การแก้ไขการละเมิดข้อกำหนด

ที่ Shopify เราเชื่อมั่นในการเปิดรับการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ และเชื่อว่าสินค้าเป็นหลักสำคัญของการค้า แต่กิจกรรมบางประการก็ไม่สอดคล้องกับพันธกิจของ Shopify ในการที่จะพัฒนาการค้าสำหรับทุกคนที่ดียิ่งขึ้น เราบังคับใช้ข้อกำหนดผ่านแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดในการใช้บริการ และข้อกำหนดในการใช้บริการเพิ่มเติม อ่านบทความนี้เพื่อให้ทราบว่า Shopify บังคับใช้แนวทางปฏิบัติอย่างไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดนั้นมีอะไรบ้าง

การทำความเข้าใจข้อกำหนดของ Shopify

เราเข้าใจดีว่ากฎหมายและข้อบังคับอาจมีความซับซ้อน และบางครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้าใจผิด ดังนั้น เราจึงปรับเทียบข้อกำหนดของ Shopify อย่างถี่ถ้วนเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างการละเมิดที่มาจากข้อผิดพลาดโดยบริสุทธิ์ใจกับการละเมิดโดยเจตนา หากคุณละเมิดข้อกำหนดของ Shopify เราอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาดังกล่าวด้วย

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลและคุณจะต้องตอบกลับ
  • บล็อกคุณไม่ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณหมิ่นประมาทพนักงานฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
  • เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้าคุณเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขายหรือการจัดส่งสินค้าบางรายการไปยังภูมิภาคที่กำหนด
  • ติดต่อแจ้งปัญหาดังกล่าวผ่านทางอีเมลและขอให้คุณลบเนื้อหาบางประการออก
  • ลบเนื้อหาที่ละเมิดออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • ระงับไม่ให้คุณรับการชำระเงิน ซื้อใบจ่าหน้าเพื่อจัดส่ง ประมวลผลการเรียกเก็บเงิน ทำรายการคืนเงิน หรือการโอนเงิน
  • ระงับไม่ให้คุณเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ชั่วคราว
  • ล็อกร้านค้าออนไลน์ของคุณชั่วคราว
  • ยกเลิกบริการบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ร่วมมือกับ Shopify เพื่อแก้ไขการละเมิดข้อกำหนด

ในฐานะผู้ขายบน Shopify คุณควรเข้าใจถึงวิธีจัดการและแก้ไขการละเมิดข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานแพลตฟอร์ม

การปิดการใช้งานการชำระเงินให้กับผู้ขาย

ระบบอาจปิดใช้งานการชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นการชั่วคราวเนื่องจากหลายเหตุผล รวมถึงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการฉ้อโกง หากคุณได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปิดใช้งานการเงิน คุณจะถูกนํามาปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไว้ในอีเมล ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้จะระบุไว้ในขั้นตอนถัดไปหรือช่วยทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

การลบสินค้าออก

Shopify อาจลบสินค้าออกจาก Shop ในบางกรณี เช่น มีโอกาสที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือการขายสินค้าดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และข้อกำหนดในการใช้บริการ

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุว่าสินค้าถูกลบออก คุณควรตรวจสอบคำแนะนำในอีเมลหรือการแจ้งเตือนส่วนผู้ดูแล Shopify ที่คุณได้รับ ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยแนะนำคุณในขั้นตอนถัดไปหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

การเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ถูกจำกัด

ในบางกรณี Shopify อาจล็อกไม่ให้เข้าถึงส่วนผู้ดูแลร้านค้าออนไลน์ของคุณ หากจำเป็นต้องขอข้อมูลสำคัญจากคุณและคุณยังไม่ได้ตอบกลับอีเมลของเรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องมอบหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคุณได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าที่มีการควบคุม

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ให้ตรวจสอบอีเมลของตนเองเพื่อหาการติดต่อแจ้งข่าวสารใดๆ จาก Shopify โดยอีเมลดังกล่าวจะมีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีดําเนินการต่อและวิธีระบุข้อมูลที่มีการร้องขอ

บัญชี Shopify Payments ถูกระงับชั่วคราว

Shopify อาจระงับหรือจำกัดไม่ให้คุณใช้งาน Shopify Payments เป็นการชั่วคราวหรือถาวรด้วยเหตุผลหลายประการ หากบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments ของคุณถูกระงับชั่วคราว วิธีแก้ไขการระงับที่รวดเร็วที่สุดคือการตอบกลับอีเมลที่ Shopify ส่งถึงคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับบัญชี Shopify Payments ชั่วคราว

การยกเลิกบริการร้านค้า Shopify

หากร้านค้า Shopify ของคุณถูกยกเลิกบริการและถูกบังคับให้ออฟไลน์ แต่คุณเชื่อว่าการดำเนินการนี้นี้เป็นเรื่องผิดพลาด Shopify จะระบุกระบวนการยื่นอุทธรณ์สำหรับการยกเลิกบริการดังกล่าว การแจ้งเตือนที่คุณได้รับทางอีเมลจะระบุขั้นตอนคร่าวๆ ให้ปฏิบัติเพื่อทำการยื่นอุทธรณ์ Shopify จะตรวจสอบการอุทธรณ์และแจ้งให้คุณทราบ หากระบบเปิดให้ร้านค้า Shopify ของคุณใช้งานได้ตามเดิม

การประมวลผลอัตโนมัติและการจำกัดบัญชี

Shopify ใช้กระบวนการแบบอัตโนมัติร่วมกับกระบวนการที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการระบุหาและดำเนินการกับการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify คุณสามารถเลือกยื่นอุทธรณ์การตัดสินครั้งนั้นๆ ได้ โดยการอุทธรณ์แต่ละครั้งจะมีสมาชิกในทีมของ Shopify เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกรณีของคุณ

การอุทธรณ์การจำกัดบัญชี

หากบัญชีของคุณถูกจำกัดเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด Shopify จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้ที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือน โดยเราจะพิจารณาข้อมูลที่คุณมอบให้และอาจติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารประกอบ ทั้งนี้ Shopify จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลว่าการอุทธรณ์ของคุณได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี