Juridisk fjernelse og intellektuel ejendom

Shopify respekterer andres gyldige intellektuelle ejendomsrettigheder (IP), og vi forventer, at shopejene gør det samme. Opslag af indhold, der udgør en krænkelse af andres juridiske rettigheder, overtræder vores Politik for acceptabel brug, og indholdet kan fjernes efter eget skøn.

Shopify respekterer legitime IP-rettigheder, men vil heller ikke lade sine politikker blive misbrugt – indsendelse af falske eller forkerte meddelelser om påståede IP-krænkelser kan straffes ved lov. Personer, der er blevet skadet af sådanne krav, herunder selve Shopify, kan blive underlagt straffe og advokatgebyrer.

Du kan finde en generel vejledning til Shopifys fremgangsmåder og almindelige spørgsmål nedenfor.

Intellektuel ejendom: Hvad er forskellen på en ophavsret, et varemærke og en præsentationsvaremærke?

Intellektuel ejendom henviser til noget, der er skabt gennem kreative indsatser som f.eks. bøger, tekst, kode, billeder, videoer, logoer og slogans. Ophavsret, varemærke og præsentationsvaremærker er alle typer intellektuel ejendom.

Hvad er en ophavsret?

Ophavsretten beskytter materielt, originalt arbejde, som f.eks. fotos eller tekstbeskrivelser i en webshop. Generelt gælder beskyttelsen af ophavsretten fra det tidspunkt, hvor arbejdet bliver oprettet, men lovgivningen om ophavsret varierer efter område.

Hvad er et varemærke og et præsentationsvaremærke?

Varemærker er symboler eller ord, der identificerer og adskiller en virksomhed eller et produkt fra andre virksomheder eller produkter. Præsentationsvaremærker dækker et produkts billede eller udseende, herunder funktioner som størrelse, form, farve og tekstur, der adskiller dette produkt fra andre. Ejere af varemærker og præsentationsvaremærker har generelt ret til at forhindre andre i at bruge lignende varemærker eller præsentationsvaremærker på måder, der kan forvirre forbrugerne med henblik på produkternes oprindelse eller oprindelse.

Shopify overholder Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og besvarer krav om krænkelse af ophavsretten ved hjælp af DMCA-processer, herunder lovens meddelelsesproces og kontrameddelelse for krænkelse af ophavsretter:

 • Hvis Shopify modtager en gyldig meddelelse om eventuelle krænkelser af ophavsretten, vil shopejeren generelt fjerne det krænkede indhold fra sin platform og informere den berørte shopejer via butiksadministratoren om det indhold, der er påvirket.
 • Shopify giver shopejeren mulighed for at sende en kontrameddelelse, der forklarer, hvorfor de mener, at indholdet blev fjernet ved en fejl. Og hvis kontrameddelelsen er gyldig, vil en shopejer generelt få lov til at opslå indholdet igen om 10 dage.
 • Shopify har en politik om at ophæve butikker for gentagen krænkelse under relevante omstændigheder, f.eks. hvis Shopify har modtaget flere meddelelser om påståede krænkelser, som butikken ikke bekæmper. Shopify forbeholder sig retten til at deaktivere butikker for selv en enkelt forekomst af krænkelser.
 • Indsendelse af falske eller forkerte meddelelser om den påståede krænkelse eller kontrameddelelse kan kun indsendes ved lov. De, der blev skadet af sådanne meddelelser, herunder selve Shopify, kan blive skadet i forbindelse med skader og advokatgebyrer.

Shopifys onlineformular er den mest effektive måde at indsende en meddelelse om eventuelle krænkelser af ophavsretten.

Alle meddelelser skal indeholde følgende oplysninger, for at Shopify kan foretage sig noget:

 • Dit juridiske navn og dine kontaktoplysninger.
 • Der gøres krav på, at der krænkes direkte links til det oprindelige arbejde, der er ophavsretligt beskyttet. Hvis du ikke har et direkte link, kan du angive en beskrivelse af dit arbejde.
 • Direkte links til det specifikke indhold i Shopify, som du mener krænker din ophavsret. Der kræves en liste over hver enkelt side, der indeholder indholdet. Et generelt butikslink accepteres ikke.
 • En bekræftelse af, at:

  • Du mener i god tro, at brug af indholdet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af copyright-ejeren, dennes repræsentant eller loven.
  • Alle oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige.
 • En opgørelse, under mened, hvor du er ejeren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren.

 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Hvis du ikke kan bruge onlineformularen, kan du sende en meddelelse med de nødvendige oplysninger til Shopifys angivne medarbejder på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Der kan sendes en kopi af enhver meddelelse, du indsender, herunder eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet, til den person, der har slået indholdet op, og som rapporteres.

Få mere at vide i ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Jeg har modtaget en DCMA-indberetning om ophavsret for indhold i mit butiksfacade. Hvad nu?

Hvis Shopify modtager, hvad de med rimelig grund mener er en komplet og gyldig DMCA-indberetning vedrørende indhold i din butik, fjernes det angivne indhold generelt. Du får besked i din butiksadministrator om, at indholdet er blevet fjernet fra din butik. Du har derefter to muligheder:

 • Hvis du gennemgår meddelelsen og accepterer, at du ikke har ret til at bruge indholdet, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Indholdet forbliver offline, medmindre du modtager godkendelse fra ejeren af ophavsretten.
 • Hvis du gennemgår meddelelsen og mener, at indholdet er blevet fjernet på grund af fejl eller fejlidentifikation, kan du indsende en DCMA-kontrameddelelse.

Hvordan indsender jeg en DCMA-kontrameddelelse?

Du kan sende en kontrameddelelse til os via en formular i din butiksadministrator. Din kontrameddelelse skal indeholde alle følgende oplysninger for at komme i betragtning:

 • Det juridiske navn og de tilstrækkelige kontaktoplysninger til den person, der indsender kontrameddelelsen.
 • Identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, og den oprindelige placering af indholdet, før det blev fjernet.
 • En opgørelse, under mened, hvor du i god tro mener, at indholdet er blevet fjernet som følge af en fejl eller en fejlidentifikation.
 • En erklæring om, at du accepterer jurisdiktionen for Federal District Court for det retsdistrikt, hvor din adresse er beliggende, eller, hvis din adresse er beliggende uden for USA, accepterer du jurisdiktionen for Federal District Court for District of Delaware, og en erklæring om, at du accepterer forkyndelse af proces fra den part, der indsendte ophavsretmeddelelsen eller dennes repræsentant.
 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Hvis du ikke kan bruge onlineformularen, kan du sende en modmeddelelse med de krævede oplysninger til Shopifys udpegede repræsentant på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Hvad sker der, når jeg har vedhæftet en DMCA-kontrameddelelse?

Når du sender en gyldig kontrameddelelse, fjerner vi anmeldelsen fra din Shopify-kontopost og sender en kopi af din kontrameddelelse til den part, der indsendte meddelelsen om ophavsret. Hvis de tager juridiske skridt mod dig og sender os besked om denne handling inden for 10-14 arbejdsdage, kan indholdet forblive nede. Hvis vi ikke modtager besked om juridiske handlinger inden for denne periode, giver vi dig besked, og du kan udgive det bestridte indhold igen.

Shopifys politik for varemærker og præsentationsvaremærker

Shopifys politik om varemærker og præsentationsvaremærker minder om vores politik om ophavsret, men der er nogle vigtige forskelle.

 • Hvis Shopify modtager en gyldig meddelelse om krænkelse af varemærker eller tøj i forbindelse med indhold i en butik, vil Shopify kommunikere direkte i en shopbutiksadministrator og tydeligt angive, hvilket indhold meddelelsen handler om.Du har to dage til at svare, før vi fjerner indholdet.
 • Hvis dit svar anses for at være tilstrækkeligt, kan vi afvise at fjerne det bestridte indhold. Hvis det er blevet fjernet, kan vi give shopejeren mulighed for at genopslå indholdet med det samme.

Rapportering af krænkelse af varemærker og præsentationsvaremærker

Shopifys onlineformular er den mest effektive måde at indsende en meddelelse om eventuelle krænkelser af varemærker eller præsentationsvaremærker.

Din meddelelse om dit varemærke og/eller dit præsentationsvaremærke skal indeholde følgende oplysninger, for at Shopify kan handle:

 • Dit juridiske navn eller dine kontaktoplysninger.
 • Direkte links til prøver af det varemærke eller det præsentationsvaremærke, der er gjort krav på at blive krænket. Hvis du ikke har et direkte link, kan du angive en beskrivelse af varemærket eller præsentationsvaremærket.
 • Direkte links til det specifikke indhold på Shopify, som du mener krænker dit varemærke eller dit layout.En liste over hver enkelt side, der indeholder indholdet, er påkrævet - et generelt shop-link vil ikke blive accepteret.
 • For varemærker:

  • Oplysninger om hvert enkelt varemærke, der er på tale:
  • En beskrivelse af varemærket.
  • Lande, det er registreret i.
  • Varemærkeregistreringsnummer
  • Den kategori af produkter og/eller tjenester, som er omfattet af registreringen.
  • En beskrivelse af, hvordan du mener, at indholdet overtræder eller krænker et eller flere af dine varemærker.
 • For præsentationsvaremærker:

  • Oplysninger for hvert af de pågældende varemærker:
  • Beskrivelse af varemærket, herunder de specifikke aspekter (som f.eks. størrelse, form, farve, tekstur osv.) af indholdet, der gør dets udseende karakteristisk.
  • En erklæring om, at præsentationsvaremærket ikke er funktionsdygtigt.
  • En beskrivelse af, hvordan indholdet i Shopify krænker dine varemærker, herunder aspekterne af indholdet (f.eks. størrelse, form, farve, tekstur osv.), som du mener minder om og kan skabe forvirring om varemærket.
 • En bekræftelse af, at:

  • Du har en god tillid til, at brugen af indholdet på den måde, som det bruges på, ikke godkendes af varemærket eller ejeren af præsentationsvaremærket, dennes repræsentant eller lovgivningen.
  • Alle oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige.
 • En opgørelse, under mened, hvor du er ejeren af et varemærke eller et præsentationsvaremærke eller har tilladelse til at handle på vegne af ejeren.

 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Ofte stillede spørgsmål – Sådan svarer du på en meddelelse om et varemærke eller præsentationsvaremærke

Jeg har modtaget en meddelelse om varemærker eller præsentationsvaremærker for indhold i mit butiksfacade. Hvad nu?

Hvis din butik modtager et gyldigt varemærke eller præsentationsvaremærke, får du en meddelelse i butiksadministratoren om, at der er rapporteret om indhold i din butik. Du har derefter to muligheder:

 • Hvis du gennemgår meddelelsen og accepterer, at du ikke har ret til at bruge indholdet, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Indholdet vil gå offline, hvis vi ikke hører fra dig efter to dage.
 • Hvis du gennemgår meddelelsen og mener, at indholdet blev rapporteret som følge af en fejl eller fejlidentifikation, kan du indsende et svar.

Hvordan indsender jeg svar på varemærker eller på præsentationsvaremærker?

Hvis du har modtaget en meddelelse om et varemærke eller et præsentationsvaremærke, kan du sende dit svar til os via din butiksadministrator. Dit svar skal indeholde alle følgende oplysninger for at komme i betragtning:

 • Det juridiske navn og tilstrækkelige kontaktoplysninger på den person, der indsender svaret.
 • Identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, og den oprindelige placering af indholdet, før det blev fjernet.
 • En opgørelse, under mened, hvor du i god tro mener, at indholdet er blevet fjernet som følge af en fejl eller en fejlidentifikation.
 • En erklæring om, at du accepterer jurisdiktionen for Federal District Court for det retsdistrikt, hvor din adresse er beliggende, eller, hvis din adresse er beliggende uden for USA, accepterer du jurisdiktionen for Federal District Court for District of Delaware, og en erklæring om, at du accepterer forkyndelse af proces fra den part, der indsendte varemærke- eller layout-meddelelsen eller dennes repræsentant.
 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Hvad sker der, når jeg har indsendet et svar?

Når du har indsendt et gyldigt svar, sender Shopify en kopi til den part, der indsendte meddelelsen om varemærket eller præsentationsvaremærket, og giver dig generelt mulighed for at genopslå det bestridte indhold.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis