Sett opp bestillingsbehandling og -arkivering

Du kan sette opp automatisk eller manuell distribusjon for bestillinger og bestillingsarkivering fra siden for kasseinnstillinger i Shopify.

Når du innfrir en bestilling i Shopify, starter du prosessen med å sende bestillingen av gårde til kunden. Kunden mottar en e-post som forteller at varen har blitt sendt, og bestillingens Distribusjonsstatus vises som SluttførtBestillinger-siden.

Aktiverer ulike leverings- og fakturaadresser

Som standard brukes kundens leveringsadresse i kassen som fakturaadresse automatisk, men kunden kan angi en annen fakturaadresse. Du kan endre hvorvidt fakturaadressen fylles ut automatisk eller blir stående tom.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. I Bestillingsbehandling-seksjonen fjerner du merkingen av Bruk leveringsadressen som fakturaadresse som standard.

Tilby automatisk utfylling av adressefelter

Når kundene angir leverings- eller fakturaadresser kan de få presentert adresseforslag. Denne funksjonen lar kundene angi adresseinformasjon raskere og mer nøyaktig. Disse adresseforslagene hentes fra tjenester som Google Autocomplete, ikke fra kundens nettleser. Hvis denne funksjonen er deaktivert eller hvis kunden bor i et land der denne funksjonen ikke støttes enda, kan kunden betale som vanlig ved å angi adressene manuelt.

Denne funksjonen er tilgjengelig for alle Shopify-forhandlere, og er aktivert som standard. Du kan deaktivere denne funksjonen fra siden for Kasseinnstillinger ved å fjerne avmerkingen Fyll ut adressefelt automatisk.

Funksjonen for automatisk utfylling av adresse er tilgjengelig for kundene dine i følgende land:

Land med automatisk utfylling av adresse
Australia Østerrike Belgia Brasil Canada
Danmark Frankrike Tyskland Hong-Kong SAR India
Italia Japan Luxembourg Nederland New Zealand
Norge Saudi-Arabia Spania Sverige Sveits
Storbritannia USA

Funksjoner for kjøpsalternativ i Shopify-kassen

Kjøpsalternativapper viser relevant informasjon om kjøpsalternativer til kunder i kassen. Ved kjøp av for eksempel et abonnementsprodukt vil bestillingsfrekvensen vises i bestillingssammendraget.

Finn ut mer om informasjonen som vises i kassen for abonnementer, prøv-før-du-kjøper-produkter og forhåndsbestillinger.

Konfigurer innstillinger for bestillingsoppfyllelse

Det er tre ulike alternativer for å oppfylle bestillinger:

Innfri bestillinger automatisk

Automatisk oppfyllelse er den mest selvregulerende måten å oppfylle bestillinger på, men den egner seg bare for noen typer produkter. Du kan bruke automatisk innhenting av betalinger med automatisk oppfylling når du ikke har noen produkter tilgjengelig for forhåndsbestilling, du selger digitale nedlastinger eller du bruker en oppfyllelsestjeneste. Hvis du konfigurerer bestillinger til å oppfylles automatisk, vil det ikke gjelde for lokale hentebestillinger.

Hvis du allerede har satt opp seksjonen for bestillingsbehandling, er dette trinnet fullført. Ellers følger du trinnene nedenfor for å sette opp automatisk bestillingsdistribusjon for hver bestilling.

Trinn:

 1. Finn Bestillingsbehandling-delen.

 2. Under overskriften Etter at en bestilling er betalt velger du Innfri automatisk bestillingens varelinjer. Du kan også velge Varsle kunder om forsendelsen via e-post hvis du ønsker at en e-post skal sendes når bestillingen automatisk innfris.

 3. Klikk på Lagre.

Hver nye bestilling som kommer inn i butikken din, oppfylles nå automatisk.

Funksjoner for mersalg etter kjøpet i Shopify-kassen

Mersalgsapper etter kjøp kan be en kunde om å legge til flere produkter i sin første bestilling etter at betalingen er fullført. Kunder kan avslå tilbudet uten å påvirke det fullførte kjøpet. Hvis de aksepterer tilbudet, redigeres den opprinnelige bestillingen slik at den inkluderer det nye produktet.

Mersalgstilbud etter kjøp vises ikke i følgende situasjoner:

 • Når akselererte betalingsmåter som Shop Pay, Apple Pay eller Google Pay brukes for å betale for bestillingen.
 • Når alternative betalingsmåter, inkludert lokale betalingsmåter og avdragsbaserte gatewayer, brukes for å betale for bestillingen.
 • Når bestillingen inkluderer abonnementsprodukter.
 • Når bestillingen inkluderer tollkostnader og flervaluta.

Når mersalgstilbud presenteres for kundene i kassen, settes statusen for bestillingsoppfyllelse midlertidig til På vent. Dette betyr at du ikke kan innfri bestillingen før innfrielsesholden slippes.

Konfigurer automatisk arkivering av bestillinger

Som standard arkiveres mange bestillinger automatisk når det ikke er noen gjenværende behandling for bestillingen. Arkiverte bestillinger vises i bestillingsvisningen Lukket.

Når automatisk arkivering av bestillinger er aktivert, arkiveres følgende bestillinger automatisk:

 • bestillinger som er betalt for og sluttført
 • bestillinger som er fullt refundert

Hvis du foretrekker en mer manuell tilnærming til sporing av bestillinger kan du bruke følgende trinn for å deaktivere automatisk arkivering. Når automatisk arkivering er deaktivert kan du arkivere fullførte bestillinger manuelt.

Trinn:

 1. Bla ned til Bestillingsbehandling-området.

 2. Gjør en av følgende under Når en bestilling er sluttført og betalt, eller når alle varer er refundert:

 • Fjern avmerkingen for Arkiver bestillingen automatisk for å deaktivere automatisk arkivering.
 • Merk av for Arkiver bestillingen automatisk for å aktivere automatisk arkivering.
 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis