Løse brudd på vilkår

Hos Shopify mener vi at fri og åpen utveksling av ideer og produkter er helt avgjørende for handel, men noen aktiviteter er ikke kompatible med Shopifys mål om å gjøre handel bedre for alle. Vi håndhever vilkårene våre gjennom veiledning, som oppsummert i Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, vilkår for bruk og tilleggsvilkår for bruk. Gå gjennom denne artikkelen for å finne ut hvordan Shopify bruker retningslinjene våre, samt potensielle konsekvenser for brudd på våre vilkår.

Forstå Shopifys vilkår

Vi forstår at lover og forskrifter kan være komplekse, og at det kan oppstå problemer på grunn av misforståelser. Shopifys vilkår er derfor nøye kalibrert for å skille mellom ærlige misforståelser og bevisste brudd. Avhengig av problemets natur kan vi ta følgende grep dersom du bryter Shopifys vilkår:

  • Be om mer informasjon per e-post og kreve at du svarer.
  • Forhindre deg fra å kontakte Shopify-brukerstøtte hvis du oppfører deg støtende mot Shopifys brukerstøttepersonale.
  • Endre fraktinnstillinger i butikkens Shopify-administrator for å forhindre salg eller sending av bestemte produkter til bestemte områder.
  • Kommunisere problemet per e-post og be deg om å fjerne bestemt innhold.
  • Fjerne innhold som strider med vilkårene fra nettbutikken.
  • Forhindre deg fra å motta betalinger, kjøpe fraktetiketter, behandle belastninger, initiere refusjoner eller overføre midler.
  • Midlertidig forhindre deg fra å bruke Shopify-administrator.
  • Stenge nettbutikken midlertidig.
  • Avslutte kontoen din.

Samarbeide med Shopify for å løse brudd på vilkår

Som Shopify-forhandler er det viktig at du forstår hvordan du adresserer og løser brudd på vilkår, som kan oppstå under din bruk av plattformen.

Deaktivere betalinger til forhandlere

Betalinger til forhandlere kan deaktiveres midlertidig av ulike årsaker, inkludert svindelbeskyttelsestiltak. Hvis du mottar en e-postmelding som varsler om deaktiverte betalinger, må du følge instruksjonene i e-postmeldingen. Disse instruksjonene oppsummerer de neste trinnene du kan ta, eller inneholder mer informasjon om din spesifikke situasjon.

Fjerning av produkter

Shopify kan fjerne produkter fra nettbutikken din i visse situasjoner, som for eksempel potensielle brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter, eller dersom salget av et produkt er ulovlig eller strider med godkjente retningslinjer for bruk eller vilkår for bruk.

Hvis du mottar et varsel om at et produkt er fjernet, er det viktig å gå gjennom instruksjonene i e-postmeldingen eller varselet i Shopify-administrator. Disse instruksjonene vil veilede deg om de neste trinnene, eller oppgi mer informasjon om din spesifikke situasjon.

Begrenset tilgang til Shopify-administrator

I sjeldne tilfeller kan Shopify stenge administratortilgangen til nettbutikken hvis vi trenger avgjørende informasjon fra deg, og du ikke har svart på e-postmeldingene våre. Dette kan for eksempel være at du må sende oss dokumentasjon på at du har godkjenning til å selge et regulert produkt.

Hvis du ikke har tilgang til Shopify-administrator, må du sjekke e-posten din for å se om du har fått noe fra Shopify. E-postmeldingen inneholder instruksjoner om hvordan du går videre og sender inn den forespurte informasjonen.

Shopify Payments-konto midlertidig stengt

Shopify kan midlertidig eller permanent stanse eller begrense din mulighet til å bruke Shopify Payments, av ulike årsaker. Hvis Shopify Payments-kontoen er midlertidig stengt, vil et svar på e-postmeldingen Shopify har sendt deg være den raskeste måten å løse stengingen på. Finn ut mer om midlertidig stenging av Shopify Payments-kontoer.

Avslutning av Shopify-butikken

Hvis Shopify-butikken din avsluttes og tas ned, og du mener dette er en feil, har Shopify en prosess for å anke avslutningen. Varselet du har mottatt på e-post oppsummerer trinnene du må følge for å sende en anke. Shopify vil gå gjennom ankesaken og gi deg beskjed om hvorvidt Shopify-butikken kan gjenåpnes.

Automatiserte prosesser og kontobegrensninger

Shopify bruker en kombinasjon av automatiserte og menneskelige vurderingsprosesser for å registrere og ta grep mot brudd på Shopifys godkjente retningslinjer for bruk. Hvis kontoen din er begrenset, har du mulighet til å anke beslutningen. Hver enkelt anke vurderes av et Shopify-teammedlem, noe som sikrer at et menneske går gjennom saken din.

Anke kontobegrensninger

Hvis kontoen din er begrenset på grunn av et vilkårsbrudd, vil Shopify varsle deg enten på e-post eller i Shopify-administrator. Hvis du mener at det har vært en feil, kan du sende inn en anke ved å følge instruksjonene som er oppgitt i varselet. Vi vurderer informasjonen du har oppgitt, og kan også ta kontakt for å få mer informasjon eller dokumentasjon. Shopify varsler deg deretter på e-post om ankesaken din er godkjent eller avslått.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis