Tự động áp dụng giảm giá cho email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể tự động áp dụng giảm giá cho email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở. Khi bạn áp dụng giảm giá cho email về giao dịch thanh toán bỏ dở, khách hàng sẽ được gửi email giỏ hàng đã điền sẵn với mức giá đã chiết khấu. Khách hàng chỉ cần nhập chi tiết thanh toán để hoàn tất thanh toán.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi bắt đầu, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Tin nhắn giải thích cho khách hàng rằng họ đã nhận được ưu đãi giảm giá sẽ không tự động được thêm vào mã. Để thêm tin nhắn về mã giảm giá trong email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở, hãy thêm tin nhắn vào mẫu.
  • Tránh sử dụng ký tự đặc biệt trong tên ưu đãi giảm giá để có thể thêm tên ưu đãi giảm giá vào URL trang thanh toán của cửa hàng một cách chính xác.

Bước 1: Thiết lập mã giảm giá

Các bước thực hiện:

  1. Tạo mã giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định theo loại khuyến mãi bạn muốn cung cấp.
  2. Đảm bảo ghi chú tên mã giảm giá khi bạn tạo mã, ví dụ: WelcomeBack. Bạn chỉ định một tên cho mã giảm giá khi tạo ưu đãi giảm giá.
  3. Xác minh rằng emai khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở được cấu hình theo ý muốn của bạn trên trang Thanh toán.

Bước 2: Chỉnh sửa thông báo khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

Thêm tin nhắn cho khách hàng vào nội dung của mẫu khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên. Điều này cho khách hàng biết rằng bạn đang cung cấp ưu đãi giảm giá cho họ.

Bây giờ, tất cả email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ có URL kết thúc bằng discount=WelcomeBack hoặc /discount/WelcomeBack và giảm giá đó được tự động áp dụng khi thanh toán. Đảm bảo bạn đã thiết lập mã giảm giá để áp dụng phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí