Oversette kassen

Hvis du selger varer via en nettbutikk, kan du oversette teksten på betalingssiden ved å redigere temaet ditt. Noen temaer leveres med oversettelser for mer enn ett språk, så du kan velge et annet språk for betalingssiden i redigeringsprogrammet for temaer. Hvis du vil bruke et språk som ikke er inkludert i temaet ditt, kan du også oversette teksten manuelt.

Velg et nytt kassespråk

Hvis temaet ditt inkluderer mer enn ett språk, kan du velge et annet språk for kassen.

Trinn:

 1. Bla ned til Kassespråk-seksjonen.

 2. Klikk på Administrer kassespråk.

 3. Klikk på endre temaspråk og velg et språk fra rullegardinmenyen.

 4. Klikk på Lagre.

Oversett kassefelt individuelt

Du kan redigere teksten for hvert felt på betalingssiden. Dette hjelper deg med å personliggjøre opplevelsen i kassen slik at den passer merkevaren din. Du kan for eksempel endre feilmeldingene dine, i stedet for å bruke standardmeldingen kan ikke stå tomt.

Trinn:

 1. I kassespråk-seksjonen klikker du på Administrer kassespråk.

 2. Gjør endringene i kassefeltene.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett ditt eget kassespråk

Hvis du må oversette hele utsjekkingen eller bare en del av den, kan du opprette ditt eget kassespråk. Alle felt som du ikke endrer, blir stående på standardspråket.

Trinn:

 1. I kassespråk-seksjonen klikker du på Administrer kassespråk.
 2. Klikk Bytt temaspråk.
 3. I rullegardinmenyen velger du Andre språk ….
 4. Velg et språk fra Språk-rullegardinmenyen.
 5. Valgfritt: Velg et område fra rullegardinmenyen Region eller:

  • Velg alle for å velge alle regionale variasjoner.
  • Klikk på Egendefinert for å opprette et egendefinert navn for versjonen du oppretter, og gi den et navn.
 6. Klikk på Lagre. Du blir omdirigert til kasseseksjonen i språkredigeringsprogrammet, der du kan angi oversettelser for betalingsmeldingene i temaet.

Det nye språket er nå tilgjengelig når du velger et nytt kassespråk for nettstedet. Eventuell uoversatt tekst vises i standardspråket til temaet ditt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis