Chỉnh sửa tùy chọn biểu mẫu thanh toán

Bạn có thể thay đổi một số trường trên trang thanh toán để đặt thành trường bắt buộc, không bắt buộc hoặc ẩn.

Ví dụ:

  • Nếu một số khách hàng bỏ dở giỏ hàng do họ không muốn cung cấp số điện thoại trong quá trình thanh toán trực tuyến, có thể đặt số điện thoại thành Không bắt buộc.
  • Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc hãng vận chuyển của bạn yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại để hoàn tất quá trình thanh toán, có thể đặt số điện thoại thành Bắt buộc.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn biểu mẫu sau:

  • Họ và tên: Yêu cầu khách hàng nhập cả họ và tên hoặc chỉ nhập tên.
  • Tên công ty: Hiển thị hoặc ẩn trường tên công ty.
  • Địa chỉ 2 (căn hộ, tòa nhà, v.v.): Hiển thị hoặc ẩn dòng địa chỉ bổ sung.
  • Số điện thoại của địa chỉ gửi hàng: Hiển thị hoặc ẩn trường số điện thoại.

Lưu ý: Nếu khách hàng nhập nội dung vào trường Company name (Tên công ty), họ sẽ có quyền truy cập vào tùy chọn vận chuyển dành riêng cho địa chỉ doanh nghiệp. Nếu bạn không bán hàng cho các doanh nghiệp, bạn có thể xóa trường này bằng cách chọn Hidden (Ẩn) trong tùy chọn biểu mẫu thanh toán.

Các bước thực hiện:

Ngăn chặn bot

Bạn có thể bật những thử thách này đối với tất cả giao dịch thanh toán hoặc có thể bật thử thách chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện Launchpad. Bạn chỉ nên bật những thử thách này trong trường hợp cửa hàng trực tuyến gặp vấn đề với bot. Nếu không, có nguy cơ bạn sẽ kéo dài quá trình thanh toán một cách không cần thiết.

Để bật những thử thách này đối với tất cả giao dịch thanh toán, bật tùy chọn enable reCaptcha (bật reCaptcha) trên trang Preferences (Tùy chọn) của kênh Cửa hàng trực tuyến.

Để bật những thử thách này trong một sự kiện Launchpad, xem Tạo một sự kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí