Xuất mã giảm giá

Bạn có thể xuất dữ liệu về mã giảm giá vào tệp CSV trong trang Discounts (Giảm giá) của trang quản trị Shopify để xem tổng quan về lịch sử mã giảm giá.

Tệp CSV

CSV là viết tắt của cụm từ Comman Separated Values (giá trị phân tách bằng dấu phẩy), một loại định dạng tệp (.csv) dành cho trang tính. Shopify chấp nhận việc nhập và xuất tệp CSV cho sản phẩm, khách hàng, đơn hàng (chỉ xuất dữ liệu)ưu đãi giảm giá (chỉ xuất dữ liệu) của cửa hàng.

Khi mới bắt đầu sử dụng, các tệp CSV trông có vẻ phức tạp nhưng sau khi đã hiểu nội dung và ký tự trong trang tính, bạn có thể sử dụng để thực hiện một số tác vụ lớn hơn (như chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và giảm giá).

Trong tệp CSV, mỗi mục nhập biểu thị một ô trong bảng tính, mỗi dòng biểu thị một dòng mới, còn mỗi dấu phẩy cho biết điểm kết thúc của một mục nhập và bắt đầu một mục nhập mới.

Ví dụ: Các mục nhập trong tệp CSV khách hàng:

trông sẽ giống như sau trong chương trình bảng tính:

Shopify đề xuất sử dụng Google Trang tính để xem phiên bản tệp CSV đã định dạng. Để sử dụng Google Trang tính, bạn phải nhập dữ liệu tệp CSV vào chương trình. Có thể sử dụng tệp CSV cho cửa hàng:

 • chuyển đổi từ nền tảng thương mại điện tử khác sang Shopify
 • có danh sách tài khoản khách hàng
 • ưu tiên tải lên sản phẩm bằng bảng tính
 • tạm thời có kết nối Internet hạn chế.

Xuất dữ liệu về mã giảm giá

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Trong trang Discounts (Ưu đãi giảm giá), nhấp vào Export (Xuất dữ liệu).

 3. Nhấp vào một trong những lựa chọn xuất sau:

  • Current page (Trang hiện tại) để xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá hiển thị trong trang chủ
  • All discounts (Tất cả ưu đãi giảm giá) để xuất dữ liệu về tất cả ưu đãi giảm giá của cửa hàng
  • Selected discounts (Ưu đãi giảm giá được chọn) để xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá mà bạn đã chọn
  • Current search (Tìm kiếm hiện tại) để xuất dữ liệu về danh sách ưu đãi giảm giá đã lọc.
 4. Chọn loại định dạng tệp bạn muốn:

 5. Nhấp vào Export discounts (Xuất dữ liệu về ưu đãi giảm giá) để tải xuống tệp CSV về ưu đãi giảm giá.

Sau khi xuất dữ liệu về mã giảm giá vào tệp CSV, bạn có thể nhập vào Google Trang tính để xem phiên bản đã định dạng của tệp CSV về ưu đãi giảm giá.

Nhập tệp CSV về ưu đãi giảm giá vào Google Trang tính

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và tạo bảng tính mới.

 2. Trong trang Untitled Spreadsheet (Bảng tính chưa có tên), vào mục Tệp > Import... (Nhập...):

 3. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong hộp thoại Nhập tệp, hãy chọn những tùy chọn bạn ưa thích trong phần Thao tác nhập, Ký tự phân cáchChuyển đổi văn bản thành số và ngày.

 5. Nhấp vào Import (Nhập).

Tại đây, bạn sẽ có thể chỉnh sửa tệp CSV. Sau khi xong, bạn có thể xuất dữ liệu từ Google Trang tính dưới dạng tệp CSV.

## Sử dụng trình biên tập văn bản để chỉnh sửa tệp CSV discounts {#edit-csv-with-text-editor}

Nếu không có chương trình bảng tính, bạn có thể chỉnh sửa tập tin CSV bằng trình biên tập văn bản.

Hầu hết các máy tính đều có trình biên tập văn bản có thể mở được tập tin CSV. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình như Visual Studio Code hoặc Sublime Text để chỉnh sửa và gỡ lỗi cho tệp CSV.

Khi định dạng tệp CSV trong trình biên tập văn bản, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Đầu đề cột phải được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Danh sách thẻ phải được đặt bên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "tag1,tag2,tag3").
 • Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Các bản ghi khác nhau phải được phân tách bằng cách ngắt dòng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí