Trang thanh toán một trang

Với trang thanh toán một trang, khách hàng có thể nhập và xem lại chi tiết đơn hàng, thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán trên cùng một trang. Tìm hiểu thêm về những điểm khác biệt giữa trang thanh toán một trang và trang thanh toán ba trang.

So sánh trang thanh toán một trang với trang thanh toán ba trang

Trang thanh toán một trang thu thập thông tin khách hàng tương tự như thông tin mà trang thanh toán ba trang hiện tại thu thập, đồng thời các phân tích tương tự liên quan đến thanh toán cũng có trên trang quản trị Shopify.

Trang thanh toán một trang hỗ trợ các tùy chọn tùy chỉnh tương tự như trang thanh toán ba trang. Mọi tùy chỉnh bạn đã thực hiện sẽ tiếp tục duy trì hoạt động khi bạn chuyển đổi giữa các bố cục trang thanh toán.

Cân nhắc những thay đổi sau có thể ảnh hưởng tới cách thức hiển thị của trang thanh toán sau khi chuyển sang trang thanh toán một trang:

 • Bố cục phần đầu trang của trang thanh toán một trang khác với trang thanh toán ba trang, điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức hiển thị ảnh nền khi thanh toán. Nếu có ảnh nền trong biểu mẫu thanh toán thì có thể bạn sẽ cần điều chỉnh việc cắt xén ảnh và thay thế ảnh.
 • Trang thanh toán một trang đưa một số từ ngữ có thể tùy chỉnh mới vào mục Thanh toán & hệ thống của trình biên tập nội dung chủ đề. Nếu đã từng thay đổi nội dung hoặc tạo bản dịch tùy chỉnh thì bạn cần xác nhận rằng các tùy chỉnh hiển thị như dự kiến trên trang thanh toán một trang mới.

Thay đổi bố cục trang thanh toán

Theo mặc định, bố cục trang thanh toán trên cửa hàng là trang thanh toán một trang. Bạn có thể chuyển đổi giữa trang thanh toán một trang và trang thanh toán ba trang trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu cách thay đổi bố cục trang thanh toán trên cửa hàng Shopify Plus hoặc cửa hàng không thuộc Shopify Plus.

Cửa hàng Shopify Plus

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Shopify Plus thì bạn có thể chuyển đổi giữa trang thanh toán một trang và trang thanh toán ba trang trên trang quản trị Shopify trong cài đặt trang thanh toán.

Bước:

Cửa hàng không thuộc Shopify Plus

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói không phải Shopify Plus thì bạn có thể chuyển đổi giữa trang thanh toán một trang và trang thanh toán ba trang cho chủ đề đang hoạt động trên trang quản trị Shopify.

Bước:

Trang thanh toán một trang có hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ

Trang thanh toán một trang có các tùy chỉnh ngôn ngữ bổ sung sau đây:

 • Vận chuyển

  • Nhãn nhập thủ công địa chỉ
  • Tên địa chỉ giao hàng
  • Thêm địa chỉ
  • Thêm hướng dẫn giao hàng
  • Chỉnh sửa
  • Xóa
  • Địa chỉ
  • Thêm
  • Chỉnh sửa
  • Xóa
  • Xác nhận
  • Biểu mẫu địa chỉ
  • Thêm địa chỉ
  • Lưu
  • Hủy
  • Lỗi chung chung
  • Tiêu đề phụ địa chỉ dùng một lần
  • Tóm tắt phương thức vận chuyển khác
  • Tóm tắt phương thức vận chuyển không hợp lệ
  • Tóm tắt phương thức
  • Đã nhập địa chỉ chưa hoàn chỉnh
  • Đã chọn địa chỉ chưa hoàn chỉnh
  • Đến tận nơi lấy hàng
  • Tìm kiếm địa chỉ
  • Cuộn tiêu đề lên
  • Thiếu địa chỉ giao hàng
  • Lỗi vận chuyển
  • Tiêu đề
 • Lập hóa đơn

  • Tên địa chỉ thanh toán
  • Giống địa chỉ vận chuyển
  • Thêm địa chỉ
  • Chỉnh sửa
  • Xóa
  • Địa chỉ
  • Thêm
  • Chỉnh sửa
  • Xóa
  • Xác nhận
  • Biểu mẫu địa chỉ
  • Thêm địa chỉ
  • Lưu
  • Hủy
 • Thanh toán

  • Phương thức thanh toán
  • Tiêu đề gói đăng ký
  • Phương thức thanh toán đã hết hạn
 • Tài khoản khách hàng

  • Cuộn nhãn lên
  • Phương thức vận chuyển không hợp lệ
 • Xem lại

  • Khối
  • Xem lại đơn hàng không có tiêu đề
 • Hàng lưu kho

  • Cập nhật giá
  • Tiêu đề
  • Mô tả

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí