Supplerende retningslinjer for Shop for shopejere i den Europæiske Union

Shop er en shopping-destination og leveringssporingsapp, der er tilgængelig for kunder på iOS, Android og på internettet. Der er visse aktiviteter, der går imod Shops mission om at sikre en ensartet oplevelse for forhandlere og kunder. Vi håndhæver vores vilkår gennem den vejledning, der er beskrevet i vores retningslinjer for shopejeres brug af Shop, og alle relevante vilkår og politikker, herunder de følgende vilkår og politikker:

Disse vilkår udgør en aftale mellem dig og den relevante Shopify-enhed, som omfatter både Shopify og Shop (en enhed tilhørende Shopify). Handlinger og håndhævelsesforanstaltninger kan træffes af enten Shopify eller Shop, afhængigt af overtrædelsens art. Hvis du er shopejer i EU, kan du læse denne artikel for at få mere at vide om Shops restriktioner og de potentielle konsekvenser for overtrædelse af vores vilkår.

Om Shops begrænsninger i den Europæiske Union (EU)

Shopejere, der sælger på Shop, skal følge retningslinjerne for shopejeres brug af Shop. Vi forstår, at love og regler kan være komplekse, og nogle gange opstår der problemer på grund af misforståelser. Derfor er de restriktioner, vi anvender, omhyggeligt kalibreret til at skelne mellem ærlige fejl og bevidste overtrædelser. Hvis du overtræder Shop's vilkår, kan Shop ud over Shopify's vilkår foretage følgende handlinger, der påvirker din Shop-butik:

  • Fjern et produkt fra Shop
  • Gør din butik uberettiget til Shop

Shopify bruger en kombination af automatiserede og menneskelige processer til at registrere og adressere overtrædelser af vilkår. Hver klage gennemgås af et Shopify-teammedlem.

Samarbejde med Shopify om at løse overtrædelser af vilkår

Når du sælger på Shop, er det vigtigt at vide, hvordan du håndterer og løser overtrædelser af vilkår, der kan opstå, mens du bruger platformen.

Produktfjernelse

Shopify kan fjerne produkter fra Shop i bestemte situationer, såsom hvis salg af et produkt er ulovligt eller overtræder Shops retningslinjer for forbudte produkter.

Hvis du modtager en meddelelse om, at et produkt er blevet fjernet, er det vigtigt, at du gennemgår instruktionerne i den mail eller Shopify-administratormeddelelse, du har modtaget. Disse instruktioner vil vejlede dig om de næste skridt, du skal tage, eller give yderligere oplysninger om din specifikke situation.

Kontoen er ikke kvalificeret til Shop

Hvis din konto er blevet vurderet til ikke at være kvalificeret til Shop, og du mener, at det var en fejl, tilbyder Shopify en proces til at klage over denne begrænsning. Den meddelelse, du har modtaget via mail, beskriver de trin, du skal følge for at indsende en klage. Shopify gennemgår din klage og informerer dig via mail, hvis din Shop-berettigelse bliver genoprettet.

Automatiserede processer og kontobegrænsninger

Shopify bruger en kombination af automatiserede og menneskelige gennemgangsprocesser til at identificere og gribe ind over for overtrædelser af Shops retningslinjer for forbudte produkter. Hvis Shopify foretager en handling, der påvirker din konto, har du mulighed for at klage over beslutningen. Hver klage gennemgås af et Shopify-teammedlem.

Klager over kontobegrænsninger

Hvis din konto er begrænset på grund af en overtrædelse af vilkårene, giver Shopify dig besked enten via mail eller i din Shopify-administrator. Hvis du mener, at der er sket en fejl, kan du indsende en klage ved at følge instruktionerne i meddelelsen. Vi vil tage de oplysninger, du har givet os, i betragtning og måske bede om yderligere detaljer eller dokumentation. Shopify giver dig derefter besked via mail, om din klage er blevet godkendt eller afvist.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis