Rapportera om upphovsrättsintrång eller svara på ett upphovsrättsmeddelande

På den här sidan hittar du information om Shopifys upphovsrättspolicy, hur du rapporterar om upphovsrättsintrång och hur du svarar på ett upphovsrättsmeddelande.

Shopifys upphovsrättspolicy

Shopify följer Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och svarar på fordringar om upphovsrättsintrång med hjälp av DMCA-procedurer, inklusive lagens process för meddelanden och bestridanden om påstådda upphovsrättsintrång:

 • Om Shopify får ett giltigt meddelande om påstått upphovsrättsintrång kommer i allmänhet det överträdande innehållet tas bort från plattformen och den påverkade handlaren informeras via butiksadministratören om innehållet som har påverkats.
 • Shopify ger handlaren möjlighet att skicka ett bestridande som förklarar varför handlaren anser att innehållet har tagits bort av misstag. Och om bestridandet är giltigt får en handlare i allmänhet återpublicera innehållet inom 10 dagar.
 • Shopify har en policy att avsluta butiker för upprepade intrång under lämpliga omständigheter, till exempel när flera meddelanden om påstått intrång mottagits utan bestridande från butiken. Shopify förbebehåller sig rätten efter eget gottfinnande att inaktivera butiker, även för ett enda fall av allvarligt intrång.
 • Inlämning av falska eller felaktiga meddelanden om påstått intrång eller bestridande är av straffbart enligt lag. Personer som skadats av sådana meddelanden, inklusive Shopify själv, kan väcka åtal om skadestånd och advokatavgifter.

Rapportering av upphovsrättsintrång

Shopifys online-formulär är det mest effektiva sättet att skicka in ett meddelande om påstått upphovsrättsintrång. Alla meddelanden måste innehålla följande information för att Shopify ska kunna vidta åtgärder:

 • Ditt juridiska namn och din kontaktinformation.
 • Direktlänkar till ursprungligt upphovsrättsskyddat arbete som påstås vara utsatt för intrång. Om du inte har en direktlänk kan du ge en beskrivning av ditt arbete.
 • Direktlänkar till det specifika innehållet på Shopify som du anser kränker din upphovsrätt. En lista över varje enskild sida som innehåller innehållet krävs. En allmän butikslänk accepteras inte.
 • Bekräftelse på att:

  • Du har god anledning att tro att användning av innehållet på det sätt som klagomålet avser inte godkänts av upphovsrättsägaren, dess agent eller lagen.
  • All information i meddelandet är korrekt.
 • Ett uttalande under ed att du är upphovsrättsägare eller har rätt att agera på uppdrag av ägaren.

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du inte kan använda onlineformuläret kan du skicka ett meddelande med obligatorisk information till Shopifys utsedda agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-post: legal@shopify.com

Svara på ett meddelande om DMCA-upphovsrätt

Jag fick ett DMCA-upphovsrättsmeddelande avseende innehåll i mitt skyltfönster.Vad händer nu?

Om Shopify får vad som rimligen anses vara ett fullständigt och giltigt DMCA-meddelande om innehåll i din butik, kommer i allmänhet det angivna innehållet att tas bort. Du får en avisering i butiksadministratören om att innehållet har tagits bort från din butik. Du har sedan två alternativ:

 • Om du granskar meddelandet och accepterar att du inte har rätt att använda innehållet, är ingen ytterligare åtgärd nödvändig. Innehållet förblir offline om du inte får godkännande från upphovsrättsinnehavaren.
 • Om du granskar meddelandet och anser att innehållet har tagits bort som ett resultat av misstag eller felidentifiering kan du lämna in ett meddelande om DMCA-bestridande.

Hur gör jag för att lämna in ett meddelande om DMCA-bestridande?

Du kan skicka ett bestridande till oss via ett formulär i din butiksadministratör. Ditt bestridande måste innehålla all följande information för att övervägas:

 • Juridiskt namn och tillräcklig kontaktinformation för den person som lämnar in bestridande.
 • Identifiering av innehållet som har tagits bort och den ursprungliga platsen för innehållet innan det togs bort.
 • Ett uttalande om att du samtycker till den federala tingsrättens jurisdiktion för det domstolsområde där adressen är belägen eller, om du befinner dig utanför USA, att du samtycker till jurisdiktion för den federala tingsrätten i Delaware.
 • Ett uttalande om att du kommer att acceptera delgivning från den part som skickade in meddelandet om upphovsrätt, eller dess agent.
 • Ett uttalande under ed att du i god tro anser att innehållet tagits bort som ett resultat av ett misstag eller en felidentifiering.
 • Din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du inte kan använda onlineformuläret så kan du skicka en motanmälan med all information som krävs till Shopifys utsedda agent på:

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O'Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Kanada
E-post: legal@shopify.com

Vad händer efter det att jag har lämnat in ett meddelande om DMCA-bestridande?

När du skickar ett giltigt bestridande kommer vi att ta bort klagomålet från din Shopify-kontopost och skicka en kopia av ditt bestridande till den part som skickade in upphovsrättsmeddelandet. Om de vidtar rättsliga åtgärder mot dig och skickar oss meddelande om den åtgärden inom 10-14 arbetsdagar kan innehållet förbli nere. Om vi inte meddelas om rättsliga åtgärder inom den perioden meddelar vi dig och du kan publicera det omtvistade innehållet på nytt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis