Tùy chỉnh và chỉnh sửa trang thanh toán và trang tài khoản

Bạn có thể sử dụng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản để tùy chỉnh và quản lý chức năng cũng như giao diện của các trang thanh toán, cảm ơn, trạng thái đơn hàngtài khoản khách hàng mới tại một nơi duy nhất, độc lập với trình biên tập chủ đề. Với trình biên tập trang thanh toán tài khoản, bạn có thể tùy chỉnh yếu tố thương hiệu và thêm ứng dụng để cải thiện những trang này.

Để tùy chỉnh giao diện của trang thanh toán, bạn có thể thêm logo của thương hiệu, thêm màu nền hoặc hình ảnh và thay đổi màu sắc cũng như phông chữ trên trang thanh toán, trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng. Một số tùy chọn xây dựng thương hiệu mà bạn thêm vào trang thanh toán sẽ tự động áp dụng cho trang tài khoản khách hàng mới.

Bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng từ Shopify App Store rồi thêm các ứng dụng đó vào trang bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Các nhà phát triển ứng dụng và Đối tác của Shopify có thể xây dựng ứng dụng giúp bạn bổ sung chức năng cho các trang này. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt ứng dụng bán thêm mặt hàng, sau đó thêm vào khu vực tổng quan đơn hàng trên trang thanh toán để cho phép khách hàng thêm mặt hàng bổ sung vào giỏ hàng trong quá trình thanh toán.

Các tùy chỉnh tiêu chuẩn đối với trang thanh toán hiện có trên tất cả các trang dành cho doanh nghiệp sử dụng gói Basic Shopify trở lên. Tính năng tùy chỉnh nâng cao đối với trang thanh toán chỉ có trong gói Shopify Plus.

Tính năng tùy chỉnh trang thanh toán Gói Basic Shopify trở lên Shopify Plus
Quyền truy cập vào trình biên tập trang thanh toán và tài khoản
Các ứng dụng đủ điều kiện có tính năng tùy chỉnh trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng
Các ứng dụng đủ điều kiện có tính năng tùy chỉnh trang thông tin, trang vận chuyển và trang thanh toán
Quyền truy cập vào Checkout Branding API

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí