Thiết lập xử lý và lưu trữ đơn hàng

Bạn có thể thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng tự động hoặc thủ công và lưu trữ đơn hàng trong trang cài đặt thanh toán trong Shopify.

Khi thực hiện đơn hàng trong Shopify, bạn sẽ bắt đầu quá trình gửi đơn hàng đến khách hàng. Khách hàng nhận được email thông báo rằng mặt hàng của họ đã vận chuyển và Trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ hiển thị là Đã thực hiện trên trang Đơn hàng.

Kích hoạt yêu cầu xác nhận

Bạn có thể kích hoạt bước xác nhận trong quá trình thanh toán để yêu cầu khách hàng xem lại chi tiết đơn hàng trước khi hoàn tất thanh toán. Sau khi khách hàng gửi chi tiết liên hệ, thông tin vận chuyển và thông tin thanh toán, họ sẽ được chuyển hướng đến trang Xem lại đơn hàng. Khách hàng có thể xem và thay đổi các chi tiết đã gửi trước khi hoàn tất mua hàng. Sau khi khách hàng xem lại chi tiết đơn hàng, họ có thể nhấp vào Thanh toán ngay để xác nhận đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Tính năng tùy chọn mua trên Shopify Checkout

Ứng dụng tùy chọn mua hiển thị thông tin tùy chọn mua có liên quan cho khách hàng trong trang thanh toán. Ví dụ: Khi mua sản phẩm gói đăng ký, tần suất đặt hàng hiển thị trong phần tóm tắt đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về thông tin hiển thị trên trang thanh toán về gói đăng ký, sản phẩm thử trước khi muađơn hàng đặt trước.

Định cấu hình cài đặt thực hiện đơn hàng

Có 3 tùy chọn khác nhau để thực hiện đơn hàng:

Tự động thực hiện đơn hàng

Thực hiện tự động là cách thực hiện đơn hàng dễ dàng và thuận tiện nhất, nhưng chỉ phù hợp với một số loại sản phẩm. Bạn có thể sử dụng tính năng tự động thu hồi thanh toán cùng thực hiện tự động khi không có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước, bạn đang bán sản phẩm tải xuống bản điện tử hoặc đang sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Thiết lập tự động thực hiện đơn hàng không áp dụng cho những đơn hàng nhận hàng tại cửa hàng.

Nếu bạn đã thiết lập mục xử lý đơn hàng, chỉ cần bước này là đủ. Nếu không, hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập thực hiện đơn hàng tự động cho mỗi đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Tính năng bán thêm hậu mãi trên Shopify Checkout

Ứng dụng bán thêm sau khi mua hàng có thể nhắc khách hàng thêm sản phẩm vào đơn hàng ban đầu sau khi họ đã hoàn tất thanh toán. Khách hàng có thể từ chối ưu đãi mà không làm ảnh hưởng đến giao dịch mua đã hoàn tất. Nếu khách hàng chấp nhận ưu đãi, đơn hàng ban đầu sẽ được chỉnh sửa để thêm sản phẩm mới.

Ưu đãi bán thêm sau khi mua hàng không xuất hiện trong các trường hợp sau:

  • Các phương thức thanh toán nhanh như Shop Pay, Apple Pay hoặc Google Pay được dùng để thanh toán đơn hàng.
  • Khi sử dụng phương thức thanh toán bổ sung bao gồm các phương thức thanh toán tại chỗ và cổng trả góp để thanh toán đơn hàng.
  • Khi đơn hàng bao gồm sản phẩm gói đăng ký.
  • Khi đơn hàng bao gồm thuế phí hải quan và nhiều đơn vị tiền tệ.

Khi khách hàng thấy ưu đãi bán thêm ở bước thanh toán, trạng thái thực hiện đơn hàng được đặt thành Tạm dừng. Điều này có nghĩa là bạn không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi kết thúc tình trạng tạm dừng thực hiện.

Thiết lập tự động lưu trữ đơn hàng

Theo mặc định, khi không còn quá trình xử lý nào, nhiều đơn hàng sẽ được tự động lưu trữ. Đơn hàng đã lưu trữ được hiển thị trong trang xem Đơn hàng đã đóng.

Khi kích hoạt lưu trữ đơn hàng tự động, các đơn hàng sau sẽ được tự động lưu trữ:

  • đơn hàng đã được thanh toán và thực hiện
  • đơn hàng đã được hoàn tiền toàn bộ

Nếu bạn muốn theo dõi đơn hàng theo cách thủ công hơn, hãy thực hiện các bước sau để hủy kích hoạt tính năng lưu trữ tự động. Khi hủy kích hoạt tính năng lưu trữ tự động, bạn có thể lưu trữ đơn hàng đã hoàn tất theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí