Xử lý vi phạm điều khoản

Tại Shopify, chúng tôi tin rằng việc trao đổi ý tưởng và sản phẩm một cách tự do và cởi mở chính là mấu chốt của thương mại, nhưng một số hoạt động không tương thích với nhiệm vụ của Shopify trong việc nâng tầm hoạt động thương mại cho mọi người. Chúng tôi thực thi các điều khoản thông qua hướng dẫn được nêu trong Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được, Điều khoản dịch vụĐiều khoản dịch vụ bổ sung của Shopify. Nghiên cứu bài viết này để tìm hiểu cách Shopify áp dụng nguyên tắc và hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm điều khoản của chúng tôi.

Hiểu rõ các điều khoản của Shopify

Chúng tôi hiểu rằng luật pháp và quy định có thể rất phức tạp và đôi khi xảy ra vấn đề do hiểu nhầm. Vì vậy, những điều khoản của chúng tôi được hiệu chuẩn kỹ càng để phân biệt giữa những sai sót vô ý và vi phạm có chủ đích. Tùy thuộc vào bản chất vấn đề, nếu bạn vi phạm điều khoản của Shopify thì chúng tôi có thể thực hiện những hành động sau:

  • Yêu cầu thêm thông tin qua email và yêu cầu bạn trả lời.
  • Chặn bạn liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify nếu bạn lạm dụng nhân viên hỗ trợ của Shopify.
  • Thay đổi cài đặt vận chuyển trên trang quản trị Shopify của cửa hàng để ngăn việc bán hoặc vận chuyển một số sản phẩm đến một số khu vực cụ thể.
  • Thông báo vấn đề qua email và yêu cầu bạn gỡ bỏ một số nội dung.
  • Gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi cửa hàng trực tuyến.
  • Ngăn bạn nhận tiền thanh toán, mua nhãn vận chuyển, xử lý cước phí, khởi tạo hoàn tiền hoặc chuyển tiền.
  • Tạm thời ngăn bạn truy cập trang quản trị Shopify.
  • Tạm thời khóa cửa hàng trực tuyến.
  • Chấm dứt tài khoản của bạn.

Làm việc với Shopify để khắc phục vi phạm điều khoản

Là thương nhân Shopify, bạn phải nắm được cách phát hiện và giải quyết những vi phạm điều khoản có thể xảy ra khi sử dụng nền tảng này.

Hủy kích hoạt khoản thanh toán cho thương nhân

Các khoản thanh toán cho thương nhân có thể bị tạm thời hủy kích hoạt vì nhiều lý do, bao gồm các biện pháp chống gian lận. Nếu nhận được email thông báo về việc hủy kích hoạt khoản thanh toán, bạn cần làm theo hướng dẫn trong email. Những hướng dẫn này sẽ nêu các bước tiếp theo bạn có thể thực hiện hoặc cung cấp thêm thông tin về tình hình cụ thể của bạn.

Gỡ bỏ sản phẩm

Shopify có thể gỡ bỏ sản phẩm khỏi cửa hàng trực tuyến của bạn trong một số trường hợp, ví dụ như nguy cơ xâm phạm bản quyền hoặc tài sản trí tuệ, hoặc nếu việc bán sản phẩm là bất hợp pháp hoặc vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được, Điều khoản dịch vụ.

Nếu nhận được thông báo cho biết sản phẩm đã bị gỡ bỏ, bạn cần xem lại hướng dẫn trong email hoặc thông báo trên trang quản trị viên Shopify mà bạn nhận được. Những hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo để thực hiện hoặc cung cấp thông tin bổ sung về tình huống cụ thể của bạn.

Hạn chế quyền truy cập trang quản trị Shopify

Trong một số trường hợp hiếm gặp, Shopify có thể khóa quyền truy cập của quản trị viên vào cửa hàng trực tuyến của bạn nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin quan trọng và chưa trả lời email của chúng tôi. Ví dụ: Thông tin này có thể bao gồm bằng chứng cho thấy bạn có thẩm quyền bán sản phẩm bị kiểm soát.

Nếu bạn không truy cập được vào trang quản trị Shopify, hãy kiểm tra mọi nội dung liên hệ từ Shopify trong email của mình. Email sẽ cung cấp hướng dẫn về các bước tiếp theo và cách cung cấp thông tin được yêu cầu.

Tạm dừng tài khoản Shopify Payments

Shopify có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn chặn khả năng sử dụng Shopify Payments của bạn vì nhiều lý do. Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn bị tạm dừng, cách nhanh nhất để giải quyết việc tạm dừng là trả lời email mà Shopify đã gửi cho bạn. Tìm hiểu thêm về tạm dừng tài khoản Shopify Payments.

Chấm dứt cửa hàng Shopify

Nếu cửa hàng Shopify của bạn đã bị chấm dứt và gỡ bỏ khỏi mạng, nhưng bạn cho rằng hành động này là nhầm lẫn, Shopify có quy trình kháng nghị việc chấm dứt này. Thông báo mà bạn nhận được qua email sẽ nêu rõ các bước cần thực hiện để gửi kháng nghị. Shopify sẽ xem xét kháng nghị của bạn và thông báo cho bạn xem có thể mở lại cửa hàng Shopify hay không.

Quy trình tự động hóa và hạn chế đối với tài khoản

Shopify sử dụng kết hợp các quy trình đánh giá tự động và thủ công để xác định và thực hiện hành động xử lý vi phạm đối với Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify. Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế, bạn có tùy chọn kháng nghị quyết định này. Mỗi kháng nghị đều do một thành viên trong đội ngũ của Shopify xem xét, đảm bảo trường hợp của bạn sẽ được con người xem xét.

Kháng nghị các hạn chế đối với tài khoản

Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế do vi phạm điều khoản thì Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi, bạn có thể gửi kháng nghị bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo. Chúng tôi sẽ cân nhắc thông tin bạn cung cấp và có thể liên hệ để biết thêm chi tiết hoặc yêu cầu thêm tài liệu. Sau đó, Shopify sẽ thông báo cho bạn qua email bất kể kháng nghị của bạn đã được phê duyệt hay từ chối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí