünün üretildiği veya derlendiği ülke. Ürün farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki malzemelerden oluşuyorsa, menşe ülke ya da bölge, ürünün esas şekline ulaştığı ülke veya bölgedir. Farklı ülkeler veya bölgeler ve uluslararası anlaşmalar için farklı menşe kuralları söz konusudur.

 • Armonize Sistem kodu - Ürünü yurt dışına göndermek istiyorsanız Armonize Sistem (HS) tarife kodunu girin. Bu kodlar, siparişe doğru tarifelerin uygulanabilmesi için gümrüğe bilgi verir. Ürün ayrıntıları sayfasının Armonize Sistem kodu alanında anahtar sözcükle arama yaparak ürününüzün Armonize Sistem kodunu bulabilirsiniz. Dünya Gümrük Örgütü'nün Armonize Sistem kodları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Gönderim hizmeti: Kullandığınız gönderim hizmetleri listesinden bir gönderim hizmeti seçin. Gönderim hizmeti kullanmıyorsanız Shopify'ı seçin.

Varyasyonlar

Varyasyonları olan bir ürün için bu bölüm, renk ve boyut gibi ürüne ilişkin seçenekleri gösterir. Varyasyonlar hakkında daha fazla bilgi için Varyasyonlar bölümüne bakın.

Satın alım seçenekleri

Ürünlerinize abonelik, "satın almadan önce dene" ve ön sipariş gibi satın alım seçenekleri ekleyebilirsiniz.

Bir ürüne veya varyasyonlarından herhangi birine uygulanmış bir satın alım seçeneği varsa ilgili satın alım seçeneğinin ayarları, ürün sayfasının Satın alım seçenekleri bölümünde gösterilir.

Bir ürünü, yalnızca satın alım seçeneği olacak şekilde sınırlayabilir veya hem satın alım seçeneğini hem de tek seferlik satın alım özelliğini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

Satın alım seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Arama motoru liste önizlemesi

Ürününüzün, arama motoru sonuçlarında nasıl görüneceğinin önizlemesi. Önizlemede değişiklik yapmak için Web sitesi SEO'sunu düzenle'ye tıklayın.

Önizleme, ürün başlığından, ürünün online mağazanızdaki URL'sinden ve açıklamanın bir kısmından oluşur. Önizlemeyi değiştirme hakkında bilgi için Bir arama motoru listesi önizlemesini düzenleme bölümüne bakın.

Ürün stok durumu

Ürün stok durumu, ürününüzün durumunu ve hangi satış kanallarında göründüğünü kontrol etmenizi sağlar. Ürün durumu, bir ürünün mağazanızda mevcut olup olmadığını belirler.

Yeni oluşturulan ürünler için ürün durumu varsayılan olarak etkin olarak ayarlanır. Yinelenen ve arşivlenmemiş ürünler için ürün durumu varsayılan olarak taslak şeklinde ayarlanır.

Aşağıdaki durumları ayarlayabilirsiniz:

 • Etkin: Ürün ayrıntıları tamamlandı ve ürün, satış kanallarında görüntülenecek şekilde kullanılabilir.
 • Taslak: Ürün ayrıntılarının, ürünün satış kanallarında gösterilebilmesi için tamamlanması gerekiyor.
 • Arşivlendi: Ürün ayrıntıları tamamlandı. Ancak ürün artık satışta değil. Bir ürünü arşivlediğinizde ürün, yöneticinizden ve satış kanallarınızdan gizlenir. Arşivle düğmesini, ürün ayrıntıları sayfasının alt tarafında bulabilirsiniz.

Satış kanalları ve uygulamaları, ürünü kullanıma sunabildiğiniz etkin satış kanallarınızın bir listesini görüntüler. Satış kanalı kullanılabilirliğini düzenlemek için Yönet'e tıklayın. Varsayılan olarak tüm kanallar seçilir. Ürünler ve satış kanalları hakkında daha fazla bilgi için Ürünleri satış kanallarınızda kullanıma sunma bölümüne bakın.

Ayrı ürün varyasyonları için satış kanalı kullanılabilirliği ayarlayamazsınız.

Düzen

 • Ürün kategorisi - Bir ürünün ait olduğu grubu veya sınıfı açıklayan bir etiket. Ürün kategorisi, önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış bir liste olan Shopify Ürün Taksonomisi'nden seçilir. Kategori şunlar için kullanılır:
  • Ürünün vergilendirileceği oranı belirlemek. Ürünleriniz, özel vergi oranlarına veya muafiyetlere tabi olabilir. Bir ürün doğru kategorize edildiğinde, ödeme sayfasında en doğru vergi oranı tahsil edilecektir.
  • Facebook gibi standart ürün türü gerektiren diğer kanallarda ürün satmayı kolaylaştırmak.

Bir ürünün, tüm varyasyonları için geçerli olacak yalnızca bir kategorisi olabilir. Mümkün olduğunda, ürün kategorisini ilk defa seçmenize yardımcı olacak bir ürün kategorisi önerisi görüntülenir. Bu kategoriyi kabul edebilir veya düzenleyebilirsiniz. Ürün kategorileri isteğe bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün Türleri bölümüne bakın.

 • Ürün kategorisi: Bir ürünün kategorisini açıklayan ve sizin tarafınızdan oluşturulan bir etikettir. Ürün türü, önceden tanımlanmış ürün kategorisi listesinde mevcut olanlardan farklı ürün kategorilerini kullanabilmenizi sağlar. Her ürün yalnızca bir özel ürün türüne sahip olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün Türleri sayfasına bakın.

 • Satıcı - Ürünün üreticisi, toptancısı veya diğer tedarikçisi. Ürün listenizi satıcıya göre filtreleyebilirsiniz. Bu, envanter siparişi sürecini hızlandırabilir.

 • Koleksiyonlar - Bir ürünün eklendiği koleksiyonlar. Ürünü doğrudan manuel bir koleksiyona eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz. Otomatik koleksiyonlarda ürün, koleksiyon koşullarıyla eşleştiğinde eklenir.

 • Etiketler - Etiketler, ürününüzle ilişkilendirebileceğiniz ve aranabilir nitelikte anahtar sözcüklerdir. Etiketler, müşterilerin ürününüzü online mağazanızda arayarak bulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca etiketleri, otomatik koleksiyonlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Etiketler hakkında daha fazla bilgi için Etiket biçimleri bölümüne bakın.

Meta alanları kullanarak özel bilgiler ekleme

Meta alanları kullanarak ürün sayfalarınıza özel alanlar ekleyebilirsiniz. Meta alanlar, genelde ürün sayfalarınızda kaydedilmeyen özel bilgileri kaydetmenizi sağlar. Örneğin, bir mum satıcısı ürün sayfasında mumlar için yanma süresi göstermek isteyebilirken bir market, konserve ürünlerin son kullanma tarihini göstermek isteyebilir. Özel bilgilere ilişkin diğer örnekler şunlardır:

 • Parça numaraları
 • Renk numune parçaları
 • Kullanıma sunma tarihleri
 • Alakalı ürünler
 • Blog gönderisi özetleri
 • İndirilecek dosyalar

Meta alanlar, ürün sayfalarınızda yer alan düzenlenebilir bir tabloda görüntülenir. Her bir meta alan, meta alan tanımınızı oluşturduğunuzda seçtiğiniz adı gösterir. Tablo satırlarına tıklayarak meta alan türü ile açıklamasını görüntüleyebilir ve satıra değer girebilirsiniz.

Dawn gibi bir Online Store 2.0 temanız varsa meta alanları temanıza bağlamak ve sayfalarınızı görüntülenen ürün veya varyasyona göre özelleştirmek için tema düzenleyicisini kullanabilirsiniz. Vintage temalar kullanıyor veya temanız tarafından desteklenmeyen meta alan türleri eklemek istiyorsanız tema kodunuzu düzenleyebilir ya da size yardımcı olacak bir Shopify Uzmanı ile çalışabilirsiniz.

İlgili konular

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene