Shops retningslinjer for kosttilskudd for forhandlere i EU

Shop er en handledestinasjons- og leveringssporingsapp som er tilgjengelig for kunder med iOS, Android og på nettet. Det er noen aktiviteter som strider med Shops mål om å sikre en konsekvent opplevelse for forhandlere og kunder. Vi håndhever vilkårene gjennom veiledningen som er oppsummert i retningslinjene for Shop-forhandlere, samt alle relevante vilkår og betingelser, inkludert følgende vilkår og betingelser:

Disse vilkårene utgjør en avtale mellom deg og den aktuelle Shopify-enheten, som inkluderer både Shopify og Shop (en enhet i Shopify). Handlinger og håndhevelsestiltak kan gjennomføres av enten Shopify eller Shop, avhengig av bruddets natur. Hvis du er en forhandler i EU, kan du lese gjennom denne artikkelen for å finne ut mer om Shops begrensninger, og potensielle konsekvenser ved brudd på vilkårene.

Forstå Shops begrensninger i EU

Forhandlere som selger på Shop må følge retningslinjene for Shop-forhandlere. Vi forstår at lover og forskrifter kan være komplekse, og at det kan oppstå problemer på grunn av misforståelser. Begrensningene vi pålegger er derfor nøye kalibrert for å skille mellom ærlige misforståelser og bevisste brudd. I tillegg til Shopifys vilkår, kan Shop ta følgende handlinger som påvirker Shop-butikken din dersom du bryter Shops vilkår:

  • Avliste et produkt fra Shop
  • Fjerne butikkens kvalifikasjon for Shop

Shopify bruker en kombinasjon av automatiserte og menneskelige prosesser for å registrere og adressere brudd på vilkår. Alle anker vurderes av et Shopify-teammedlem.

Samarbeide med Shopify for å løse brudd på vilkår

Når du selger på Shop, er det viktig at du vet hvordan du adresserer og løser brudd på vilkår som kan oppstå når du bruker plattformen.

Fjerning av produkter

Shopify kan fjerne produkter fra Shop i enkelte tilfeller, som for eksempel dersom salget av et produkt er ulovlig eller strider med Shops retningslinjer for forbudte produkter.

Hvis du mottar et varsel om at et produkt er fjernet, er det viktig å gå gjennom instruksjonene i e-postmeldingen eller varselet i Shopify-administrator. Disse instruksjonene vil veilede deg om de neste trinnene, eller oppgi mer informasjon om din spesifikke situasjon.

Kontoen er ikke kvalifisert for Shop

Hvis kontoen din er ansett som ikke-kvalifisert for Shop, og du mener det er en feil, har Shopify en prosess for å anke denne beslutningen. Varselet du har mottatt på e-post oppsummerer trinnene du må følge for å sende en anke. Shopify vil gå gjennom anken og informere deg på e-post hvis kvalifikasjonen din for Shop gjenopprettes.

Automatiserte prosesser og kontobegrensninger

Shopify bruker en kombinasjon av automatiserte og menneskelige vurderingsprosesser for å registrere og ta grep mot brudd på Shops retningslinjer for forbudte produkter. Hvis en handling som tas av Shopify påvirker kontoen din, har du muligheten til å anke avgjørelsen. Alle anker vurderes av et Shopify-teammedlem.

Anke kontobegrensninger

Hvis kontoen din er begrenset på grunn av et brudd på vilkår, varsler Shopify deg enten via e-post eller i Shopify-administrator. Hvis du mener at det er gjort en feil, kan du sende en anke ved å følge instruksjonene i varselet. Vi tar hensyn til informasjonen du oppgir, og vi kan også ta kontakt for å innhente mer informasjon eller dokumentasjon. Shopify varsler deg deretter på e-post om hvorvidt anken er godkjent eller avvist.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis