İçeriklerin yasa gereği kaldırılması ve fikri mülkiyet

Shopify olarak, başkalarının geçerli fikri mülkiyet (IP) haklarına saygı duyarız ve satıcılardan da aynı şeyi yapmalarını bekleriz. Başkalarının yasal haklarının ihlaline neden olan içerikler yayınlamak, Kullanım Şartları Politikamızın ihlali anlamına gelir ve söz konusu içerikler, takdirimize bağlı olarak kaldırılabilir.

Shopify, meşru IP haklarına saygı göstermekle birlikte politikalarının kötüye kullanılmasına izin vermez. Yanlış veya kötü niyetli IP ihlali bildirimlerinin gönderimi, yasalar uyarınca cezaya tabidir. Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere bu tür talepler nedeniyle zarar görenler, bu zararın ve avukatlık ücretlerinin tazmini için dava açabilirler.

Shopify'ın uygulamalarına ve sık sorulan sorulara yönelik genel bir kılavuzu aşağıda bulabilirsiniz.

IP: Telif hakkı, ticari marka ve ticari sunum şekli arasındaki fark nedir?

IP; kitaplar, metinler, kodlar, görseller, videolar, logolar ve sloganlar gibi, yaratıcı çalışmalar sonucunda üretilen ürünleri ifade eder. Telif hakkı, ticari marka ve ticari sunum şekli IP'nin farklı türleridir.

Telif hakkı nedir?

Telif hakkı, bir online mağazadaki fotoğraf veya metin açıklamaları gibi somut orijinal çalışmaları korur. Telif hakkı yasaları bölgeye göre değişiklik gösterse de genel olarak telif hakkı koruması, çalışmalar oluşturulduktan sonra geçerli olur.

Ticari marka ve ticari sunum şekli nedir?

Ticari markalar bir işletmeyi veya ürünü tanımlayan ve diğer işletme ya da ürünlerden ayıran semboller veya sözcüklerdir. Ticari sunum şekli, bir ürünü diğerlerinden ayıran boyut, şekil, renk ve doku gibi özellikleri de dahil olmak üzere, ürünün görselini veya genel görünümünü ifade eder. Ticari marka ve ticari sunum şekli sahipleri genellikle başkalarının, tüketicilerin ürünlerin kaynağı veya menşei konusunda kafalarını karıştıracak şekilde benzer markaları veya ticari sunum şekillerini kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

Shopify, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına (DMCA) uyar ve telif hakkı ihlali iddialarına, telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin yasada tanımlanan bildirim ve karşı bildirim süreci de dahil olmak üzere, DMCA prosedürlerini kullanarak yanıt verir:

 • Shopify, telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin geçerli bir bildirim alırsa genellikle itiraz edilen içeriği platformundan kaldırır ve etkilenen satıcıyı, mağaza yöneticisi aracılığıyla, etkilenen içerik hakkında bilgilendirir.
 • Shopify satıcıya, neden içeriğin kaldırılmasının hatalı olduğunu düşündüğünü açıklayan bir karşı bildirim gönderme fırsatı verir. Karşı bildirim geçerli ise genellikle, satıcının 10 gün içinde içeriği yeniden yayınlamasına izin verilir.
 • Shopify'ın, mağaza tarafından karşı çıkılmayan çok sayıda ihlal iddiası bildirimi alması gibi uygun durumlarda, tekrarlanan ihlal nedeniyle mağazaları kapatma politikası vardır. Shopify, kasıtlı veya ciddi tek bir ihlal durumunda bile mağazaları devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.
 • İhlal iddiası veya buna verilen yanıt kapsamında yanlış veya kötü niyetli bildirimlerin gönderilmesi, yasalar uyarınca cezaya tabidir. Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere bu tür bildirimler nedeniyle zarar görenler, bu zararın ve avukatlık ücretlerinin tazmini için dava açabilirler.

Shopify'ın online formu, telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimde bulunmanın en etkili yoludur.

Shopify'ın herhangi bir eylemde bulunabilmesi için tüm bildirimlerin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

 • Resmi adınız ve iletişim bilgileriniz.
 • Telif hakkının ihlal edildiği iddia edilen ve telif hakkıyla korunan orijinal çalışmaya doğrudan bağlantılar. Doğrudan bir bağlantı yoksa çalışmanıza ilişkin bir açıklama yazabilirsiniz.
 • Shopify'da, telif haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz belirli içeriklere doğrudan bağlantılar. İçeriğin bulunduğu her bir sayfanın listesi gereklidir. Genel mağaza bağlantısı kabul edilmez.
 • Aşağıdakilere yönelik onay:

  • Materyalin, şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasanın yetki vermediğine samimi olarak inandığınız.
  • Bildirimde yer alan tüm bilgiler doğrudur.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olacak şekilde, telif hakkının sahibi olduğunuza veya hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

 • Islak veya elektronik imzanız.

Online formu kullanamıyorsanız aşağıdaki adresten, Shopify'ın atanmış temsilcisine gerekli bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

Sağlanan iletişim bilgileri de dahil olmak üzere gönderdiğiniz bildirimin bir kopyası, şikayet edilen içeriği yayınlayan kişiye verilebilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki sık sorulan sorulara bakın.

Vitrinimde yer alan içerikler için bir DMCA telif hakkı bildirimi aldım. Ne yapmalıyım?

Shopify, mağazanızın içeriğiyle ilgili olarak eksiksiz ve geçerli bir DMCA bildirimi aldığında genellikle belirtilen içeriği kaldırır. Mağaza yöneticinizde, içeriğin mağazanızdan kaldırıldığına dair bir bildirim alırsınız. Ardından, iki seçeneğiniz vardır:

 • Bildirimi inceler ve içeriği kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz başka bir şey yapmanız gerekmez. Telif hakkı sahibinden onay almadığınız sürece içerik offline olarak kalır.
 • Bildirimi incelediyseniz ve içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırıldığını düşünüyorsanız bir DMCA karşı bildirimi gönderebilirsiniz.

Nasıl DMCA karşı bildirimi gönderirim?

Mağaza yöneticinizde yer alan bir form aracılığıyla bize karşı bildirim gönderebilirsiniz. Karşı bildiriminizin dikkate alınması için aşağıdaki bilgilerin tamamını içermesi gerekir:

 • Karşı bildirimi gönderen kişinin resmi adı ve kişiye ait yeterli iletişim bilgisi.
 • Kaldırılmış olan içeriğin tanımı ve içeriğin kaldırılmadan önceki orijinal konumu.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olmak kaydıyla, içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.
 • Adresinizin bulunduğu yargı bölgesindeki Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize veya adresin ABD dışında olması halinde District of Delaware Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan ile telif hakkı şikayetinde bulunan taraftan veya onun temsilcisinden gelecek tebliği kabul ettiğinize dair bir beyan.
 • Islak veya elektronik imzanız.

Online formu kullanamıyorsanız aşağıdaki adresten, Shopify'ın atanmış temsilcisine gerekli bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

DMCA karşı bildirimi gönderildikten sonra ne olur?

Geçerli bir karşı bildirim gönderdiğinizde şikayeti Shopify hesap kaydınızdan kaldırır ve karşı bildiriminizin bir kopyasını, telif hakkı bildirimini gönderen taraflara göndeririz. Diğer taraf size karşı yasal işlem başlatır ve 10-14 iş günü içinde bize bu işlemle ilgili bir bildirim gönderirse içerik offline kalır. Bu süre içinde yasal işlem bildirimi almazsak sizi bilgilendiririz ve itiraz edilen içeriği yeniden yayınlayabilirsiniz.

Shopify'ın ticari marka ve ticari sunum şekli politikası

Shopify'ın ticari marka ve ticari sunum şekli ile ilgili politikası, telif hakkı politikamıza benzer, ancak bazı önemli farklılıklar söz konusudur.

 • Shopify, bir mağazanın içeriğiyle ilgili olarak geçerli bir ticari marka ve ticari sunum şekli ihlali bildirimi alırsa doğrudan satıcının mağaza yöneticisinden iletişim kurarak bildirime konu olan içeriği net bir şekilde belirtir. İçeriğin kaldırılmasından önce yanıt vermek için iki gün süreniz vardır.
 • Yanıtınız yeterli kabul edilirse itiraza konu olan içeriği kaldırmayı reddedebiliriz veya kaldırılmışsa satıcının içeriği hemen yeniden yayınlamasına izin verebiliriz.

Ticari marka ve ticari sunum şekli ihlallerini bildirime

Shopify'ın online formu, ticari marka veya ticari sunum şekli ile ilgili bildirimde bulunmanın en etkili yoludur.

Shopify'ın herhangi bir eylemde bulunabilmesi için ticari marka ve/veya ticari sunum şekli bildiriminizin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

 • Resmi adınız ve iletişim bilgileriniz.
 • İhlal edildiği iddia edilen ticari marka veya ticari sunum şekli örneklerine doğrudan bağlantılar. Doğrudan bir bağlantı yoksa ticari marka veya ticari sunum şekline ilişkin bir açıklama yazabilirsiniz.
 • Shopify'da bulunan ve ticari marka ya da ticari sunum şekli haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz belirli içeriklere doğrudan bağlantılar. Ayrı ayrı her sayfanın bulunduğu bir liste gereklidir. Genel mağaza bağlantısı kabul edilmez.
 • Ticari markalar için:

  • Soruna konu olan her bir ticari markaya ilişkin bilgiler:
  • Ticari markanın açıklaması.
  • Ticari markanın kayıtlı olduğu ülkeler.
  • Ticari marka sicil numarası.
  • Kayıt kapsamındaki ürün ve/veya hizmet kategorisi.
  • İçeriğin, ticari markalarınızı ne şekilde ihlal ettiğini düşündüğünüze dair açıklama.
 • Ticari sunum şekli için:

  • Soruna konu olan her bir ticari sunum şekline dair bilgiler:
  • İçeriğin görünümünü ayırt edici kılan belirli özellikleri (boyut, şekil, renk, doku vb. gibi) içerecek şekilde, ticari sunum şeklinin açıklaması.
  • Ticari sunum şeklinin işlevsel olmadığına dair bir beyan.
  • Shopify'daki içeriğin ticari sunum şekillerinizi ne şekilde ihlal ettiğine ilişkin (içeriğin, ticari sunum şeklinize benzer olan ve kafa karışıklığına neden olabileceğine inandığınız boyut, şekil, renk, doku vb. gibi özellikleri dahil) açıklama; .
 • Aşağıdakilere yönelik onay:

  • Materyalin, şikayet edildiği şekilde kullanılması için ticari marka veya ticari sunum şekli sahibinin, temsilcisinin veya yasanın yetki vermediğine samimi olarak inandığınız.
  • Bildirimde yer alan tüm bilgiler doğrudur.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olacak şekilde, ticari marka veya ticari sunum şeklinin sahibi olduğunuza veya hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

 • Islak veya elektronik imzanız.

SSS - Ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimine yanıt verme

Vitrinimdeki içeriğe yönelik bir ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimi aldım. Ne yapmalıyım?

Mağazanıza yönelik geçerli bir ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimi yapılmışsa mağaza yöneticisinde, mağazanızdaki içeriğin şikayet edildiğine dair bir bildirim alırsınız. Ardından, iki seçeneğiniz vardır:

 • Bildirimi inceler ve içeriği kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz başka bir şey yapmanız gerekmez. İki gün içinde sizden haber alamazsak içerik offline olur.
 • Bildirimi gözden geçirdikten sonra içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucunda şikayet edildiğini düşünüyorsanız bir yanıt gönderebilirsiniz.

Ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimine nasıl yanıt verebilirim?

Ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimi aldıysanız mağaza yöneticiniz üzerinden bize yanıt gönderebilirsiniz. Yanıtınızın dikkate alınması için aşağıdaki bilgilerin tamamını içermesi gerekir:

 • Yanıtı gönderen kişinin resmi adı ve kişiye ait yeterli iletişim bilgisi.
 • Kaldırılmış olan içeriğin tanımı ve içeriğin kaldırılmadan önceki orijinal konumu.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olmak kaydıyla, içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.
 • Adresinizin bulunduğu yargı bölgesindeki Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize veya adresin ABD dışında olması halinde District of Delaware Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan ile ticari marka veya ticari sunum şekli şikayetinde bulunan taraftan veya onun temsilcisinden gelecek tebliği kabul ettiğinize dair bir beyan.
 • Islak veya elektronik imzanız.

Yanıt verdikten sonra ne olur?

Geçerli bir yanıt gönderdikten sonra Shopify, bunun bir kopyasını ticari marka veya ticari sunum şekli bildirimini gönderen tarafla paylaşır ve genellikle, itiraz edilen içeriği yeniden yayınlamanıza izin verir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene