Alkoholprodukter

När du säljer alkohol genom Shopify måste du följa de lagar och förordningar som gäller för försäljning av alkohol. Lagarna och förordningarna varierar beroende på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer. Använd informationen på den här sidan för att lära dig om vilka lagar och förordningar som kan gälla för ditt företag.

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i USA

Om ditt företag är beläget i USA, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i USA, måste du följa alla federala, statliga och lokala lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs eller säljs.

I USA är alkohol starkt reglerat på delstatlig nivå och reglerna varierar efter delstat. Om du säljer eller skickar alkoholprodukter bör du granska lagarna i de delstater där du bedriver verksamhet och har kunder. Överväg dessa vanliga krav gällande försäljning av alkohol:

 • Du måste skaffa och bibehålla alla nödvändiga licenser individuellt för att producera, marknadsföra, sälja och leverera dina produkter.
 • Du måste förbli i full överensstämmelse med alla tillämpliga licenskrav, inklusive kraven för registrering.
 • Du måste ha effektiva metoder för åldersverifiering så att alkoholprodukter inte kan köpas eller mottas av personer som är under 21 år.
 • Du måste se till att alla alkoholprodukter som skickas till en annan stat är kompatibla med tillämpliga lagar i jurisdiktionen för ditt företag och dina kunders jurisdiktion.
 • Du måste skicka och leverera alkoholprodukter i full överensstämmelse med tillämpliga lagar i jurisdiktionen för ditt företag och dina kunders jurisdiktion.

Resurser gällande försäljning av alkohol i USA

Det finns specifik information online om försäljning av alkoholprodukter i USA, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i Kanada

Om ditt företag är beläget i Kanada, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i Kanada, måste du följa alla tillämpliga federala och provinsiella lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs, säljs eller levereras. Vissa provinser kan också ha särskilda märkningskrav som du behöver följa för att dina alkoholprodukter ska kunna säljas i den provinsen.

Om du säljer alkoholprodukter i Kanada måste du också följa Food and Drugs Act, Food and Drug Regulations, Safe Food for Canadians Act och Safe Food for Canadians Regulations. Innan du säljer en alkoholprodukt i Kanada bör du granska alla tillämpliga delar av lagstiftningen.

På federal nivå måste du uppfylla förpacknings- och märkningskraven. Dessa krav innefattar sammansättningsstandarder för att en produkt ska kunna märkas som en specifik typ av sprit och IP-skydd relaterade till geografiska beteckningar.

Varje provinsiell jurisdiktion har olika krav för alkohol, inklusive men inte begränsat till dessa vanligt förekommande krav:

 • krav på laglig ålder för att få dricka alkohol
 • licenskrav för rätten till alkoholdistribution
 • policyer för annonsering och marknadsföring av sprit
 • registrerings- och listningspolicyer

Om du säljer eller levererar alkoholprodukter i Kanada, bör du överväga dessa ofta nämnda krav:

 • I Alberta, Manitoba och Quebec är den lagliga åldern för att få dricka alkohol 18 år.
 • I British Columbia, New Brunswick, Newfoundland och Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Saskatchewan och Yukon är den lagliga åldern för att få dricka alkohol 19 år.
 • Punktskatter införs för alkoholprodukter vid tidpunkten för tillverkning eller import och betalas av tillverkaren eller importören.

Resurser gällande försäljning av alkohol i Kanada

Det finns specifik information online om försäljning av alkoholprodukter i Kanada, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i Europeiska unionen (EU)

Om ditt företag är beläget i Europeiska unionen, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i Europeiska unionen, måste du följa alla tillämpliga lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs eller säljs. Innan du säljer en alkoholprodukt i Europeiska unionen måste du uppfylla följande lagar och regler:

Varje EU-jurisdiktion har olika krav för alkohol, inklusive men inte begränsat till följande vanligt förekommande krav för handlare:

 • Du måste se till att etiketterna på dina produkter innehåller alla nödvändiga upplysningar, till exempel listan över ingredienser och näringsvärdesdeklarationen.
 • Du måste följa alla relevanta punktskatter som införs för alkohol och alkoholhaltiga drycker.
 • Du måste ha effektiva metoder för åldersverifiering så att alkoholprodukter inte kan köpas eller mottas av personer som är under laglig ålder i den relevanta jurisdiktionen.
 • Du måste se till att din annonsering, marknadsföring och försäljning av alkoholprodukter uppfyller alla tillämpliga juridiska krav i din jurisdiktion och dina kunders jurisdiktion.

Resurser gällande försäljning av alkohol i Europeiska unionen

Det finns specifik information online om försäljning av alkoholprodukter i Europeiska unionen, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i Storbritannien

Om ditt företag är beläget i Storbritannien, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i Storbritannien, måste du följa alla tillämpliga federala, kommunala och lokala lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs eller säljs.

För företag, organisationer och individer som säljer eller levererar alkohol i England och Wales, både i butik och online, måste du följa de regler och förordningar som anges i Licensing Act 2003 (Tillståndslagen).

Om du säljer, distribuerar eller levererar alkoholprodukter i Storbritannien bör du överväga dessa vanligt förekommande krav:

 • Du måste skaffa och bibehålla alla nödvändiga licenser som krävs för att sälja alkohol.
 • Du måste förbli i full överensstämmelse med alla tillämpliga licenskrav.
 • Du måste ha effektiva metoder för åldersverifiering så att alkoholprodukter inte kan köpas online eller via telefon, eller mottas av, personer som är under 18 år. Du kan följa de standarder som anges av PAS 1296: 2018 för att underlätta för ditt företag att bevisa en persons ålder.
 • Du måste skicka och leverera alkoholprodukter i full överensstämmelse med tillämpliga lagar i jurisdiktionen för ditt företag och dina kunders jurisdiktion.
 • Du måste se till att all alkohol som importeras innehåller en tullstämpel vid behov.

Resurser gällande försäljning av alkohol i Storbritannien

Det finns ytterligare information online om försäljning av alkoholprodukter i Storbritannien, exempelvis följande resurser:

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i Australien

Om ditt företag är beläget i Australien, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i Australien, måste du följa alla tillämpliga delstatliga eller territoriella lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs eller säljs.

I Australien måste du följa policyer för annonsering och marknadsföring av alkohol som anges i riktlinjerna för Ad standards guidelines for advertising alcohol products och ABAC Responsible Alcohol Marketing Code.

Varje stat eller territorium har olika krav för alkohol, inklusive men inte begränsat till följande vanligt förekommande krav:

 • Du måste ha effektiva metoder för åldersverifiering så att alkoholprodukter inte kan köpas eller mottas av personer som är under 18 år.
 • Du måste följa förpacknings- och märkningskraven.
 • Du måste skicka och leverera alkoholprodukter i full överensstämmelse med tillämpliga lagar i jurisdiktionen för ditt företag och dina kunders jurisdiktion.
 • Du måste se till att din annonsering, marknadsföring och försäljning av alkoholprodukter uppfyller alla juridiska krav i din jurisdiktion och dina kunders jurisdiktion.

Läs mer om alkohollagar i Australien.

Lagar och förordningar gällande försäljning av alkohol i Nya Zeeland

Om ditt företag är beläget i Nya Zeeland, eller om du säljer alkoholprodukter till kunder i Nya Zeeland, måste du följa alla tillämpliga federala och lokala lagar i alla jurisdiktioner där dina alkoholprodukter marknadsförs eller säljs.

Om du säljer alkoholprodukter på Nya Zeeland måste du följa Sale and Supply of Alcohol Act, 2012. Innan du säljer en alkoholprodukt på Nya Zeeland bör du granska alla andra tillämpliga delar av lagstiftningen.

Om du säljer, distribuerar eller levererar alkoholprodukter på Nya Zeeland bör du överväga dessa vanligt förekommande krav:

 • Du måste ha effektiva metoder för åldersverifiering så att alkoholprodukter inte kan köpas eller mottas av personer som är under 18 år.
 • Du måste se till att dina kampanjer och marknadsföringsmaterial begränsar uppmuntran till överdriven alkoholkonsumtion och drickande av personer som är under 18 år.
 • Du måste skicka och leverera alkoholprodukter i full överensstämmelse med tillämpliga lagar i jurisdiktionen för ditt företag och dina kunders jurisdiktion.

Resurser gällande försäljning av alkohol i Nya Zeeland

Det finns specifik information online om försäljning av alkoholprodukter i Nya Zeeland, exempelvis följande resurser:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis