Ustawienia organizacji dla Shopify Plus

Ustawienia organizacji zapewniają dodatkowe funkcje w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli w Twojej organizacji jest kilka sklepów, możesz wykonywać czynności w wielu sklepach w swojej organizacji zamiast zarządzać każdym sklepem osobno.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do ustawień organizacji, mogą wykonywać czynności, które wpływają na użytkowników, zarządzanie sklepem i rozliczenie w wielu sklepach w Twojej organizacji. Aby korzystać z ustawień organizacji, użytkownicy muszą mieć przyznany dostęp do co najmniej jednego sklepu w Twojej organizacji.

Korzyści z używania ustawień organizacji

Ustawienia organizacji obejmują następujące funkcje, które zwiększają efektywność zarządzania organizacją.

Korzyści z używania ustawień organizacji.
Funkcja Opis
Zarządzanie użytkownikami Ustawienia Zarządzanie użytkownikami umożliwiają wykonywanie następujących czynności:
 • Dodawanie nowych użytkowników do swojej organizacji.
 • Ponowna aktywacja, zawieszanie lub usuwanie zbiorcze użytkowników.
 • Przypisywanie lub usuwanie dostępu do funkcji na poziomie organizacji.
 • Sterowanie dostępami i uprawnieniami na poziomie sklepu.
 • Tworzenie ról łączących uprawnienia dostępu na poziomie organizacji i sklepu oraz przypisywanie ról do użytkowników.
 • Wymuszanie uwierzytelniania dwuetapowego.
Zarządzanie sklepem Korzystanie z ustawień Zarządzanie sklepem umożliwia:
 • Wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich sklepów w organizacji.
 • Filtrowanie sklepów według typu lub statusu.
 • Tworzenie nowych sklepów.
Rozliczenie Korzystając z ustawień Rozliczenie, możesz wykonać następujące czynności:
 • Korzystanie z jednej jednostki rozliczeniowej organizacji dla wszystkich sklepów zamiast zarządzania rachunkami dla każdego sklepu.
 • Zarządzanie płatnością za subskrypcje, opłaty za użytkowanie i opłaty jednorazowe za pomocą jednej metody płatności.
 • Uzyskanie dostępu do informacji rozliczeniowych w oddzielnych sekcjach dla rachunków, preferencji i raportowania.
Analizy Za pomocą Analiz możesz wyświetlać łączną sprzedaż i zamówienia dla całej swojej organizacji.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo