Juridiske slettinger og immateriell eiendom

Shopify respekterer gyldig immateriell eiendom (IP) tilhørende andre, og vi forventer at forhandlere gjør det samme. Publisering av innhold som utgjør et brudd på andres juridiske rettigheter strider med våre godkjente retningslinjer for bruk, og innholdet kan fjernes etter vårt skjønn.

Selv om Shopify respekterer legitime rettigheter knyttet til immateriell eiendom, lar vi ikke retningslinjene våre bli misbrukt – innsending av falske varsler eller varsler i ond tro om påståtte brudd på eiendomsretten er straffbart ved lov. De som skades av slike krav, inkludert Shopify selv, kan gå til sak for tort og svie og advokatkostnader.

Nedenfor finner du en generell veiledning til Shopifys praksis og vanlige spørsmål.

Immateriell eiendom: hva er forskjellen mellom opphavsrett, varemerke og visuelt varemerke?

Immateriell eiendom refererer til noe som er produsert gjennom kreativ innsats, som bøker, tekst, kode, bilder, videoer, logoer og slagord. Opphavsrett, varemerker og visuelle varemerker er alle ulike typer immateriell eiendom.

Hva er opphavsrett?

Opphavsrett beskytter håndgripelige originalverker, som bilder eller tekstbeskrivelser i en nettbutikk. Generelt gjelder opphavsrett fra det øyeblikket arbeidet skapes, men opphavsrettslovgivningen varierer fra region til region.

Hva er et varemerke og et visuelt varemerke?

Varemerker er symboler eller ord som identifiserer og skiller en bedrift eller et produkt fra andre bedrifter eller produkter. Visuelle varemerker dekker bildet eller utseendet til et produkt, inkludert funksjoner som størrelse, form, farge og tekstur, som skiller produktet fra andre. Eiere av varemerker og visuelle varemerker har generelt rett til å forhindre andre fra å bruke lignende merker eller visuelle merker på måter som kan villede kunder om kilden eller opprinnelsen til produkter.

Shopify overholder Digital Millennium Copyright Act (DMCA), og svarer på påstander om brudd på opphavsrett ved hjelp av DMCA-prosedyrer, inkludert lovens prosess om varsel og motvarsel for påstått brudd på opphavsrett:

 • Hvis Shopify mottar et gyldig varsel om påstått brudd på opphavsrett, fjernes vanligvis det bestridte innholdet fra plattformen, og den påvirkede forhandleren varsles via butikkadministrator om det påvirkede innholdet.
 • Shopify gir forhandleren en mulighet til å sende et motvarsel som forklarer hvorfor de mener innholdet er fjernet ved en feil. Hvis motvarselet er gyldig, kan forhandleren generelt publisere innholdet på nytt etter 10 dager.
 • Shopify har retningslinjer for terminering av butikker for gjentatte brudd under visse forhold, for eksempel der det er mottatt flere varsler om påståtte brudd som ikke bestrides av butikken. Shopify har mulighet til å deaktivere butikker for enkeltbrudd på bevisste brudd eller brudd i ond tro.
 • Innsending av falske eller feil varsler om påståtte brudd eller motvarsler kan straffes ved lov. De som skades av slike krav, inkludert Shopify selv, kan gå til sak for tort og svie og advokatkostnader.

Shopifys nettskjema er den mest effektive måten å sende et varsel om påståtte brudd på opphavsretten på.

Alle varsler må inneholde følgende informasjon for at Shopify skal kunne ta grep:

 • Ditt juridiske navn og kontaktinformasjon.
 • Direkte koblinger til det opprinnelige opphavsrettsbeskyttede arbeidet som hevdes å være brutt. Hvis du ikke har en direktekobling, kan du oppgi en beskrivelse av arbeidet ditt.
 • Direktekoblinger til det bestemte innholdet på Shopify som du mener bryter med opphavsretten din. Det kreves en liste over hver enkelt side med innhold. En generell butikkobling aksepteres ikke.
 • En bekreftelse på at:

  • Jeg er i god tro om at bruk av innholdet på den måten som innklages ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens representant eller loven.
  • All informasjon i varselet stemmer.
 • En erklæring, under ed, om at du er opphavsrettseieren, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren.

 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du ikke kan bruke nettskjemaet, kan du sende et varsel med den påkrevde informasjonen til Shopifys utpekte agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-post: legal@shopify.com

Et kopi av varsler du sender, inkludert oppgitt kontaktinformasjon, kan leveres til personen som har publisert innholdet som rapporteres.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vanlige spørsmål nedenfor.

Jeg har mottatt et DMCA-opphavsrettsvarsel for innhold i butikkfronten. Hva nå?

Hvis Shopify mottar det vi rimelig mener er et fullstendig og gyldig DMCA-varsel knyttet til innhold i butikk, vil det spesifiserte innholdet vanligvis fjernes. Du får et varsel i butikkadministrator om at innhold er fjernet fra butikken din. Du har deretter to alternativer:

 • Hvis du går gjennom varselet og er enig i at du ikke har rett til å bruke innholdet, trenger du ikke gjøre noe mer. Innholdet vil forbli avpublisert med mindre du får godkjenning fra opphavsrettseieren.
 • Hvis du går gjennom varselet og mener innholdet er fjernet ved en feil eller som en følge av feilidentifikasjon, kan du sende et DMCA-motvarsel.

Hvordan sender jeg et DMCA-motvarsel?

Du kan sende oss et motvarsel gjennom et skjema i butikkadministratoren. Motvarselet må inneholde all følgende informasjon for å bli vurdert:

 • Det juridiske navnet og tilstrekkelig kontaktinformasjon til personen som sender motvarselet.
 • En identifisering av innholdet som er fjernet og den opprinnelige plasseringen til innholdet før det ble fjernet.
 • En erklæring under ed om at du er i god tro om at innholdet er fjernet som en følge av en feil eller feilidentifikasjon.
 • En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court i det juridiske distriktet der adressen din er lokalisert eller, hvis adressen din er lokalisert utenfor USA, at du samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court i District of Delaware, og en erklæring om at du godtar prosessgjennomføring fra parten som har sendt varemerkevarselet, eller dennes agent.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hvis du ikke kan bruke det nettbaserte skjemaet, kan du sende et motvarsel med de nødvendige opplysningene til Shopifys utpekte agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-post: legal@shopify.com

Hva skjer etter at jeg har sendt et DMCA-motvarsel?

Når du sender inn et gyldig motvarsel, fjerner vi klagen fra Shopify-kontologgen og sender en kopi av motvarselet til parten som har sendt inn opphavsrettsvarselet. Hvis de tar juridiske skritt mot deg og sender oss et varsel om dette innen 10–14 virkedager, kan innholdet forbli avpublisert. Hvis vi ikke mottar varsel om juridiske skritt innenfor denne perioden, varsler vi deg, og du kan publisere det bestridte innholdet på nytt.

Shopify retningslinjer for varemerker og visuelle varemerker

Shopifys retningslinjer for varemerker og visuelle varemerker ligner på retningslinjene for opphavsrett, men det er noen viktige forskjeller.

 • Hvis Shopify mottar et gyldig varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker knyttet til innhold i butikken din, vil Shopify kommunisere direkte i forhandlerens butikkadministrator og tydeliggjøre hvilket innhold som omfattes av varselet. Du har to dager på deg til å svare før vi fjerner innhold.
 • Hvis svaret ansees som tilstrekkelig, kan vi avvise å fjerne det bestridte innholdet eller, dersom det er fjernet, tillate forhandleren å republisere innholdet umiddelbart.

Rapportere brudd på varemerker og visuelle varemerker

Shopifys nettskjema er den mest effektive måten å sende et varsel om påstått brudd på varemerker eller visuelle varemerker på.

Varselet om varemerker og/eller visuelle varemerker må inneholde følgende opplysninger for at Shopify skal kunne ta grep:

 • Ditt foretaksnavn eller kontaktopplysninger.
 • Direktekoblinger til eksempler på varemerket eller det visuelle varemerket som hevdes å være brutt. Hvis du ikke har en direktekobling, kan du gi en beskrivelse av varemerket eller det visuelle varemerket.
 • Direkte koblinger til det bestemte innholdet på Shopify som du mener bryter med din opphavsrett eller varemerke. En liste over hver enkeltside med innhold kreves – en generell butikkobling godtas ikke.
 • For varemerker:

  • Informasjon for hvert varemerke som omfattes:
  • En beskrivelse av varemerket.
  • Land det er registrert i.
  • Varemerkets registreringsnummer.
  • Produkt- og/eller tjenestekategorien som dekkes av registreringen.
  • En beskrivelse av hvordan du mener innholdet bryter med ditt/dine varemerke(r).
 • For visuelle varemerker:

  • Informasjon for hvert varemerke som er involvert:
  • En beskrivelse av det visuelle varemerket, inkludert bestemte deler (som størrelse, form, farge, tekstur etc.) av innholdet som gjør utseendet distinktivt.
  • En erklæring om at det visuelle varemerket ikke er funksjonelt.
  • En beskrivelse av hvordan innholdet på Shopify strider med visuelle varemerk(er), inkludert deler av innholdet (som størrelse, form, farge, tekstur etc.) du mener likner på, og sannsynligvis skaper forvirring med, det visuelle varemerket.
 • En bekreftelse på at:

  • Du har god grunn til å tro at bruken av innholdet på den innklagede måten ikke er godkjent av varemerkets eller det visuelle varemerkets eier, dens agenter eller loven.
  • All informasjon i varselet stemmer.
 • En erklæring, under ed, om at du er varemerkets eller det visuelle varemerkets eier, eller er autorisert til å handle på vegne av eieren.

 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Vanlige spørsmål – Svare på et varsel om brudd på varemerker eller visuelle varemerker

Jeg har mottatt et varsel knyttet til varemerker eller visuelle varemerker i innhold i butikkfronten. Hva nå?

Hvis butikken din mottar et gyldig varsel om varemerker eller visuelle varemerker, får du et varsel i butikkadministrator om at innhold i butikken din er rapportert. Du har deretter to alternativer:

 • Hvis du går gjennom varselet og er enig i at du ikke har rett til å bruke innholdet, trenger du ikke gjøre noe mer. Innholdet avpubliseres hvis vi ikke hører fra deg innen to dager.
 • Hvis du går gjennom varselet og mener innholdet er rapportert ved en feil eller som en følge av feilidentifisering, kan du sende et svar.

Hvordan sender jeg et svar knyttet til varemerker eller visuelle varemerker?

Hvis du har mottatt et varsel om varemerker eller visuelle varemerker, kan du sende svaret ditt gjennom butikkadministratoren. Svaret må inneholde all følgende informasjon for å bli vurdert:

 • Juridisk navn og tilstrekkelig kontaktinformasjon for personen som sender svaret.
 • En identifisering av innholdet som er fjernet og den opprinnelige plasseringen til innholdet før det ble fjernet.
 • En erklæring under ed om at du er i god tro om at innholdet er fjernet som en følge av en feil eller feilidentifikasjon.
 • En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court i det juridiske distriktet der adressen din er lokalisert eller, hvis adressen din er lokalisert utenfor USA, samtykker du til jurisdiksjonen til Federal District Court i District of Delaware, og en erklæring om at du godtar prosessgjennomføring fra parten som har sendt varemerkevarselet, eller dennes agent.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Hva skjer etter at jeg har sendt et svar?

Når du har sendt et gyldig svar, sender Shopify en kopi til parten som sendte varselet om brudd på varemerker eller visuelle varemerker, og tillater generelt at du republiserer det bestridte innholdet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis