Se till att din butik uppfyller Shopifys policyer

På Shopify tror vi på att göra handeln bättre för alla. I vår strävan att göra det försöker vi ge dig den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om hur du säljer dina produkter på vår plattform.

Vi utför regelbundna plattformssökningar efter vissa produkter som kan bryta mot Shopifys policy för godtagbar användning. För att säkerställa att din användning av Shopify inte avbryts måste du noggrant granska alla policyer som gäller för din Shopify-butik, inklusive Shopifys användarvillkor och Shopifys policy för godtagbar användning. Du måste också ta hänsyn till vad som gäller för försäljning i olika jurisdiktioner, inklusive undersöka relevanta import- och exportlagar och förordningar, samt känna till aktuell rättslig status för att sälja produkter i alla regioner.

Medan vi på Shopify gör vad vi kan för att få dig att lyckas, finns det också steg du behöver vidta. Informationen som finns i detta avsnitt är tänkt som en startpunkt för att hjälpa dig att lära dig om försäljning av produkter i vissa reglerade områden. Om du har frågor om vilka lagar som gäller dig, eller frågor som är specifika för ditt företag, måste du rådgöra med en advokat som är insatt i relevanta lagar som kan gälla för ditt företag.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis