Tłumaczenie strony realizacji zakupu

Jeśli prowadzisz sprzedaż w sklepie online, możesz przetłumaczyć stronę realizacji zakupu, edytując szablon. Niektóre szablony są dostarczane z tłumaczeniami na więcej niż jeden język, więc możesz wybrać inny język dla swojej strony realizacji zakupu w edytorze szablonów. Aby użyć języka, który nie jest uwzględniony w Twoim szablonie, możesz również przetłumaczyć stronę realizacji zakupu ręcznie.

Wybierz nowy język strony realizacji zakupu

Jeśli Twój szablon zawiera więcej niż jeden język, możesz wybrać inny język dla swojej strony realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Przewiń w dół do sekcji Język realizacji zakupu.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj językiem realizacji zakupu.

 3. Kliknij opcję Zmień język szablonu, a następnie wybierz język z listy rozwijanej.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Przetłumacz osobno pola strony realizacji zakupu

Możesz edytować tekst dla każdego pola na stronie realizacji zakupu. W ten sposób możesz ją spersonalizować pod kątem specyfiki swojej marki. Możesz na przykład zmienić komunikaty o błędach dla pól zamiast używać domyślnego komunikatu Nie może być puste.

Kroki:

 1. W sekcji Język realizacji zakupu kliknij opcję Zarządzaj językiem realizacji zakupu.

 2. Wprowadź zmiany w polach strony realizacji zakupu.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Utworzyć własny język strony realizacji zakupu

Aby przetłumaczyć całą stronę realizację zakupu lub tylko jej część, możesz utworzyć własny język strony realizacji zakupu. Wszystkie pola, których nie zmieniasz, pozostają w domyślnym języku.

Kroki:

 1. W sekcji Język realizacji zakupu kliknij opcję Zarządzaj językiem realizacji zakupu.
 2. Kliknij Zmień język szablonu.
 3. Z menu rozwijanego wybierz Inne języki....
 4. Wybierz język z menu rozwijanego Język.
 5. Opcjonalnie: Wybierz region z menu rozwijanego Region lub:

  • Wybierz opcję Wszystkie, aby wybrać wszystkie odmiany regionalne.
  • Kliknij opcję Niestandardowe, aby utworzyć niestandardową nazwę tworzonej wersji.
 6. Kliknij opcję Zapisz. Wyświetli się sekcja realizacji zakupu w edytorze językowym, gdzie możesz wpisać tłumaczenia wiadomości ze strony realizacji zakupu w swoim szablonie.

Nowy język jest teraz dostępny po wybraniu nowego języka realizacji zakupu dla Twojej strony internetowej. Nieprzetłumaczone teksty są wyświetlane w domyślnym języku szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo