Tekijänoikeusloukkauksesta ilmoittaminen tai tekijänoikeusilmoitukseen vastaaminen

Tältä sivulta löydät tietoja Shopifyn tekijänoikeuskäytännöistä, tekijänoikeusloukkauksen ilmoittamisesta ja tekijänoikeusilmoitukseen vastaamisesta.

Shopifyn tekijänoikeuskäytännöt

Shopify noudattaa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lakia ja vastaa tekijänoikeuden loukkausta koskeviin väitteisiin DMCA-menettelyjä käyttäen, mukaan lukien laissa määritetty ilmoitusprosessi sekä vastailmoituksen tekeminen väitetyn tekijänoikeusloukkauksen osalta:

 • Jos Shopify vastaanottaa kelvollisen ilmoituksen väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta, se yleensä poistaa riitautetun sisällön alustalta ja ilmoittaa väitteessä yksilöidylle kauppiaalle tämän Shopify-ylläpitäjän kautta, mitä sisältöä poisto koskee.
 • Shopify antaa kauppiaalle mahdollisuuden lähettää vastailmoituksen, jossa kauppias voi selittää, miksi sisältö on hänen mielestään poistettu virheellisesti. Ja jos vastailmoitus on kelvollinen, kauppias saa yleensä ladata sisällön uudelleen sivustolleen kymmenen päivän kuluttua.
 • Shopifyn käytäntönä on sulkea kaupat toistuvien loukkausten vuoksi tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun kaupalle on lähetetty useita ilmoituksia väitetystä loukkauksesta ilman että kauppa on lähettänyt niihin vastailmoitusta. Shopify voi oman harkintavaltansa puitteissa poistaa kaupan käytöstä jopa yksittäisen tahallisen tai räikeän rikkomuksen vuoksi.
 • Väärien tai vilpillisessä mielessä tehtyjen ilmoitusten tekeminen väitetyistä loukkauksista tai väärien tai vilpillisten vastailmoitusten tekeminen on rangaistava rikos. Tällaisista väitteistä vahinkoa kärsineet, mukaan lukien Shopify itse, voivat vaatia vahingonkorvauksia ja asianajopalkkioidensa maksamista.

Tekijänoikeuden loukkauksesta ilmoittaminen

Shopifyn verkkolomake on tehokkain tapa tehdä ilmoitus väitetystä tekijänoikeusloukkauksesta. Kaikissa ilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot, jotta Shopify voisi toimia:

 • Yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.
 • Suorat linkit alkuperäiseen tekijänoikeudella suojattuun työhön, jonka tekijänoikeuksia on väitetysti loukattu. Jos sinulla ei ole suoraa linkkiä, voit lähettää kuvauksen työstäsi.
 • Suorat linkit Shopifyssa olevaan nimenomaiseen sisältöön, jonka uskot loukkaavan tekijänoikeuttasi. Luettelo jokaisesta yksittäisestä sisältöä sisältävästä sivusta on pakollinen. Shopify ei hyväksy yleisluonteista, vain kauppaan osoittavaa linkkiä.
 • Vahvistus siitä, että:

  • Sinulla on hyvä syy uskoa, että sisällön käyttö valituksessa esitetyllä tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa.
  • Kaikki ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikein.
 • Ilmoitus väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet itse tekijänoikeuden omistaja tai että sinulla on oikeus toimia omistajan puolesta.

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää tarvittavat tiedot sisältävän ilmoituksen Shopifyn nimeämälle edustajalle osoitteeseen:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Sähköposti: legal@shopify.com

DMCA-tekijänoikeusilmoitukseen vastaaminen

Sain DMCA-tekijänoikeusilmoituksen myyntipaikassani olevasta sisällöstä. Mitä minun nyt pitäisi tehdä?

Jos Shopify saa kauppasi sisältöä koskevan täydellisen ja pätevän DMCA-ilmoituksen, jonka totuudenmukaisuuteen se voi kohtuudella uskoa, se yleensä poistaa ilmoituksessa mainitun sisällön. Saat kauppasi Shopify-ylläpitäjään ilmoituksen, että sisältö on poistettu kaupastasi. Tämän jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Jos tarkistat ilmoituksen ja hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää sisältöä, lisätoimia ei tarvita. Sisältö pysyy offline-tilassa, ellet saa tekijänoikeuden haltijan hyväksyntää.
 • Jos tarkistat ilmoituksen ja uskot, että sisältö poistettiin virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena, voit lähettää DMCA-vastailmoituksen.

Miten teen DMCA-vastailmoituksen?

Voit lähettää meille vastailmoituksen kauppasi Shopify-ylläpitäjässä olevan lomakkeen kautta. Vastailmoituksessasi on oltava kaikki seuraavat tiedot, jotta se voidaan ottaa käsiteltäväksi:

 • Vastailmoituksen lähettävän henkilön virallinen nimi ja riittävät yhteystiedot.
 • Poistetun sisällön tunnistetiedot ja sisällön alkuperäinen sijainti ennen sen poistamista.
 • Ilmoituksesi väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet vilpittömässä mielessä uskonut, että sisältö on poistettu virheen tai virheellisen tunnistamisen seurauksena.
 • Lausuntosi siitä, että hyväksyt Yhdysvaltain liittovaltion piirituomioistuimen lainkäyttövallan sillä lainkäyttöalueella, jossa osoitteesi sijaitsee, tai, jos osoitteesi sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyt liittovaltion Delawaren alueen piirituomioistuimen lainkäyttövallan, sekä lausuntosi siitä, että hyväksyt sen osapuolen tai osapuolen edustajan tiedoksiannon, joka on lähettänyt tekijänoikeutta koskevan ilmoituksen.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää tarvittavat tiedot sisältävän vastailmoituksen Shopifyn nimeämälle edustajalle osoitteeseen:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Sähköposti: legal@shopify.com

Mitä tapahtuu, kun olen tehnyt DMCA-vastailmoituksen?

Kun lähetät kelvollisen vastailmoituksen, poistamme valituksen Shopify-tilisi tiedoista ja lähetämme kopion vastailmoituksestasi sille osapuolelle, joka lähetti tekijänoikeutta koskevan ilmoituksen. Jos kyseinen osapuoli käynnistää sinua vastaan oikeudellisia toimenpiteitä ja lähettää tästä meille ilmoituksen 10–14 arkipäivän kuluessa, sisältö ei mahdollisesti ole käytettävissä. Jos emme saa oikeustoimista kertovaa ilmoitusta tämän ajan kuluessa, ilmoitamme asiasta sinulle, ja voit ladata riitautetun sisällön takaisin sivustollesi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi