Rapportere brudd på opphavsrett eller svare på et varsel om brudd på opphavsrett

På denne siden finner du informasjon om Shopifys retningslinjer for opphavsrett, hvordan du rapporterer om brudd på opphavsrett, og om hvordan du svarer på et varsel om brudd på opphavsrett.

Shopifys retningslinjer for opphavsrett

Shopify overholder Digital Millennium Copyright Act (DMCA), og svarer på påstander om brudd på opphavsrett ved hjelp av DMCA-prosedyrer, inkludert lovens prosess om varsel og motvarsel for påstått brudd på opphavsrett:

 • Hvis Shopify mottar det vi anser som et gyldig og fullstendig varsel om påståtte brudd på opphavsretten knyttet til innholdet i en butikk, fjerner vi vanligvis det rapporterte innholdet fra plattformen og informerer den påvirkede forhandleren gjennom Shopify-administrator.
 • Shopify gir forhandleren en mulighet til å sende et motvarsel som forklarer hvorfor de mener innholdet er fjernet ved en feil. Hvis motvarselet ikke er gyldig, kan forhandleren generelt publisere innholdet på nytt i løpet av 10 til 14 virkedager.
 • I noen tilfeller kan Shopify avvise å fjerne det rapporterte innholdet eller, dersom det er fjernet, tillate at forhandleren publiserer innholdet på nytt umiddelbart.
 • Shopify har retningslinjer for terminering av butikker for gjentatte brudd under visse forhold, som for eksempel der det er mottatt flere varsler om påståtte brudd, som ikke er besvart av butikken. Når en butikk termineres for gjentatte brudd, er alle butikker som eies eller drives av samme person også utsatt for terminering.
 • Shopify har mulighet til å deaktivere butikker for enkeltbrudd på bevisste brudd eller brudd i ond tro.
 • Innsending av falske eller feil varsler om påståtte brudd eller motvarsler kan straffes ved lov. De som skades av slike krav, inkludert Shopify selv, kan gå til sak for tort og svie og advokatkostnader.

Rapportere brudd på opphavsretten

Shopifys nettskjema er den mest effektive måten å sende et varsel om påståtte brudd på opphavsretten på. Alle varsler må inneholde følgende informasjon for at Shopify skal kunne ta grep:

 • Ditt juridiske navn og kontaktinformasjon.
 • Direkte koblinger til det opprinnelige opphavsrettsbeskyttede arbeidet som hevdes å være brutt. Hvis du ikke har en direktekobling, kan du oppgi en beskrivelse av arbeidet ditt.
 • Direktekoblinger til det bestemte innholdet på Shopify som du mener bryter din opphavsrett. Det kreves en liste over hver enkelt side med innhold. En generell butikkobling aksepteres ikke.
 • En beskrivelse av innholdet du mener strider med din opphavsrett og hvor det fremkommer i koblingen, som for eksempel hvilke bilder, videoer, GIF-filer og tekst.
 • En bekreftelse på at:

  • Jeg er i god tro om at bruk av innholdet på den innklagde måten ikke er godkjent av opphavsrettseieren, deres agent eller loven.
  • All informasjon i varselet stemmer.
 • En erklæring, under ed, om at du er opphavsrettseier, eller er autorisert til å opptre på vegne av eieren.

 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du ikke kan bruke nettskjemaet, kan du sende et varsel med den påkrevde informasjonen til Shopifys utpekte agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-post: legal@shopify.com

Svare på et DMCA-varsel om opphavsrett

Jeg har mottatt et opphavsrettsvarsel for innhold i butikkfronten. Hva nå?

Hvis Shopify mottar det vi anser som et fullstendig og gyldig varsel om påstått brudd på opphavsrett knyttet til innhold i butikken, får du et varsel i Shopify-administrator som gir beskjed om at det aktuelle innholdet er rapportert og når det blir fjernet. Deretter har du to alternativer:

 • Hvis du går gjennom varselet og er enig i at du ikke har rett til å bruke innholdet, trenger du ikke gjøre noe mer. Shopify fjerner innholdet, og det forblir avpublisert med mindre du får godkjenning fra opphavsrettseieren.
 • Hvis du går gjennom varselet og mener innholdet er fjernet ved en feil eller som en følge av feilidentifikasjon, kan du sende et DMCA-motvarsel.

Hvordan sender jeg et DMCA-motvarsel?

Du kan sende oss et motvarsel gjennom et skjema i Shopify-administrator. Motvarselet må inneholde all følgende informasjon for å bli vurdert:

 • Det juridiske navnet og tilstrekkelig kontaktinformasjon til personen som sender motvarselet.
 • En identifisering av innholdet som er fjernet og den opprinnelige plasseringen til innholdet før det ble fjernet.
 • En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen for den føderale distriktsretten i det juridiske distriktet der adressen din er lokalisert, eller, hvis adressen din er lokalisert utenfor USA, at du samtykker til den føderale distriktsretten i Delaware som jurisdiksjon.
 • En erklæring om at du vil godta tjenesteprosessen fra parten som sendte inn varselet om brudd på opphavsrett, eller deres agent.
 • En erklæring under ed om at du er i god tro om at innholdet er fjernet som et resultat av en feil eller feilidentifisering.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du ikke kan bruke det nettbaserte skjemaet, kan du sende et motvarsel med de nødvendige opplysningene til Shopifys utpekte agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-post: legal@shopify.com

Hva skjer etter at jeg har sendt et DMCA-motvarsel?

Når du sender inn et gyldig motvarsel, fjerner vi klagen fra Shopify-kontologgen og sender en kopi av motvarselet til parten som har sendt inn opphavsrettsvarselet. Hvis de tar juridiske skritt mot deg og sender oss et varsel om dette innen 10–14 virkedager, kan innholdet forbli avpublisert. Hvis vi ikke mottar et varsel om juridiske skritt i løpet av denne perioden, varsler vi deg, og det bestridte innholdet kan publiseres på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis