Sử dụng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Trình biên tập trang thanh toán và tài khoản là công cụ cho phép bạn tùy chỉnh và chỉnh sửa chức năng cũng như giao diện của trang thanh toán và trang tài khoản khách hàng tại cùng một nơi tách biệt với trình biên tập chủ đề.

Bạn có thể truy cập trình biên tập trang thanh toán và tài khoản trong mục Cài đặt > Trang thanh toán của trang quản trị Shopify. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh trên cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh để mở trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Bạn có thể tùy chỉnh cả cấu hình trang thanh toán đang hoạt động và trang thanh toán nháp.

Thanh bên của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Trình biên tập trang thanh toán và tài khoản có hai thanh bên chính—Cài đặtMục:

  • Trong thanh bên Mục, bạn có thể tùy chỉnh chức năng của trang thanh toán và trang tài khoản.
  • Trong thanh bên Cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của trang thanh toán và trang tài khoản.

Truy cập thanh bên Mục

Để truy cập thanh bên Mục của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, nhấp vào biểu tượng mục ở thanh bên trái:

Mục Mục trong trình biên tập trang thanh toán

Truy cập thanh bên Cài đặt

Để truy cập thanh bên Cài đặt của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở thanh bên trái:

Mục Cài đặt trong trình biên tập trang thanh toán

Xem trước Shop Pay

Nếu đã kích hoạt Shop Pay trên trang quản trị Shopify thì bạn có thể xem trước cách thức hiển thị trang thanh toán nhanh Shop Pay với khách hàng. Để xem trước Shop Pay, nhấp vào biểu tượng trang thanh toán ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản rồi chọn Xem trước Shop Pay.

Xem trước Shop Pay trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Để quay lại xem trước trang thanh toán, nhấp vào biểu tượng Shop Pay ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản rồi chọn Chỉnh sửa trang thanh toán.

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Để hoàn tác hoặc thực hiện lại các thay đổi đã thực hiện trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản, nhấp vào biểu tượng hoàn tác hoặc làm lại ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản.

Nút hoàn tác và làm lại trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Xem trước trang thanh toán và trang tài khoản khách hàng mới

Bạn có thể xem trước cách hiển thị các tùy chỉnh trên nhiều trang thanh toán và trang tài khoản bằng cách sử dụng menu hộp chọn trang ở phần giữa trên cùng của trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Nhấp vào hộp chọn trang rồi chọn trong số các trang Thanh toánTài khoản khách hàng mới có sẵn.

Menu hộp chọn trang trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Bạn cũng có thể nhấp vào Tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến để mở trình biên tập chủ đề và tùy chỉnh chủ đề đã đăng hiện tại.

Xem trước trang thanh toán và trang tài khoản trên nhiều loại màn hình

Để xem trước cách trang thanh toán và trang tài khoản khách hàng hiển thị trên nhiều loại màn hình như trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc chế độ toàn màn hình, nhấp vào biểu tượng màn hình liên quan để chuyển đổi giữa nhiều chế độ xem. Bản xem trước này bao gồm trang đơn hàng, trang trạng thái đơn hàng và trang thông tin tài khoản.

Xem trước trang thanh toán và trang tài khoản trên nhiều loại màn hình

Sử dụng thao tác bổ sung

Nhấp vào biểu tượng để mở menu thả xuống sẽ cho phép bạn thực hiện những thao tác sau:

  • xem trước cách trang thanh toán và trang tài khoản hiển thị với khách hàng
  • đổi tên cấu hình trang thanh toán và tài khoản
  • xem tài liệu trợ giúp
  • nhận hỗ trợ
Xem trước trang thanh toán và trang tài khoản, truy cập trình biên tập chủ đề, xem tài liệu, đổi tên trang thanh toán và nhận hỗ trợ

Sử dụng phím tắt trong trình biên tập trang thanh toán và tài khoản

Bạn có thể dùng những phím tắt sau để điều hướng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản nhanh hơn:

Phím tắt
Thao tác Phím tắt trên Windows Phím tắt trên macOS
Hoàn tác Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím Z. Giữ phím command rồi nhấn phím Z.
Làm lại Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím Y. Giữ phím command rồi nhấn phím Y.
Lưu Giữ phím Ctrl rồi nhấn phím S. Giữ phím command rồi nhấn phím S.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí