Sett opp bestillingsbehandling og -arkivering

Du kan sette opp automatisk eller manuell distribusjon for bestillinger og bestillingsarkivering fra siden for kasseinnstillinger i Shopify.

Når du innfrir en bestilling i Shopify, starter du prosessen med å sende bestillingen av gårde til kunden. Kunden mottar en e-post som forteller at varen har blitt sendt, og bestillingens Distribusjonsstatus vises som SluttførtBestillinger-siden.

Aktivere ulike leverings- og fakturaadresser

Som standard brukes kundens leveringsadresse i kassen som fakturaadresse automatisk, men kunden kan angi en annen fakturaadresse. Du kan endre hvorvidt fakturaadressen fylles ut automatisk eller blir stående tom.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. I Bestillingsbehandling-seksjonen fjerner du merkingen av Bruk leveringsadressen som fakturaadresse som standard.

Gi automatisk utfyllelse av adressefelter

Når kundene angir leverings- eller fakturasadresser, kan de presenteres med adresseforslag fra Google Autocomplete. Denne funksjonen lar kundene føre inn adresseinformasjonen raskere og mer nøyaktig. Disse adresseforslagene kommer fra Google, ikke fra kundens nettleser. Hvis denne funksjonen er deaktivert eller hvis kundene dine bor i et land der denne funksjonen ikke støttes ennå, kan kundene gå til kassen som vanlig ved å angi adressene manuelt.

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle Shopify-forhandlere, og er aktivert som standard. Du kan deaktivere denne funksjonen fra siden for Kasseinnstillinger ved å fjerne avmerkingen Fyll ut adressefelt automatisk.

Denne funksjonen kan automatisk fylle ut adresser i mange land, men ikke alle. Nye land legges til etterhvert som støtte for deres adresser blir tilgjengelig. Denne funksjonen er for eksempel tilgjengelig til kunder i Australia, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hong-Kong SAR, India, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Spania, Sveits, USA og Østerrike.

Abonnementsfunksjoner i Shopify-kassen

Abonnementsapper viser abonnementsinformasjon til kundene i kassen. Når man for eksempel kjøper et abonnementsprodukt, vil bestillingsfrekvensen vises i bestillingssammendraget.

Under Levering-steget i kassen kan kunden se fraktkostnadene per leveranse og frekvensen for abonnementet i Leveringsmåte-seksjonen. Hvis kunden din kjøper mer enn ett abonnementsprodukt, vil fraktkostnaden og frekvensen for abonnementet vises under hver enkelt varelinje i bestillingen.

Under Betaling-steget i kassen må kunden bekrefte at de forstår at de kjøper et abonnement. De kan ikke gjennomføre kjøpet uten å samtykke til dette.

For mer informasjon om abonnementer, kand u se Abonnementer.

Konfigurer innstillingene for bestillingsdistribusjon

Det er tre ulike alternativer for å oppfylle bestillinger:

Innfri bestillinger automatisk

Automatisk distribusjon er den mest selvregulerende måten å oppfylle bestillinger på, men den passer bare for noen typer produkter. Du kan bruke automatisk innhenting av betalinger med automatisk distribusjon når du ikke har noen produkter tilgjengelig for forhåndsbestilling, du selger digitale nedlastinger, eller du bruker en oppfyllelsestjeneste. Automatisk distribusjon av bestillinger gjelder ikke for lokale hentebestillinger.

Hvis du allerede har satt opp seksjonen for bestillingsbehandling, er dette trinnet fullført. Ellers følger du trinnene nedenfor for å sette opp automatisk bestillingsdistribusjon for hver bestilling.

Trinn:

 1. Finn Bestillingsbehandling-delen.

 2. Under overskriften Etter at en bestilling er betalt velger du Innfri automatisk bestillingens varelinjer. Du kan også velge Varsle kunder om forsendelsen via e-post hvis du ønsker at en e-post skal sendes når bestillingen automatisk innfris.

 3. Klikk på Lagre.

Hver nye bestilling som kommer inn i butikken din, oppfylles nå automatisk.

Mersalgsfunksjoner etter kjøp i Shopify-kassen

Mersalgsapper etter kjøp kan be en kunde om å legge til flere produkter i sin første bestilling etter at betalingen er fullført. Kunder kan avslå tilbudet uten å påvirke det fullførte kjøpet. Hvis de aksepterer tilbudet, redigeres den opprinnelige bestillingen slik at den inkluderer det nye produktet.

Mersalgstilbud etter kjøp vises ikke i følgende situasjoner:

 • Når akselererte betalingsmåter som Shop Pay, Apple Pay eller Google Pay brukes for å betale for bestillingen.
 • Når alternative betalingsmåter, inkludert lokale betalingsmåter og avdragsbaserte gatewayer, brukes for å betale for bestillingen.
 • Når bestillingen inkluderer abonnementsprodukter.
 • Når bestillingen inkluderer tollkostnader og flervaluta.

Når mersalgstilbud presenteres for kundene i kassen, settes statusen for bestillingsoppfyllelse midlertidig til På vent. Dette betyr at du ikke kan innfri bestillingen før innfrielsesholden slippes.

Sett opp automatisk bestillingsarkivering

Du kan velge å få bestillingene dine automatisk lukket etter at de har blitt betalt og sendt.

Hvis du vil ha fullstendig kontroll over bestillingene dine eller vil spore bestillingene nøye, må du ikke merke av i denne boksen og arkivere bestillinger manuelt.

Trinn:

 1. Bla ned til Bestillingsbehandling-området.

 2. Under Når en bestilling har blitt oppfylt og betalt finnes det ett alternativ:

- Arkiver bestillingen automatisk. Dette alternativet arkiverer automatisk en bestilling etter at den har blitt betalt og oppfylt. Velg denne funksjonen hvis du ikke vil arkivere alle bestillinger manuelt etter at de har blitt oppfylt og betalt.

 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis