Dodatkowe wytyczne dotyczące aplikacji Shop dla sprzedawców w Unii Europejskiej

Shop to aplikacja zakupowa z funkcją śledzenia dostaw, która jest dostępna dla klientów korzystających z urządzeń z systemami iOS i Android oraz w wersji internetowej. Istnieją pewne działania, które są niezgodne z misją aplikacji Shop dotyczącą zapewnienia spójnego doświadczenia sprzedawcom i klientom. Egzekwujemy przestrzeganie naszych warunków poprzez wytyczne przedstawione w sekcji Wytyczne Shop dla sprzedawców, a także wszelkie istotne warunki i polityki, w tym:

Warunki te stanowią umowę między Tobą a odpowiednim podmiotem Shopify - obejmuje to zarówno Shopify, jak i Shop (podmiot Shopify). Czynności i środki wykonawcze mogą być podejmowane przez Shopify lub Shop, w zależności od rodzaju naruszenia. Jeśli jesteś sprzedawcą w Unii Europejskiej, w tym artykule znajdziesz informacje o ograniczeniach dotyczących aplikacji Shop i potencjalnych konsekwencjach naruszenia naszych warunków.

Informacje o ograniczeniach dotyczących aplikacji Shop w Unii Europejskiej (UE)

Sprzedawcy korzystający z aplikacji Shop muszą przestrzegać wytycznych Shop dla sprzedawców. Rozumiemy, że przepisy i regulacje bywają złożone i niekiedy pojawiają się problemy wynikające z nieporozumień. W związku z tym stosowane przez nas ograniczenia zostały dokładnie przemyślane, tak aby odróżnić przypadki pomyłek od świadomych naruszeń. Jeśli oprócz warunków Shopify naruszysz również warunki Shop, Shop może podjąć następujące czynności wpływające na Twój sklep Shop:

  • Usunięcie produktu z aplikacji Shop
  • Uznanie Twojego sklepu za niespełniający kryteriów Shop

Do wykrywania naruszeń warunków i reagowania na nie w Shopify wykorzystuje się zarówno procesy automatyczne, jak i procesy realizowane przez człowieka. Każde odwołanie jest analizowane przez członka zespołu Shopify.

Współpraca z Shopify w celu usunięcia naruszenia warunków

Jeśli sprzedajesz w aplikacji Shop, musisz znać procedurę stosowaną w przypadku naruszeń warunków podczas korzystania z platformy oraz sposób rozwiązywana tego rodzaju problemów.

Usunięcie produktu

W określonych sytuacjach Shopify może usuwać produkty z aplikacji Shop. Dzieje się tak na przykład, gdy sprzedaż produktu jest niezgodna z prawem lub Wytycznymi Shop dotyczącymi zabronionych produktów.

Jeśli otrzymasz powiadomienie z informacją, że produkt został usunięty, musisz zapoznać się z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail lub komunikacie wyświetlonym w panelu administracyjnym Shopify. Te instrukcje będą zawierać opis kolejnych kroków, które należy podjąć, lub dodatkowe informacje na temat konkretnej sytuacji.

Konto nie kwalifikuje się do Shop

Jeśli uznano, że Twoje konto nie kwalifikuje się do Shop i uważasz, że zaszła pomyłka, możesz odwołać się od tej decyzji zgodnie z procedurą przewidzianą przez Shopify. Kroki, które należy podjąć w celu złożenia odwołania, będą opisane w powiadomieniu, które otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail. Shopify przeanalizuje Twoje odwołanie i poinformuje Cię w osobnym e-mailu, czy spełniasz kryteria kwalifikacji Shop.

Automatyczne procesy i ograniczenia dotyczące konta

Do wykrywania naruszeń Wytycznych Shop dotyczących zabronionych produktów i reagowania na nie w Shopify wykorzystuje się zarówno procesy automatyczne, jak i procesy realizowane przez człowieka. Jeśli Shopify podejmie działanie wpływające na działanie Twojego konta, masz możliwość odwołania się od decyzji. Każde odwołanie jest analizowane przez członka zespołu Shopify.

Odwołanie się od nałożenia ograniczeń dotyczących konta

Jeśli na Twoje konto nałożono ograniczenia z powodu naruszenia warunków, Shopify powiadomi Cię o tym w wiadomości e-mail lub komunikacie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, możesz złożyć odwołanie zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. Weźmiemy pod uwagę przesłane przez Ciebie informacje i być może skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych szczegółów lub dokumentów. Następnie Shopify powiadomi Cię e-mailem, czy Twoje odwołanie zostało uznane, czy odrzucone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo