Hva er forskjellen mellom opphavsrett, varemerke og visuelle varemerker?

Immateriell eiendom (IP) refererer til noe som er produsert gjennom kreativ innsats, som bøker, tekst, kode, bilder, videoer, logoer og slagord. Opphavsrett, varemerker og visuelle varemerker er alle ulike typer immateriell eiendom.

Hva er opphavsrett?

Opphavsrett beskytter håndgripelige originale verker, for eksempel bilder eller tekstbeskrivelser i en nettbutikk. Generelt gjelder opphavsrett fra det øyeblikket arbeidet skapes, men opphavsrettslovgivningen varierer fra region til region.

Finn ut mer om Shopifys retningslinjer for opphavsrett, hvordan du rapporterer om brudd på opphavsrett og om hvordan du svarer på et varsel om brudd på opphavsrett.

Hva er et varemerke og et visuelt varemerke?

Varemerker er symboler eller ord som identifiserer og skiller en bedrift eller et produkt fra andre bedrifter eller produkter. Visuelle varemerker dekker bildet av eller utseendet til et produkt, inkludert funksjoner som størrelse, form, farge og tekstur, som skiller produktet fra andre produkter. Eiere av varemerker og visuelle varemerker har generelt rett til å forhindre andre fra å bruke lignende merker eller visuelle merker på måter som kan villede kunder om kilden eller opprinnelsen til produkter.

Finn ut mer om Shopifys retningslinjer for varemerker og visuelle varemerker, hvordan du rapporterer om brudd på varemerker eller visuelle varemerker, og hvordan du svarer på et varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis