Nguyên tắc bổ sung của Shop dành cho thương nhân tại Liên minh châu Âu

Shop là ứng dụng theo dõi điểm đến mua sắm và quá trình giao hàng dành cho khách hàng trên iOS, Android và trình duyệt web. Có một số hoạt động đi ngược lại nhiệm vụ của Shop để đảm bảo trải nghiệm nhất quán cho thương nhân và khách hàng. Chúng tôi thực thi các điều khoản thông qua hướng dẫn được nêu trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop cũng như mọi điều khoản và chính sách liên quan, bao gồm các điều khoản và chính sách sau:

Các điều khoản này cấu thành thỏa thuận giữa bạn và pháp nhân Shopify hiện hành, bao gồm cả Shopify và Shop (một pháp nhân của Shopify). Shopify hoặc Shop có thể thực hiện các hành động và biện pháp thực thi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Nếu bạn là thương nhân tại Liên minh châu Âu, bạn có thể xem xét bài viết này để tìm hiểu về các hạn chế của Shop và hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm các điều khoản của chúng tôi.

Tìm hiểu các hạn chế của Shop tại Liên minh châu Âu (EU)

Thương nhân bán hàng trên Shop phải tuân thủ Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop. Chúng tôi hiểu rằng luật pháp và quy định có thể rất phức tạp và đôi khi xảy ra vấn đề do hiểu nhầm. Vì vậy, những hạn chế chúng tôi áp dụng cần được hiệu chuẩn kỹ càng để phân biệt giữa những sai sót vô ý và vi phạm có chủ đích. Ngoài các điều khoản của Shopify, nếu bạn vi phạm các điều khoản của Shop thì Shop có thể thực hiện những hành động sau, ảnh hưởng đến cửa hàng trên Shop của bạn:

  • Loại sản phẩm khỏi danh sách trên Shop
  • Khiến cửa hàng của bạn mất điều kiện hợp lệ để sử dụng Shop

Shopify sử dụng kết hợp các quy trình tự động và thủ công để phát hiện và xử lý những vi phạm điều khoản. Mỗi kháng nghị đều do một thành viên trong đội ngũ của Shopify xem xét.

Làm việc với Shopify để khắc phục vi phạm điều khoản

Khi bán hàng trên Shop, bạn cần biết cách phát hiện và giải quyết các vi phạm điều khoản có thể xảy ra khi sử dụng nền tảng.

Gỡ bỏ sản phẩm

Shopify có thể gỡ bỏ sản phẩm của bạn khỏi Shop trong một số trường hợp, ví dụ như nếu việc bán sản phẩm là bất hợp pháp hoặc vi phạm Nguyên tắc về sản phẩm bị cấm của Shop.

Nếu nhận được thông báo cho biết sản phẩm đã bị gỡ bỏ, bạn cần xem lại hướng dẫn trong email hoặc thông báo trên trang quản trị viên Shopify mà bạn nhận được. Những hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo để thực hiện hoặc cung cấp thông tin bổ sung về tình huống cụ thể của bạn.

Tài khoản không đủ điều kiện sử dụng Shop

Nếu tài khoản của bạn được xem là không đủ điều kiện sử dụng Shop và bạn cho rằng đây là sự nhầm lẫn, Shopify có quy trình kháng nghị hạn chế này. Thông báo mà bạn nhận được qua email sẽ nêu rõ các bước cần thực hiện để gửi kháng nghị. Shopify sẽ xem xét kháng nghị của bạn và thông báo qua email nếu bạn được khôi phục tính đủ điều kiện đối với Shop.

Quy trình tự động hóa và hạn chế đối với tài khoản

Shopify sử dụng kết hợp các quy trình đánh giá tự động và thủ công để xác định và thực hiện hành động xử lý vi phạm đối với Nguyên tắc về sản phẩm bị cấm của Shop. Nếu hành động Shopify thực hiện gây ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, bạn có tùy chọn kháng nghị quyết định này. Mỗi kháng nghị đều do một thành viên trong đội ngũ của Shopify xem xét.

Kháng nghị các hạn chế đối với tài khoản

Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế do vi phạm điều khoản thì Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi, bạn có thể gửi kháng nghị bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo. Chúng tôi sẽ cân nhắc thông tin bạn cung cấp và có thể liên hệ để biết thêm chi tiết hoặc yêu cầu thêm tài liệu. Sau đó, Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email bất kể kháng nghị của bạn đã được phê duyệt hay từ chối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí