Telif hakkı ihlalini bildirme veya bir telif hakkı bildirimine yanıt verme

Bu sayfadan, Shopify'ın telif hakkı politikası, telif hakkı ihlallerinin nasıl bildirileceği ve bir telif hakkı bildirimine nasıl yanıt verileceği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Shopify'ın telif hakkı politikası

Shopify, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına (DMCA) uyar ve telif hakkı ihlali iddialarına, telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin yasada tanımlanan bildirim ve karşı bildirim süreci de dahil olmak üzere, DMCA prosedürlerini kullanarak yanıt verir:

 • Shopify, bir mağazanın içeriğine ilişkin olarak, eksiksiz ve geçerli kabul ettiği bir telif hakkı ihlali bildirimi alırsa genellikle bildirilen içeriği platformundan kaldırır ve etkilenen satıcıyı Shopify yöneticisi aracılığıyla bilgilendirir.
 • Shopify satıcıya, neden içeriğin kaldırılmasının hatalı olduğunu düşündüğünü açıklayan bir karşı bildirim gönderme fırsatı verir. Karşı bildirim geçerliyse genellikle, satıcının 10-14 iş gün içinde içeriği yeniden yayınlamasına izin verilir.
 • Bazı durumlarda Shopify, bildirilen içeriği kaldırmayı reddedebilir veya kaldırılmışsa satıcının içeriği hemen yeniden yüklemesine izin verebilir.
 • Shopify'ın, mağaza tarafından karşı çıkılmayan çok sayıda ihlal iddiası bildirimi alması gibi uygun koşullar oluştuğunda, tekrarlanan ihlal nedeniyle mağazaları kapatma politikası vardır. Bir mağaza tekrarlanan ihlaller nedeniyle kapatıldığında, tekrarlanan ihlali gerçekleştiren kişiye ait veya bu kişi tarafından yönetilen tüm mağazalar da kapatılır.
 • Shopify, kasıtlı veya ciddi tek bir ihlal durumunda bile mağazaları devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.
 • İhlal iddiası veya buna verilen yanıt kapsamında yanlış veya kötü niyetli bildirimlerin gönderilmesi, yasalar uyarınca cezaya tabidir. Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere bu tür bildirimler nedeniyle zarar görenler, bu zararın ve avukatlık ücretlerinin tazmini için dava açabilirler.

Telif hakkı ihlali bildirimi

Shopify'ın online formu, telif hakkı ihlali ile ilgili bildirimde bulunmanın en etkili yoludur. Shopify'ın herhangi bir eylemde bulunabilmesi için tüm bildirimlerin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

 • Resmi adınız ve iletişim bilgileriniz.
 • Telif hakkının ihlal edildiği iddia edilen ve telif hakkıyla korunan orijinal çalışmaya doğrudan bağlantılar. Doğrudan bir bağlantı yoksa çalışmanıza ilişkin bir açıklama yazabilirsiniz.
 • Shopify'da, telif haklarınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz belirli içeriklere doğrudan bağlantılar. İçeriğin bulunduğu her bir sayfanın listesi gereklidir. Genel mağaza bağlantısı kabul edilmez.
 • Telif haklarınızı ihlal ettiğine inandığınız içeriklerin (görsellerin, videoların, gif'lerin, metinlerin) ve bağlantıda nerede göründüğünün açıklaması.
 • Aşağıdakilere yönelik onay:

  • Telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasanın, içeriğin şikayet edildiği şekilde kullanılması için yetki vermediğine samimi olarak inandığınız.
  • Bildirimde yer alan tüm bilgiler doğrudur.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olacak şekilde, telif hakkının sahibi olduğunuza veya hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

 • Islak veya elektronik imzanız.

Online formu kullanamıyorsanız aşağıdaki adresten, Shopify'ın atanmış temsilcisine gerekli bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

DMCA telif hakkı bildirimine yanıt verme

Vitrinimde yer alan içeriklerle ilgili bir telif hakkı bildirimi aldım. Ne yapmalıyım?

Shopify, bir mağazanın içeriğine ilişkin olarak, eksiksiz ve geçerli kabul ettiği bir telif hakkı ihlali bildirimi alırsa Shopify yöneticinizde, bildirilen belirli içeriğin ne olduğu ve ne zaman kaldırılacağı konusunda sizi bilgilendiren bir bildirim alırsınız. Bundan sonra iki seçeneğiniz vardır:

 • Bildirimi inceler ve içeriği kullanma hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz başka bir şey yapmanız gerekmez. Shopify içeriği kaldırır ve telif hakkı sahibinden onay almadığınız sürece içerik offline olarak kalır.
 • Bildirimi incelediyseniz ve içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırıldığını düşünüyorsanız bir DMCA karşı bildirimi gönderebilirsiniz.

Nasıl DMCA karşı bildirimi gönderirim?

Shopify yöneticinizde yer alan bir form aracılığıyla bize bir karşı bildirim gönderebilirsiniz. Karşı bildiriminizin dikkate alınması için aşağıdaki bilgilerin tümünü içermesi gerekir:

 • Karşı bildirimi gönderen kişinin resmi adı ve kişiye ait yeterli iletişim bilgisi.
 • Kaldırılmış olan içeriğin tanımı ve içeriğin kaldırılmadan önceki orijinal konumu.
 • Adresinizin bulunduğu yargı bölgesi için Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinize veya adresiniz ABD dışındaysa District of Delaware Federal Bölge Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan.
 • Telif hakkı bildirimini gönderen taraftan veya onun temsilcisinden gelecek tebliği kabul edeceğinizi belirten bir beyan.
 • Yalancı şahitlik cezasına tabi olmak kaydıyla, içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.
 • Islak veya elektronik imzanız.

Online formu kullanamıyorsanız aşağıdaki adresten, Shopify'ın atanmış temsilcisine gerekli bilgileri içeren bir bildirim gönderebilirsiniz:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Email: legal@shopify.com

DMCA karşı bildirimi gönderildikten sonra ne olur?

Geçerli bir karşı bildirim gönderdiğinizde şikayeti Shopify hesap kaydınızdan kaldırır ve karşı bildiriminizin bir kopyasını, telif hakkı bildiriminde bulunan tarafa göndeririz. Diğer taraf size karşı yasal işlem başlatır ve 10-14 iş günü içinde bize bu işlemle ilgili bir bildirim gönderirse içerik offline olarak kalır. Bu süre içinde yasal işlem bildirimi almazsak sizi bilgilendiririz ve itiraz edilen içerik yeniden yayınlanabilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene