Lailliset poistot ja immateriaalioikeudet

Shopify kunnioittaa muiden osapuolten voimassa olevia immateriaalioikeuksia (IP) ja odotamme kauppiaiden toimivan. Sellaisen sisällön lataaminen sivustolle, joka rikkoo muiden osapuolten lakisääteisiä oikeuksia, rikkoo Sallittua käyttöä koskevia ehtojamme, ja voimme poistaa tällaisen sisällön sivustolta oman harkintamme mukaan.

Shopify kunnioittaa laillisia immateriaalioikeuksia, eikä se myöskään salli käytäntöjensä väärinkäyttöä. Väärien tai vilpillisessä mielessä tehtyjen, immateriaalioikeuksien väitettyjä loukkauksia koskevien ilmoitusten lähettäminen on rangaistava teko. Tällaisista väitteistä vahinkoa kärsineet, mukaan lukien Shopify itse, voivat vaatia vahingonkorvauksia ja asianajopalkkioidensa maksamista.

Alla on yleisluonteinen Shopifyn käytäntöjä ja yleisiä kysymyksiä käsittelevä opas.

Immateriaalioikeudet: mikä on tekijänoikeuden, tavaramerkin ja tuotteen ulkoasun ero?

Immateriaalioikeudet tarkoittavat oikeuksia, jotka kattavat luovan prosessin kautta syntyneet tuotteet, kuten kirjat, tekstin, koodin, kuvat, videot, logot ja mainoslauseet. Tekijänoikeus, tavaramerkki ja tuotteen ulkoasu ovat kaikki immateriaalioikeuksien eri lajeja.

Mikä on tekijänoikeus?

Tekijänoikeus suojaa aineellisia alkuperäisteoksia, kuten verkkokaupan valokuvia tai tekstikuvauksia. Yleisesti ottaen tekijänoikeussuojaa sovelletaan työn luontihetkestä alkaen, vaikkakin tekijänoikeuslait saattavatkin vaihdella alueittain.

Mikä on tavaramerkki ja mikä on tuotteen ulkoasu?

Tavaramerkit ovat symboleja tai sanoja, jotka tekevät yrityksestä tai tuotteesta tunnistettavan ja erottavat sen muista yrityksistä tai tuotteista. Tuotteen ulkoasu kattaa tuotteen kuvan tai ulkoasun, mukaan lukien sen eri ominaisuudet, kuten koon, muodon, värin ja tekstuurin, jotka erottavat sen muista tuotteista. Tavaramerkin ja tuotteen ulkoasun omistajilla on yleensä oikeus estää muita tahoja käyttämällä samankaltaisia tavaramerkkejä tai ulkoasuja tavoilla, jotka todennäköisesti hämmentävät kuluttajien mielikuvaa tuotteiden lähteestä tai alkuperästä.

Shopify noudattaa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lakia ja vastaa tekijänoikeuden loukkausta koskeviin väitteisiin DMCA-menettelyjä käyttäen, mukaan lukien laissa määritetty ilmoitusprosessi sekä vastailmoituksen tekeminen väitetyn tekijänoikeusloukkauksen osalta:

 • Jos Shopify vastaanottaa kelvollisen ilmoituksen väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta, se yleensä poistaa riitautetun sisällön alustalta ja ilmoittaa väitteessä yksilöidylle kauppiaalle tämän Shopify-ylläpitäjän kautta, mitä sisältöä poisto koskee.
 • Shopify antaa kauppiaalle mahdollisuuden lähettää vastailmoituksen, jossa kauppias voi selittää, miksi sisältö on hänen mielestään poistettu virheellisesti. Ja jos vastailmoitus on kelvollinen, kauppias saa yleensä ladata sisällön uudelleen sivustolleen kymmenen päivän kuluttua.
 • Shopifyn käytäntönä on sulkea kaupat toistuvien loukkausten vuoksi tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun kaupalle on lähetetty useita ilmoituksia väitetystä loukkauksesta ilman että kauppa on lähettänyt niihin vastailmoitusta. Shopify voi oman harkintavaltansa puitteissa poistaa kaupan käytöstä jopa yksittäisen tahallisen tai räikeän rikkomuksen vuoksi.
 • Väärien tai vilpillisessä mielessä tehtyjen ilmoitusten tekeminen väitetyistä loukkauksista tai väärien tai vilpillisten vastailmoitusten tekeminen on rangaistava rikos. Tällaisista väitteistä vahinkoa kärsineet, mukaan lukien Shopify itse, voivat vaatia vahingonkorvauksia ja asianajopalkkioidensa maksamista.

Shopifyn verkkolomake on tehokkain tapa tehdä ilmoitus väitetystä tekijänoikeusloukkauksesta.

Kaikissa ilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot, jotta Shopify voisi toimia:

 • Yrityksen virallinen nimi ja yhteystiedot.
 • Suorat linkit alkuperäiseen tekijänoikeudella suojattuun työhön, jonka tekijänoikeuksia on väitetysti loukattu. Jos sinulla ei ole suoraa linkkiä, voit lähettää kuvauksen työstäsi.
 • Suorat linkit Shopifyssa olevaan nimenomaiseen sisältöön, jonka uskot loukkaavan tekijänoikeuttasi. Luettelo jokaisesta yksittäisestä sisältöä sisältävästä sivusta on pakollinen. Shopify ei hyväksy yleisluonteista, vain kauppaan osoittavaa linkkiä.
 • Vahvistus siitä, että:

  • Sinulla on hyvä syy uskoa, että sisällön käyttö valituksessa esitetyllä tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa.
  • Kaikki ilmoituksessa olevat tiedot ovat tarkkoja.
 • Ilmoitus väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet itse tekijänoikeuksien omistaja tai että sinulla on oikeus toimia omistajan puolesta.

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää tarvittavat tiedot sisältävän ilmoituksen Shopifyn nimeämälle edustajalle osoitteeseen:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Sähköposti: legal@shopify.com

Kopio kaikista lähettämistäsi ilmoituksista, mukaan lukien mahdolliset yhteystiedot, voidaan toimittaa henkilölle, joka on ladannut verkkosivustolleen sisällön ja josta raportoit.

Lisätietoja on alla olevassa usein kysyttyjä kysymyksiä -osiossa.

Sain DMCA-tekijänoikeusilmoituksen myyntipaikassani olevasta sisällöstä. Mitä minun nyt pitäisi tehdä?

Jos Shopify saa kauppasi sisältöä koskevan täydellisen ja pätevän DMCA-ilmoituksen, jonka totuudenmukaisuuteen se voi kohtuudella uskoa, se yleensä poistaa ilmoituksessa mainitun sisällön. Saat kauppasi Shopify-ylläpitäjään ilmoituksen, että sisältö on poistettu kaupastasi. Tämän jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Jos tarkistat ilmoituksen ja hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää sisältöä, lisätoimia ei tarvita. Sisältö pysyy offline-tilassa, ellet saa tekijänoikeuden haltijan hyväksyntää.
 • Jos tarkistat ilmoituksen ja uskot, että sisältö poistettiin virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena, voit lähettää DMCA-vastailmoituksen.

Miten teen DMCA-vastailmoituksen?

Voit lähettää meille vastailmoituksen kauppasi Shopify-ylläpitäjässä olevan lomakkeen kautta. Vastailmoituksessasi on oltava kaikki seuraavat tiedot, jotta se voidaan ottaa käsiteltäväksi:

 • Vastailmoituksen lähettävän henkilön virallinen nimi ja riittävät yhteystiedot.
 • Poistetun sisällön tunnistetiedot ja sisällön alkuperäinen sijainti ennen sen poistamista.
 • Ilmoituksesi väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet vilpittömässä mielessä uskonut, että sisältö on poistettu virheen tai virheellisen tunnistamisen seurauksena.
 • Lausuntosi siitä, että hyväksyt Yhdysvaltain liittovaltion piirituomioistuimen lainkäyttövallan sillä lainkäyttöalueella, jossa osoitteesi sijaitsee, tai, jos osoitteesi sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyt liittovaltion Delawaren alueen piirituomioistuimen lainkäyttövallan, sekä lausuntosi siitä, että hyväksyt sen osapuolen tai osapuolen edustajan tiedoksiannon, joka on lähettänyt tekijänoikeutta koskevan ilmoituksen.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Jos et voi käyttää verkkolomaketta, voit lähettää tarvittavat tiedot sisältävän vastailmoituksen Shopifyn nimeämälle edustajalle osoitteeseen:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
Sähköposti: legal@shopify.com

Mitä tapahtuu, kun olen tehnyt DMCA-vastailmoituksen?

Kun lähetät kelvollisen vastailmoituksen, poistamme valituksen Shopify-tilisi tiedoista ja lähetämme kopion vastailmoituksestasi sille osapuolelle, joka lähetti tekijänoikeutta koskevan ilmoituksen. Jos kyseinen osapuoli käynnistää sinua vastaan oikeudellisia toimenpiteitä ja lähettää tästä meille ilmoituksen 10–14 arkipäivän kuluessa, sisältö ei mahdollisesti ole käytettävissä. Jos emme saa oikeustoimista kertovaa ilmoitusta tämän ajan kuluessa, ilmoitamme asiasta sinulle, ja voit ladata riitautetun sisällön takaisin sivustollesi.

Shopifyn tavaramerkkejä ja tuotteiden ulkoasua koskevat käytännöt

Shopifyn tavaramerkkejä ja tuotteiden ulkoasua koskevat käytännöt ovat samankaltaiset kuin tekijänoikeuksiakin koskevat lukuun ottamatta muutamaa tärkeää eroa.

 • Jos Shopify saa kelvollisen ilmoituksen kaupan sisältöön liittyvästä tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevasta loukkauksesta, Shopify ilmoittaa suoraan asiasta kauppiaalle kaupan Shopify-ylläpitäjässä ja yksilöi ilmoituksen aiheuttaneen sisällön. Sinulla on kaksi päivää aikaa vastata, ennen kuin poistamme sisällön.
 • Jos vastauksesi katsotaan riittäväksi, voimme jättää riitautetun sisällön poistamatta tai, jos se on poistettu, voimme antaa sinulle luvan ladata sisältö välittömästi uudelleen sivustollesi.

Tavaramerkin ja tuotteen ulkoasun loukkaamisesta raportoiminen

Shopifyn verkkolomake on tehokkain tapa tehdä ilmoitus väitetystä tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun loukkauksesta.

Tavaramerkkiä ja/tai tuotteen ulkoasua koskevassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot, jotta Shopify voi ryhtyä toimenpiteisiin:

 • Virallinen nimesi tai yhteystiedot.
 • Suorat linkit sisältönäytteisiin, joissa väitetysti oikeuksien loukkauksen kohteeksi joutunut tuotemerkki tai tuotteen ulkoasu esiintyy. Jos sinulla ei ole suoraa linkkiä, voit toimittaa kuvauksen tavaramerkkistä tai tuotteen ulkoasusta.
 • Suorat linkit Shopifyssa olevaan nimenomaiseen sisältöön, jonka uskot loukkaavan tavaramerkkiäsi tai visuaalista ilmettä. Luettelo jokaisesta yksittäisestä sisältöä sisältävästä sivusta on pakollinen. Shopify ei hyväksy yleisluonteista, vain kauppaan osoittavaa linkkiä.
 • Tavaramerkkien osalta:

  • Tiedot jokaisesta kyseessä olevasta tavaramerkistä:
  • Tavaramerkin kuvaus.
  • Maat, joissa se on rekisteröity.
  • Tavaramerkin rekisteröintinumero.
  • Rekisteröinnin piiriin kuuluvien tuotteiden ja/tai palvelujen luokka.
  • Kuvaus siitä, miten uskot, että sisältö rikkoo tai loukkaa tavaramerkkiäsi.
 • Tuotteen ulkoasun osalta:

  • Tiedot jokaisesta kyseessä olevasta visuaalisesta ilmeestä:
  • Kuvaus tuotteen ulkoasusta, mukaan lukien sen erityispiirteet (kuten koko, muoto, väri, tekstuuri jne.), jotka tekevät siitä muista tuotteista erottuvan.
  • Ilmoitus siitä, että visuaalinen ilme on ei-toiminnallinen.
  • Kuvaus siitä, miten Shopifyssa oleva sisältö loukkaa tuotteesi/tuotteittesi ulkoasua, mukaan lukien kyseisestä sisällöstä ilmenevät seikat (kuten koko, muoto, väri, tekstuuri jne.), jotka ovat mielestäsi samankaltaisia tuotteesi ulkoasun kanssa ja jotka todennäköisesti aiheuttavat ostajissa sekaannusta.
 • Vahvistus siitä, että:

  • Uskot vilpittömässä mielessä, että sisällön käyttö valituksessa kuvatulla tavalla ei ole tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun omistajan valtuuttamaa käyttöä.
  • Kaikki ilmoituksessa olevat tiedot ovat tarkkoja.
 • Ilmoituksesi väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet itse tavaramerkin tai tuotteen ulkoasun omistaja tai että sinulla on oikeus toimia omistajan puolesta.

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Usein kysyttyä – Tavaramerkkiä tai tuotteen ilmiasua koskevaan ilmoitukseen vastaaminen

Sain myyntipaikkani sisältöön liittyvän tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevan ilmoituksen. Mitä minun nyt pitäisi tehdä?

Jos kaupastasi on tehty kelvollinen tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskeva ilmoitus, saat kauppasi Shopify-ylläpitäjään ilmoituksen siitä, että kauppasi sisällöstä on raportoitu. Tämän jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Jos tarkistat ilmoituksen ja hyväksyt sen, että sinulla ei ole oikeutta käyttää sisältöä, lisätoimia ei tarvita. Sisältö siirtyy offline-tilaan, jos emme kuule sinusta kahteen päivään.
 • Jos tarkistat ilmoituksen ja uskot, että sisällöstä tehtiin ilmoitus virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena, voit lähettää vastauksen.

Miten vastaan tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevaan ilmoitukseen?

Jos olet saanut tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevaan ilmoituksen, voit lähettää vastauksesi meille kaupan Shopify-ylläpitäjän kautta. Vastauksessasi on oltava seuraavat tiedot, jotta se voidaan ottaa huomioon:

 • Vastauksen lähettävän henkilön virallinen nimi ja riittävät yhteystiedot.
 • Poistetun sisällön tunnistetiedot ja sisällön alkuperäinen sijainti ennen sen poistamista.
 • Ilmoituksesi väärästä valasta johtuvien seuraamusten uhalla siitä, että olet vilpittömässä mielessä uskonut, että sisältö on poistettu virheen tai virheellisen tunnistamisen seurauksena.
 • Lausuntosi siitä, että hyväksyt Yhdysvaltain liittovaltion piirituomioistuimen lainkäyttövallan sillä lainkäyttöalueella, jossa osoitteesi sijaitsee, tai jos osoitteesi sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyt liittovaltion Delawaren alueen piirituomioistuimen lainkäyttövallan sekä lausuntosi siitä, että hyväksyt sen osapuolen tai osapuolen edustajan tiedoksiannon, joka on lähettänyt tavaramerkkiä tai visuaalista ilmettä koskevan ilmoituksen.
 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen lähettänyt vastauksen?

Kun olet lähettänyt meille kelvollisen vastauksen, Shopify lähettää kopion sille osapuolelle, joka on lähettänyt tavaramerkkiä tai tuotteen ulkoasua koskevan ilmoituksen ja normaalisti antaa sinulle luvan ladata riitautettu sisältö uudelleen sivustollesi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi