สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อคุณขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายและข้อบังคับขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ตั้งร้านค้าของคุณและภูมิภาคที่คุณขาย ใช้ข้อมูลบนหน้านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ

กฎหมายและข้อบังคับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ)

หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือหากคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา คุณจะถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ

ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับรัฐมีความเข้มงวดอย่างมากและแต่ละรัฐก็มีข้อบังคับเป็นของตนเอง หากคุณขายหรือจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณควรตรวจสอบกฎหมายของรัฐที่คุณประกอบธุรกิจและของลูกค้าคุณ พิจารณาข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้เกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์:

 • คุณต้องขออนุญาตและรักษาสิทธิ์ต่างๆ แต่ละรายการที่จําเป็นทั้งหมดในการผลิต ทำการตลาด ขาย และส่งมอบสินค้าของคุณ
 • คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการเก็บข้อมูลบันทึกอีกด้วย
 • คุณต้องมีหลักปฏิบัติในการตรวจสอบยืนยันอายุที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้คนที่อายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สามารถซื้อหรือรับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดส่งไปยังรัฐอื่นได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของธุรกิจและเขตอำนาจศาลของลูกค้าของคุณ
 • คุณต้องจัดส่งและส่งมอบสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีการบังคับใช้ของธุรกิจและเขตอำนาจศาลของลูกค้าของคุณ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดา

หากธุรกิจของคุณอยู่ในแคนาดาหรือหากคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในแคนาดา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีการโฆษณา ขาย หรือจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ นอกจากนี้บางจังหวัดอาจมีข้อกำหนดในการติดฉลากที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนั้น

หากคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดาคุณต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย Food and Drugs Act, Food and Drug Regulations, Safe Food for Canadians Act และ Safe Food for Canadians Regulations ก่อนที่คุณจะขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดา คุณควรตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในระดับกฎหมายรัฐบาลกลาง คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก ข้อกํากับเหล่านี้รวมถึงมาตรฐานด้านส่วนประกอบซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดฉลากที่ต้องใช้เพื่อระบุชนิดเครื่องดื่มและกฎด้านการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

เขตอำนาจศาลแต่ละจังหวัดมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดอายุการดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
 • ข้อบังคับด้านใบอนุญาตสำหรับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • นโยบายการส่งเสริมและการตลาดแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • นโยบายการลงทะเบียนและการจดทะเบียน

หากคุณขายหรือจัดส่งสินค้าแอลกอฮอล์ในแคนาดา ให้พิจารณาข้อกำหนดที่พบบ่อยเหล่านี้:

 • ในแอลเบอร์ตา มานิโตบาและควิเบก อายุสำหรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 18 ปี
 • ในรัฐบริติชโคลัมเบีย, นิวบรันสวิก, นิวฟันด์แลนด์ และลาบราดอร์, นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์, โนวาสโกเชีย, นูนาวุต, ออนแทรีโอ, พรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์, ซัสแคตเชวัน และยูคอน อายุที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้คือ 19 ปี
 • จะมีการเรียกเก็บอากรสรรพสามิตเมื่อมีการผลิตหรือนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตต้องเป็นผู้จ่าย

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าแอลกอฮอล์ในแคนาดาได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรป (EU)

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือหากคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ ก่อนที่คุณจะขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรป คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อไปนี้

เขตอำนาจศาลของสหภาพยุโรปแต่ละแห่งมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อจํากัดสำหรับผู้ค้าดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากสินค้าของคุณนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดทั้งหมด เช่น รายการวัตถุดิบและคำประกาศด้านโภชนาการ
 • คุณต้องปฏิบัติตามกฎอากรสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • คุณต้องมีหลักปฏิบัติด้านการตรวจสอบยืนยันอายุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้คนที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถซื้อสินค้าหรือรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีที่คุณโฆษณา ทำการตลาด และขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณและเขตอำนาจศาลของลูกค้าของคุณ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรป

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรปได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายแอลกอฮอล์ในสหราชอาณาจักร (UK)

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลกลาง กฎหมายเทศมณฑล และกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ

ธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่ขายหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอังกฤษและเวลส์ นั้นทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กฎหมายได้กำหนดไว้ใน Licensing Act 2003.

หากคุณขาย กระจาย หรือจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหราชอาณาจักร ให้พิจารณาข้อกำหนดที่พบบ่อยเหล่านี้:

 • คุณต้องขออนุญาตและรักษาสิทธิ์ต่างๆ ที่จําเป็นทั้งหมดในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดเวลา
 • คุณต้องมีหลักปฏิบัติในการตรวจสอบยืนยันอายุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซื้อหรือรับสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้ คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย PAS 1296: 2018 เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถพิสูจน์อายุบุคคลได้
 • คุณต้องจัดส่งและส่งมอบสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีการบังคับใช้ของธุรกิจและเขตอำนาจศาลของลูกค้าของคุณ
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นําเข้ามีอากรแสตมป์(หากจำเป็น)

แหล่งข่อมูลเกี่ยวกับการขายแอลกอฮอล์ในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าแอลกอฮอล์ในสหราชอาณาจักรได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการขายแอลกอฮอล์ในออสเตรเลีย

หากธุรกิจของคุณอยู่ในออสเตรเลีย หรือหากคุณขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในออสเตรเลีย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐหรือเขตแดนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ

ในประเทศออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายในการส่งเสริมและทำการตลาดแอลกอฮอล์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวทางมาตรฐานสำหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และข้อกำหนดด้านการจำหน่ายแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบของ ABAC

แต่ละรัฐหรือดินแดนมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถซื้อหรือรับสินค้าแอลกอฮอล์ได้
 • คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
 • คุณต้องจัดส่งและมอบสินค้าแอลกอฮอล์โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจของธุรกิจคุณและลูกค้า
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีที่คุณโฆษณา ทำการตลาด และขายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายในเขตอำนาจของคุณและของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายและข้อบังคับในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศนิวซีแลนด์

หากธุรกิจของคุณอยู่ในนิวซีแลนด์หรือคุณขายสินค้าแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าในนิวซีแลนด์ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจที่มีการโฆษณาหรือขายสินค้าแอลกอฮอล์ของคุณ

หากคุณขายสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศนิวซีแลนด์ คุณต้องปฏิบัติตาม Sale and Supply of Alcohol Act, 2012 คุณควรตรวจสอบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนขายสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศนิวซีแลนด์

หากคุณขาย แจกจ่าย หรือจัดส่งสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศนิวซีแลนด์ ให้พิจารณาข้อกำหนดที่พบบ่อยเหล่านี้:

 • คุณต้องมีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถซื้อหรือรับสินค้าแอลกอฮอล์ได้
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรโมชันและสื่อการตลาดของคุณมีการจํากัดการสนับสนุนให้ดื่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มากจนเกินไปและการดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้ที่อายุไม่เกิน 18 ปี
 • คุณต้องจัดส่งและส่งมอบสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีการบังคับใช้ของธุรกิจและเขตอำนาจศาลของลูกค้าของคุณ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศนิวซีแลนด์

คุณสามารถค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการขายสินค้าแอลกอฮอล์ในนิวซีแลนด์ได้ทางออนไลน์ เช่น ตามแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี