Schending van auteursrecht melden of reageren op een auteursrechtkennisgeving

Op deze pagina kun je informatie vinden over het auteursrechtbeleid van Shopify, hoe je auteursrechtschending kunt melden en hoe je kunt reageren op een auteursrechtkennisgeving.

Het auteursrechtbeleid van Shopify

Shopify voldoet aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en reageert op claims van auteursrechtschending met behulp van DMCA-procedures, inclusief de procedure van de wet voor kennisgeving en verweer tegen geclaimde auteursrechtschendingen:

 • Als Shopify wat het redelijkerwijs beschouwt als een volledige en geldige kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht met betrekking tot de content in een winkel ontvangt, dan zal het over het algemeen de gemelde content van zijn platform verwijderen en de getroffen merchant via het Shopify-beheercentrum informeren.
 • Shopify geeft de merchant de mogelijkheid een verweer te sturen met een uitleg waarom deze denkt dat de content per ongeluk is verwijderd. En als het verweer gegrond is, mag een merchant de content over het algemeen binnen tien tot veertien werkdagen opnieuw plaatsen.
 • In sommige gevallen kan Shopify weigeren de gerapporteerde content te verwijderen of, als deze is verwijderd, de merchant toestaan de content onmiddellijk opnieuw te plaatsen.
 • Shopify hanteert het beleid om winkels te beëindigen voor herhaaldelijke overtredingen onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer Shopify meerdere kennisgevingen van vermeende overtredingen heeft ontvangen die niet door de winkel worden weerlegd. Wanneer een winkel wordt beëindigd wegens herhaaldelijke overtredingen, worden alle winkels die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door dezelfde overtreder ook beëindigd.
 • Shopify behoudt de discretionaire bevoegdheid om winkels te sluiten voor zelfs maar één geval van opzettelijke of flagrante inbreuk.
 • Het indienen van valse meldingen of meldingen te kwader trouw over geclaimde schendingen of van valse verweren of verweren te kwader trouw is wettelijk strafbaar. Degenen die worden beschadigd door dergelijke meldingen, waaronder Shopify zelf, kunnen een proces aanspannen voor schadevergoeding en honoraria van advocaten.

Inbreuk op auteursrecht melden

Het onlineformulier van Shopify is de meest efficiënte manier om een melding in te dienen over een vermeende schending van auteursrecht. Alle kennisgevingen moeten de volgende informatie bevatten, zodat Shopify actie kan ondernemen:

 • Je officiële naam en contactinformatie.
 • Directe links naar het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden. Als je geen directe link hebt, kun je een beschrijving van je werk geven.
 • Directe links naar de specifieke content op Shopify die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht. Een lijst van elke individuele pagina met de content is vereist. Een algemene winkellink wordt niet geaccepteerd.
 • Beschrijving van de content waarvan je denkt dat deze in strijd is met je auteursrecht en waar deze in de link verschijnt, zoals welke afbeeldingen, video's, gifs en tekst.
 • Een bevestiging dat:

  • Ik te goeder trouw van mening ben dat het gebruik van de content op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Alle informatie in de kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent namens de eigenaar op te treden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, kun je een melding met de vereiste informatie aan de aangewezen agent van Shopify sturen op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Reageren op een auteursrechtkennisgeving op grond van de DCMA

Ik heb een kennisgeving over auteursrecht ontvangen voor content in mijn webshop. Wat nu?

Als Shopify wat het redelijkerwijs beschouwt als een volledige en geldige kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht met betrekking tot de content in jouw winkel ontvangt, dan krijg je een melding in het Shopify-beheercentrum dat de desbetreffende content is gerapporteerd en wanneer deze wordt verwijderd. Je hebt dan twee opties:

 • Als je de melding bekijkt en ermee akkoord gaat dat je niet het recht hebt de content te gebruiken, hoef je verder niets te doen. Shopify verwijdert de content en deze blijft offline, tenzij je toestemming krijgt van de auteursrechthouder.
 • Als je de kennisgeving bekijkt en denkt dat de content is verwijderd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie, kun je een DMCA-verweer indienen.

Hoe dien ik een DMCA-verweer in?

Je kunt ons via een formulier in het Shopify-beheercentrum een verweer sturen. Je verweer moet alle volgende gegevens bevatten om in overweging te worden genomen:

 • de officiële naam en voldoende contactinformatie van de persoon die het verweer indient;
 • identificatie van de content die is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van de content voordat deze werd verwijderd;
 • Ik stem in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin mijn adres zich bevindt of, als mijn adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, stem ik in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district Delaware.
 • een verklaring dat je de betekening accepteert van de partij die de auteursrechtkennisgeving heeft ingediend, of de agent daarvan;
 • een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw van mening bent dat de content is verwijderd vanwege een fout of onjuiste identificatie;
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, stuur je een verweer met de vereiste informatie naar de aangewezen contactpersoon bij Shopify op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Wat gebeurt er nadat ik een DMCA-verweer heb ingediend?

Wanneer je een geldig verweer indient, verwijderen we de klacht uit je Shopify-accountrecord en sturen we een kopie van je verweer naar de partij die de auteursrechtkennisgeving heeft ingediend. Als deze gerechtelijke stappen tegen je onderneemt en ons binnen tien tot veertien werkdagen een kennisgeving stuurt over die actie, blijft de content mogelijk offline. Als we binnen die periode geen kennisgeving van gerechtelijke stappen ontvangen, stellen we je daarvan op de hoogte en mag je de betwiste content opnieuw plaatsen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis