Giảm giá

Cung cấp ưu đãi giảm giá là một chiến lược tiếp thị hiệu quả dành cho cửa hàng Shopify. Để cung cấp ưu đãi giảm giá, bạn có thể tạo mã giảm giá, thiết lập ưu đãi giảm giá tự động hoặc đặt giá bán cho từng sản phẩm.

Bạn có thể tạo mã giảm giá theo giá trị tiền tệ, theo phần trăm hoặcmiễn phí vận chuyển. Khách hàng có thể nhập mã giảm giá trực tuyến tại trang thanh toán hoặc khi mua hàng trực tiếp nếu bạn sử dụng Shopify POS.

Trong phần này

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí