Elektroniska nikotininhalatorer (ENDS)

När du säljer elektroniska nikotininhalatorer (ENDS) genom Shopify måste du följa de lagar och förordningar som gäller för ditt företag. Dessa lagar och förordningar varierar beroende på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer. Använd informationen på den här sidan för att lära dig om vilka lagar och förordningar som kan gälla för ditt företag.

ENDS-produkter kallas även vapes, e-cigaretter, e-vätskor och e-juice. Du kan få ditt företag att växa och nå nya kunder genom att sälja och leverera ENDS-produkter i flera jurisdiktioner. Om du bryter mot en ENDS-lag i en jurisdiktion där du bedriver verksamhet, kan Shopify ta bort produkter eller säga upp din webbutik.

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i USA

Om ditt företag är beläget i USA, eller om du säljer ENDS-produkter till kunder i USA, måste du följa alla federala, statliga och lokala lagar i alla jurisdiktioner där dina ENDS-produkter marknadsförs eller säljs. Dessa innefattar lagar från myndigheten för livsmedel och läkemedel (Food and Drug Administration, FDA) samt delstatslagar och förordningar gällande reklam, marknadsföring, försäljning av ENDS-produkter till underåriga och smaksatta e-cigaretter.

Om du säljer ENDS-produkter, eller tillhörande juice, del, kit eller tillbehör, i USA måste du även följa Prevent All Cigarette Trafficking (PACT) Act. PACT-lagen gäller inte om du säljer produkter som har godkänts som tobaksprodukter av myndigheten för livsmedel och läkemedel (Food and Drug Administration, FDA).

Om du säljer eller levererar ENDS-produkter bör du överväga följande ofta nämnda PACT-lagkrav:

 • Verifiera din kunds ålder genom att använda en kommersiellt tillgänglig databas.
 • Registrera ditt företag hos myndigheter för tobaksskatt om du säljer i delstater som tar upp skatt på vejp-produkter.
 • Registrera ditt företag hos den amerikanska justitieministern.
 • Använd en privat leveranstjänst som samlar in en vuxens signatur på leveransstället. Du kan inte använda United States Postal Service (USPS) för att skicka ENDS-produkter.
 • Upprätthåll register i fem år för eventuella leveranser som avbröts på grund av att transportören fastställt eller hade anledning att tro att ditt företag bryter mot PACT-lagen.

Resurser gällande försäljning av ENDS-produkter i USA

Det finns specifik information online om försäljning av ENDS-produkter i USA, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i Kanada

Om ditt företag är beläget i Kanada, eller om du säljer ENDS-produkter till kunder i Kanada, måste du följa alla tillämpliga provinsiella, territoriella och kommunala lagar i alla jurisdiktioner där dina ENDS-produkter marknadsförs eller säljs. Innan du säljer en ENDS-produkt i Kanada bör du granska all tillämplig lagstiftning eftersom ENDS-produkter övervägande regleras på provinsiell nivå.

Om du säljer ENDS-produkter, eller tillhörande juice, del, kit eller tillbehör, i Kanada, måste du även följa Tobacco and Vaping Products Act, Consumer Product Safety Act och Food and Drugs Act.

Varje jurisdiktion har olika krav för ENDS, inklusive men inte begränsat till:

 • Hur du kan annonsera ENDS-produkter
 • Hur mycket nikotininnehåll som är tillåtet i ENDS-produkten
 • Försäljning av smaksatta ENDS-produkter
 • Skattekrav för ENDS-produkter

Om du säljer eller levererar ENDS-produkter i Kanada, bör du överväga dessa ofta nämnda krav:

 • Sälj eller annonsera inte ENDS-produkter till underåriga.
 • Sälj eller leverera inte ENDS-produkter mellan två eller flera provinser.
 • Sälj inte ENDS-produkter via en webbplattform i Quebec.
 • Se till att dina ENDS-produktförpackningar följer reglerna kring vejp-produkters märkning och förpackning.

Resurser gällande försäljning av ENDS-produkter i Kanada

Det finns specifik information online om försäljning av ENDS-produkter i Kanada, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i Europeiska unionen (EU)

Om ditt företag är beläget i Europeiska unionen, eller om du säljer ENDS-produkter till kunder i Europeiska unionen, måste du följa Direktivet om tobaksvaror 2014/40/EU (TPD). Innan du säljer en ENDS-produkt i Europeiska unionen bör du granska all tillämplig lagstiftning, inklusive lagarna i alla medlemsstater där du har för avsikt att sälja dina produkter.

Varje jurisdiktion har olika krav för ENDS, inklusive men inte begränsat till:

 • Du kan endast sälja ENDS-produkter lagligt online till två eller fler länder som är en del av Europeiska unionen om du är en registrerad återförsäljare.
 • Du måste lägga till hälsovarningar på dina ENDS-produkter som meddelar kunder att produkten innehåller nikotin och inte bör användas av personer som inte röker.
 • Hur du kan marknadsföra, handla med och sälja ENDS-produkter.
 • Hur mycket nikotin är tillåtet i ENDS-produkter.
 • Hur man behöver etikettera ENDS-produkter.

Resurser gällande försäljning av ENDS-produkter i Europeiska unionen

Du kan hitta specifik information online om försäljning av ENDS-produkter i Europeiska unionen, till exempel Europeiska kommissionens vägledning gällande elektroniska cigaretter.

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i Storbritannien

Om ditt företag är beläget i Storbritannien, eller om du säljer ENDS-produkter till kunder i Storbritannien, måste du följa alla tillämpliga federala, kommunala och lokala lagar i alla jurisdiktioner där dina ENDS-produkter marknadsförs eller säljs. Dessa inkluderar de regler och förordningar som fastställts av avdelningen för hälso- och socialvård (Department of Health and Social Care) och Advertising Standards Authority.

Om du säljer ENDS-produkter, eller tillhörande juice, del, kit eller tillbehör, i Storbritannien, måste du även följa de riktlinjer och förordningar som införts av myndigheten för läkemedel och hälsovårdsprodukter (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA), vilka innefattar Förordningen om tobak och relaterade tobaksprodukter (Tobacco and Related Products Regulations, TRPR) och Förordningen om tobaksprodukter och nikotininhalatorer (Tobacco Products and Nicotine Inhaling Products [Amendment] Regulations).

Varje statlig myndighet har olika krav för ENDS, inklusive men inte begränsat till:

 • Hur du kan annonsera, marknadsföra och sälja ENDS-produkter
 • Hur mycket nikotininnehåll som är tillåtet i ENDS-produkten
 • Hur du kan lägga till hälsopåståenden för en ENDS-produkt
 • Hur en ENDS-produkt ska märkas

Om du säljer eller levererar ENDS-produkter i Storbritannien bör du överväga dessa ofta nämnda krav:

 • Sälj inte ENDS-produkter till någon person under 18 år.
 • Lägg inte till några medicinska påståenden i din webbutik, inklusive påståenden om rökavvänjning, om inte din ENDS-produkt är godkänd för medicinska ändamål av MHRA.
 • Registrera dig som en gränsöverskridande återförsäljare innan du säljer eller levererar ENDS-produkter mellan två eller fler jurisdiktioner, till exempel Storbritannien till Nordirland eller Storbritannien till Europeiska unionen.

Resurser gällande försäljning av ENDS-produkter i Storbritannien

Det finns specifik information online om försäljning av ENDS-produkter i Storbritannien, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i Australien

I Australien är det olagligt att sälja ENDS-produkter som innehåller nikotin.

Resurser gällande försäljning av ENDS-produkter i Australien

Du kan hitta specifik information online gällande försäljning av ENDS-produkter i Australien, till exempel följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av ENDS-produkter i Nya Zeeland

Från och med augusti 2021 kommer nya regler som styr ENDS-produkter i Nya Zeeland att bli tillgängliga. Under tiden bör du följa Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Act 2020.

Läs mer om Lagar gällande ENDS-produkter i Nya Zeeland.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis