Kết hợp ưu đãi giảm giá

Đối với một số khuyến mãi, có thể bạn sẽ muốn cho phép khách hàng kết hợp nhiều ưu đãi giảm giá với nhau. Bạn có thể chọn trong số các tổ hợp ưu đãi giảm giá đủ điều kiện để khách hàng được hưởng mức tổng chiết khấu tốt nhất có thể dựa trên giỏ hàng. Bạn có thể thiết lập cả ưu đãi giảm giá tự động và mã giảm giá để kết hợp.

Khách hàng có thể sử dụng tối đa 5 mã giảm giá cho một đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí