Schending van auteursrecht melden of reageren op een auteursrechtkennisgeving

Op deze pagina kun je informatie vinden over het auteursrechtbeleid van Shopify, hoe je auteursrechtschending kunt melden en hoe je kunt reageren op een auteursrechtkennisgeving.

Het auteursrechtbeleid van Shopify

Shopify voldoet aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en reageert op claims van auteursrechtschending met behulp van DMCA-procedures, inclusief de procedure van de wet voor kennisgeving en verweer tegen geclaimde auteursrechtschendingen:

 • Als Shopify een geldige melding ontvangt van vermeende auteursrechtschending, wordt de betwiste content over het algemeen van haar platform verwijderd en wordt de betreffende merchant via het beheercentrum op de hoogte gesteld van de content die het betreft.
 • Shopify geeft de merchant de mogelijkheid om een verweer te sturen met een uitleg waarom deze denkt dat de content per ongeluk is verwijderd. En als het verweer gegrond is, mag een merchant de content over het algemeen binnen 10 dagen opnieuw plaatsen.
 • Shopify hanteert een beleid om winkels te sluiten vanwege herhaalde inbreuk in relevante omstandigheden, zoals wanneer het bedrijf verschillende meldingen heeft ontvangen van vermeende inbreuk die niet door de winkel worden weerlegd. Shopify behoudt de discretionaire bevoegdheid om winkels te sluiten voor zelfs maar één geval van opzettelijke of flagrante inbreuk.
 • Het indienen van valse meldingen of meldingen te kwader trouw over geclaimde schendingen of van valse verweren of verweren te kwader trouw is wettelijk strafbaar. Degenen die worden beschadigd door dergelijke meldingen, waaronder Shopify zelf, kunnen een proces aanspannen voor schadevergoeding en honoraria van advocaten.

Inbreuk op auteursrecht melden

Het onlineformulier van Shopify is de meest efficiënte manier om een melding in te dienen over een vermeende schending van auteursrecht. Alle kennisgevingen moeten de volgende informatie bevatten, zodat Shopify actie kan ondernemen:

 • Je officiële naam en contactinformatie.
 • Directe links naar het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden. Als je geen directe link hebt, kun je een beschrijving van je werk geven.
 • Directe links naar de specifieke content op Shopify die volgens jou inbreuk maakt op je auteursrecht. Een lijst van elke individuele pagina met de content is vereist. Een algemene winkellink wordt niet geaccepteerd.
 • Een bevestiging dat:

  • Ik te goeder trouw van mening ben dat het gebruik van de content op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Alle informatie in de kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent namens de eigenaar op te treden.

 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, kun je een melding met de vereiste informatie aan de aangewezen agent van Shopify sturen op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Reageren op een auteursrechtkennisgeving op grond van de DCMA

Ik heb een DMCA-kennisgeving over auteursrecht ontvangen voor content in mijn webshop. Wat nu?

Als Shopify een volgens haar volledige en geldige DMCA-kennisgeving met betrekking tot content in je winkel ontvangt, zal Shopify de gespecificeerde content over het algemeen verwijderen. Je ontvangt in het Shopify-beheercentrum dan een melding dat content uit je winkel is verwijderd. Je hebt dan twee opties:

 • Als je de melding bekijkt en ermee akkoord gaat dat je niet het recht hebt om de content te gebruiken, is er geen verdere actie nodig. De content blijft offline, tenzij je goedkeuring ontvangt van de houder van het auteursrecht.
 • Als je de kennisgeving bekijkt en denkt dat de content is verwijderd als gevolg van een vergissing of onjuiste identificatie, kun je een DMCA-verweer indienen.

Hoe dien ik een DMCA-verweer in?

Je kunt ons via een formulier in het beheercentrum een verweer sturen. Je verweer moet alle volgende gegevens bevatten om in overweging te worden genomen:

 • de officiële naam en voldoende contactinformatie van de persoon die het verweer indient;
 • identificatie van de content die is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van de content voordat deze werd verwijderd;
 • Ik stem in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin mijn adres zich bevindt of, als mijn adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, stem ik in met de jurisdictie van de Federal District Court voor het district Delaware.
 • een verklaring dat je de betekening accepteert van de partij die de auteursrechtkennisgeving heeft ingediend, of de agent daarvan;
 • een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw van mening bent dat de content is verwijderd vanwege een fout of onjuiste identificatie;
 • Je fysieke of elektronische handtekening.

Als je het onlineformulier niet kunt gebruiken, stuur je een verweer met de vereiste informatie naar de aangewezen contactpersoon bij Shopify op het volgende adres:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada
E-mail: legal@shopify.com

Wat gebeurt er nadat ik een DMCA-verweer heb ingediend?

Wanneer je een geldig verweer indient, verwijderen we de klacht uit je Shopify-accountrecord en sturen we een kopie van je verweer naar de partij die de auteursrechtkennisgeving heeft ingediend. Als deze gerechtelijke stappen tegen je onderneemt en ons binnen tien tot veertien werkdagen een kennisgeving stuurt over die actie, blijft de content mogelijk offline. Als we binnen die periode geen kennisgeving van gerechtelijke actie ontvangen, stellen we je op de hoogte daarvan en mag je de betwiste content opnieuw plaatsen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis