Wettelijke verwijderingen en intellectueel eigendom

Shopify respecteert de geldige intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat merchants hetzelfde doen. Het publiceren van content die een schending vormt van de wettelijke rechten van anderen, schendt het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Shopify en de content kan naar goeddunken van Shopify worden verwijderd.

Shopify respecteert legitieme IP-rechten en staat ook niet toe dat haar beleid wordt misbruikt. Het indienen van valse meldingen of meldingen te kwader trouw over geclaimde IP-inbreuken is wettelijk strafbaar. Degenen die door dergelijke claims worden beschadigd, waaronder Shopify zelf, kunnen een proces aanspannen voor schadevergoeding en honoraria van advocaten.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis