Cài đặt tổ chức cho Shopify Plus

Cài đặt tổ chức cung cấp chức năng bổ sung cho trang quản trị Shopify. Nếu có nhiều cửa hàng trong tổ chức thì bạn có thể thực hiện thao tác đối với nhiều cửa hàng trong tổ chức thay vì quản lý riêng từng cửa hàng.

Người dùng có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức sẽ có thể thực hiện các thao tác ảnh hưởng đến người dùng, việc quản lý cửa hàng và thanh toán tại nhiều cửa hàng trong tổ chức. Để sử dụng Cài đặt tổ chức, người dùng phải được cấp quyền truy cập vào ít nhất một cửa hàng trong tổ chức.

Lợi ích của việc sử dụng Cài đặt tổ chức

Cài đặt tổ chức bao gồm các tính năng sau giúp bạn quản lý tổ chức hiệu quả hơn.

Lợi ích của việc sử dụng Cài đặt tổ chức.
Tính năng Mô tả
Quản lý người dùng Cài đặt Người dùng cho phép bạn thực hiện những việc sau:
 • Thêm người dùng mới vào tổ chức.
 • Kích hoạt lại, đình chỉ hoặc xóa hàng loạt người dùng.
 • Chỉ định hoặc xóa quyền truy cập vào các tính năng cấp tổ chức.
 • Kiểm soát quyền truy cập và quyền cấp cửa hàng.
 • Tạo các vai trò kết hợp quyền truy cập cấp tổ chức và quyền cấp cửa hàng, chỉ định vai trò cho người dùng.
 • Áp dụng tính năng xác thực hai bước.
Quản lý tổ chức và cửa hàng Cài đặt Tổ chức cho phép bạn thực hiện những việc sau:
 • Xem và chỉnh sửa tên tổ chức.
 • Xem và truy cập vào tất cả cửa hàng trong tổ chức.
 • Lọc cửa hàng theo loại hoặc trạng thái.
 • Tạo cửa hàng mới.
Lập hóa đơn Cài đặt Thanh toán cho phép bạn thực hiện những việc sau:
 • Sử dụng một thực thể thanh toán của tổ chức duy nhất cho tất cả cửa hàng thay vì quản lý hóa đơn cho từng cửa hàng.
 • Quản lý thanh toán cho gói đăng ký, phí sử dụng và phí một lần bằng một phương thức thanh toán duy nhất.
 • Truy cập thông tin thanh toán trong các mục riêng đối với hóa đơn, tùy chọn ưu tiên và báo cáo.
Phân tích Phân tích giúp bạn xem tổng doanh số và tổng số đơn hàng của toàn bộ tổ chức.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí