Trang thanh toán Shopify

Bạn có thể sử dụng thanh toán Shopify bảo mật để chấp nhận đơn hàng và nhận thanh toán ở bất cứ nơi nào bạn bán hàng trực tuyến. Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sử dụng trang thanh toán của bạn để nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán trước khi đặt hàng.

Tăng trưởng: Bạn có thể sử dụng ứng dụng sau khi mua hàng của bên thứ ba để hiển thị các tính năng như ưu đãi bán hàng chéo hoặc bán thêm cho khách hàng khi thanh toán.

Khi khách hàng đến trang phương thức thanh toán trong bước thanh toán, giỏ hàng của họ sẽ được kiểm tra dựa trên mức hàng trong kho của cửa hàng. Nếu còn hàng trong kho, hàng trong kho sẽ được giữ lại cho khách hàng trong khi họ hoàn tất thanh toán. Nếu không còn hàng trong kho, thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Nếu thanh toán không thành công, việc tạm giữ sẽ hủy bỏ cho đến khi khách hàng đến trang phương thức thanh toán lần nữa.

Bạn có thể xem và thay đổi cài đặt thanh toán trên trang cài đặt Thanh toán trong trang quản trị Shopify. Ở trang cài đặt Thanh toán trong trang quản trị Shopify, bạn cũng có thể quản lý cách thu thập địa chỉ email của khách hàng để tiếp thị quảng cáo.

Nếu bán bằng kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến, bạn cũng có thể thay đổi giao diện và bố cục của trang thanh toán bằng cách chỉnh sửa chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí