Postępowanie w przypadku naruszeń warunków

W Shopify jesteśmy przekonani, że swobodna i otwarta wymiana pomysłów i produktów jest kluczowym elementem handlu, ale niektóre działania są niezgodne z misją Shopify, którą jest optymalizacja handlu z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron. Egzekwujemy przestrzeganie naszych warunków poprzez wytyczne opisane w sekcji Zasady dozwolonego użytkowania, Warunki świadczenia usług i Dodatkowe warunki świadczenia usług. W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące sposobu egzekwowania naszych wytycznych przez Shopify i potencjalnych konsekwencji naruszenia naszych warunków.

Opis warunków Shopify

Rozumiemy, że przepisy i regulacje bywają złożone i niekiedy pojawiają się problemy wynikające z nieporozumień. W związku z tym warunki Shopify zostały dokładnie przemyślane, tak aby odróżnić przypadki pomyłek od świadomych naruszeń. W zależności od rodzaju problemu, w przypadku naruszenia warunków Shopify możemy podjąć następujące działania:

  • Przesłanie e-maila z prośbą o dodatkowe informacje z obowiązkiem odpowiedzi.
  • Zablokowanie możliwości kontaktu z Pomocą techniczną Shopify w przypadku niewłaściwego zachowania wobec pracowników Shopify udzielających pomocy technicznej.
  • Dokonanie zmiany ustawień wysyłki w Twoim panelu administracyjnym w celu uniemożliwienia sprzedaży lub wysyłki pewnych produktów w określonych regionach.
  • Poinformowanie o problemie w e-mailu i przesłanie prośby o usunięcie określonych treści.
  • Usunięcie ze sklepu online treści naruszających warunki.
  • Uniemożliwienie otrzymywania płatności, zakupu etykiet wysyłkowych, przetwarzania opłat, inicjowania zwrotu kosztów lub przesyłania środków.
  • Tymczasowe zablokowanie dostęp do panelu administracyjnego Shopify.
  • Tymczasowe zablokowanie Twojego sklepu online.
  • Zamknięcie Twojego konta.

Współpraca z Shopify w celu usunięcia naruszenia warunków

Jako sprzedawca Shopify musisz znać procedurę stosowaną w przypadku naruszeń warunków podczas korzystania z platformy oraz sposób rozwiązywana tego rodzaju problemów.

Dezaktywacja płatności na rzecz sprzedawcy

Płatności na rzecz sprzedawców mogą zostać tymczasowo dezaktywowane z różnych powodów, w tym w celu zapobieżenia oszustwom. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o dezaktywowanych płatnościach, musisz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości. Wiadomość będzie zawierać opis kolejnych kroków, które możesz podjąć, lub dodatkowe informacje na temat konkretnej sytuacji.

Usunięcie produktu

W określonych sytuacjach Shopify może usuwać produkty z aplikacji Shop. Dzieje się tak na przykład w przypadku potencjalnego naruszenia praw autorskich lub praw własności intelektualnej bądź wtedy, gdy sprzedaż produktu jest nielegalna lub narusza Zasady dozwolonego użytkowania, Warunki świadczenia usług.

Jeśli otrzymasz powiadomienie z informacją, że produkt został usunięty, musisz zapoznać się z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości e-mail lub komunikacie wyświetlonym w panelu administracyjnym Shopify. Te instrukcje będą zawierać opis kolejnych kroków, które należy podjąć, lub dodatkowe informacje na temat konkretnej sytuacji.

Ograniczenie dostępu do panelu administracyjnego Shopify

W rzadkich przypadkach Shopify może zablokować dostęp do panelu administracyjnego Twojego sklepu online, jeśli musisz przesłać informacje o kluczowym znaczeniu, a nie otrzymaliśmy od Ciebie odpowiedzi na przesłane wiadomości. Mogłoby dojść do takiej sytuacji na przykład wtedy, gdybyśmy nie otrzymali od Ciebie dokumentu potwierdzającego, że masz prawo do sprzedaży produktu objętego regulacjami.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do panelu administracyjnego Shopify, sprawdź, czy w Twojej skrzynce e-mail nie ma żadnych wiadomości od Shopify. E-mail będzie zawierać instrukcje dotyczące dalszego postępowania oraz informacje, które należy przesłać.

Zawieszenie konta Shopify Payments

Shopify może tymczasowo lub na stałe zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Shopify Payments z różnych powodów. Jeśli Twoje konto Shopify Payments zostało zawieszone, najszybszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wysłanie odpowiedzi na wiadomość e-mail otrzymaną od Shopify. Dowiedz się więcej o zawieszeniu konta Shopify Payments.

Zamknięcie sklepu Shopify

Jeśli Twój sklep Shopify został zamknięty i dezaktywowany i uważasz, że zaszła pomyłka, możesz odwołać się od tej decyzji zgodnie z procedurą przewidzianą przez Shopify. Kroki, które należy podjąć w celu złożenia odwołania, będą opisane w powiadomieniu, które otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail. Shopify przeanalizuje Twoje odwołanie i poinformuje Cię, czy Twój sklep Shopify może zostać ponownie otwarty.

Automatyczne procesy i ograniczenia dotyczące konta

Do wykrywania naruszeń Zasad dozwolonego użytkowania reagowania na nie w Shopify wykorzystuje się zarówno procesy automatyczne, jak i procesy realizowane przez człowieka. Jeśli możliwość korzystania z Twojego konta została ograniczona, masz możliwość odwołania się od tej decyzji. Każde odwołanie jest analizowane przez członka zespołu Shopify, co oznacza, że weryfikacja nie będzie przeprowadzana automatycznie.

Odwołanie się od nałożenia ograniczeń dotyczących konta

Jeśli na Twoje konto nałożono ograniczenia z powodu naruszenia warunków, Shopify powiadomi Cię o tym w wiadomości e-mail lub komunikacie w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka, możesz złożyć odwołanie zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu. Weźmiemy pod uwagę przesłane przez Ciebie informacje i być może skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych szczegółów lub dokumentów. Następnie Shopify powiadomi Cię e-mailem, czy Twoje odwołanie zostało uznane, czy odrzucone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo