Thiết lập xử lý và lưu trữ đơn hàng

Bạn có thể thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng tự động hoặc thủ công và lưu trữ đơn hàng trong trang cài đặt thanh toán trong Shopify.

Khi thực hiện đơn hàng trong Shopify, bạn sẽ bắt đầu quá trình gửi đơn hàng đến khách hàng. Khách hàng nhận được email thông báo rằng mặt hàng của họ đã vận chuyển và Trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ hiển thị là Đã thực hiện trên trang Đơn hàng.

Bật các địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán khác nhau

Theo mặc định, trong quá trình thanh toán, địa chỉ giao hàng của khách hàng được tự động sử dụng làm trường địa chỉ thanh toán nhưng khách hàng có thể nhập địa chỉ thanh toán khác. Bạn có thể chọn để điền tự động hoặc bỏ trống địa chỉ thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Xử lý đơn hàng, bỏ chọn Sử dụng địa chỉ giao hàng làm địa chỉ thanh toán theo mặc định.

Cung cấp tính năng tự điền các trường địa chỉ

Khi khách hàng nhập địa chỉ giao hàng hoặc thanh toán, họ có thể nhìn thấy các gợi ý địa chỉ từ Google AutoComplete. Tính năng này cho phép khách hàng nhập thông tin địa chỉ nhanh hơn và chính xác hơn. Những gợi ý địa chỉ này đến từ Google, không phải từ trình duyệt của khách hàng. Nếu tính năng này bị tắt hoặc nếu khách hàng sống ở quốc gia chưa hỗ trợ tính năng này, khách hàng có thể thanh toán như thường lệ bằng cách nhập địa chỉ theo cách thủ công.

Tính năng này dành cho tất cả thương nhân Shopify và mặc định bật. Bạn có thể tắt tính năng này trong trang Checkout Settings (Cài đặt thanh toán) bằng cách bỏ chọn Automatically provide autocompletion on address fields (Tự động cung cấp tính năng tự động hoàn thành các trường địa chỉ).

Tính năng này có thể tự động hoàn thành địa chỉ tại nhiều quốc gia, nhưng không phải tất cả. Các quốc gia mới sẽ được thêm vào khi địa chỉ của họ được hỗ trợ. Ví dụ: Tính năng này dành cho khách hàng tại Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Luxumbourg, Hà Lan, New Zealand, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.

Định cấu hình cài đặt thực hiện đơn hàng

Có 3 tùy chọn khác nhau để thực hiện đơn hàng:

Tự động thực hiện đơn hàng

Thực hiện tự động là cách thực hiện đơn hàng dễ dàng và thuận tiện nhất, nhưng chỉ phù hợp với một số loại sản phẩm. Bạn có thể sử dụng tự động thu hồi thanh toán cùng thực hiện tự động khi không có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước, bạn đang bán sản phẩm tải xuống bản điện tử hoặc đang sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Thiết lập đơn hàng là "Sẽ được thực hiện tự động" không áp dụng cho những đơn hàng đến tận nơi lấy hàng.

Nếu bạn đã thiết lập mục xử lý đơn hàng, chỉ cần bước này là đủ. Nếu không, hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập thực hiện đơn hàng tự động cho mỗi đơn hàng.

Lưu ý: Nếu đã chọn thu hồi thanh toán theo cách thủ công cho đơn hàng, bạn phải thu hồi tiền rồi mới có thể tự động thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Tìm mục Order processing (Xử lý đơn hàng).

  2. Trong tiêu đề After an order has been paid (Sau khi thanh toán đơn hàng), chọn Automatically fulfill the order's line items (Tự động thực hiện mục hàng trong đơn hàng). Bạn cũng có thể chọn Notify customers of their shipment via email (Thông báo cho khách hàng về lô hàng qua email) nếu bạn muốn gửi email khi đơn hàng được thực hiện tự động.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giờ đây, tất cả đơn hàng mới được đặt tại cửa hàng đều được thực hiện tự động.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng để vận chuyển sản phẩm, đảm bảo bạn đã bật dịch vụ hoàn tất đơn hàng bạn chọn. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu tất cả thông tin về dịch vụ hoàn tất đơn hàng do Shopify hỗ trợ.

Thiết lập tự động lưu trữ đơn hàng

Bạn có thể chọn tự động đóng đơn hàng sau khi đã thanh toán và vận chuyển.

Nếu bạn muốn kiểm soát chính xác đơn hàng hoặc muốn theo dõi chặt chẽ các đơn hàng, hãy bỏ chọn hộp này và lưu trữ đơn hàng theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

  1. Cuộn xuống khu vực Order processing (Xử lý đơn hàng).

  2. Trong phần After an order has been fulfilled and paid (Sau khi đã thực hiện và thanh toán đơn hàng), có một tùy chọn:

- Automatically archive the order (Tự động lưu trữ đơn hàng). Tùy chọn này tự động lưu trữ đơn hàng sau khi đã thanh toán và thực hiện đơn hàng. Chọn tính năng này nếu bạn không muốn lưu trữ tất cả các đơn hàng theo cách thủ công sau khi đã thực hiện và thanh toán.

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí