Juridiske slettinger og immateriell eiendom

Shopify respekterer gyldige rettigheter knyttet til immateriell eiendom (IP) tilhørende andre, og vi forventer at forhandlere gjør det samme. Publisering av innhold som utgjør et brudd på andres juridiske rettigheter strider med Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, og innholdet kan fjernes etter Shopifys skjønn.

Selv om Shopify respekterer legitime rettigheter knyttet til immateriell eiendom, lar vi ikke retningslinjene våre bli misbrukt – innsending av falske varsler eller varsler i ond tro om påståtte brudd på eiendomsretten er straffbart ved lov. De som skades av slike krav, inkludert Shopify selv, kan gå til sak for tort og svie og advokatkostnader.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis