Kết hợp ưu đãi giảm giá

Đối với một số khuyến mãi, có thể bạn sẽ muốn cho phép khách hàng kết hợp ưu đãi giảm giá. Bạn có thể chọn trong số các tổ hợp đủ điều kiện cho phép khách hàng hưởng lợi từ ưu đãi giảm giá tốt nhất có thể dựa trên giỏ hàng. Có thể thiết lập ưu đãi giảm giá tự động và mã giảm giá để kết hợp.

Khi thiết lập ưu đãi giảm giá để có thể kết hợp, bạn chọn các hạng ưu đãi giảm giá có thể kết hợp. Hạng ưu đãi giảm giá giống như các danh mục ưu đãi giảm giá. Hạng ưu đãi giảm giá mà bạn có thể tạo là giảm giá đơn hàng, giảm giá sản phẩm và giảm giá vận chuyển. Các loại giảm giá cụ thể hơn, ví dụ như Mua X Tặng Y hoặc giảm giá sản phẩm.

Bạn có thể kết hợp các hạng ưu đãi giảm giá sau:

 • giảm giá đơn hàng với giảm giá miễn phí vận chuyển
 • ưu đãi giảm giá sản phẩm (mua X tặng Y, giảm giá theo số tiền) với ưu đãi miễn phí vận chuyển
 • giảm giá sản phẩm với giảm giá sản phẩm khác

Nếu cửa hàng của bạn có ưu đãi giảm giá tự động đang hoạt động và khách hàng cũng sử dụng mã giảm giá, ưu đãi giảm giá hoặc tổ hợp ưu đãi giảm giá tốt nhất sẽ được tự động áp dụng cho giỏ hàng của khách hàng. Dù là ưu đãi giảm giá tự động hay mã giảm giá, ưu đãi giảm giá tốt nhất dành cho khách hàng luôn được chọn.

Nếu khách hàng nhập nhiều mã giảm giá tồn tại nhưng không thể kết hợp khi thanh toán, thông báo sau sẽ hiển thị: Some discount codes couldn't be used together. We applied the best combination.

Những điều cần cân nhắc

 • Tối đa chỉ có một ưu đãi giảm giá áp dụng cho mỗi mặt hàng trong đơn hàng.
 • Nếu đã áp dụng hai hoặc nhiều ưu đãi giảm giá nhưng không thể kết hợp (do cài đặt kết hợp ưu đãi giảm giá hoặc nội dung của giỏ hàng), ưu đãi giảm giá tốt nhất cho giỏ hàng của khách hàng luôn được áp dụng. Ví dụ: Nếu bạn có ưu đãi giảm giá 20% không thể kết hợp cho bộ sưu tập Socks và ưu đãi giảm giá 30 USD không kết hợp cho bộ sưu tập Christmas Socks, và khách hàng chọn cả hai ưu đãi cho giỏ hàng, khách hàng sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá tốt hơn.
 • Nhiều ưu đãi giảm giá chỉ được áp dụng cho một đơn hàng khi cài đặt của từng ưu đãi giảm giá cho phép kết hợp.
 • Nếu bạn đang tạo ưu đãi giảm giá mới để kết hợp với một ưu đãi giảm giá mới khác, bạn không cần thiết lập cả hai cùng lúc. Bạn có thể thiết lập và lưu ưu đãi giảm giá đầu tiên, sau đó tạo ưu đãi giảm giá thứ hai sau. Sau khi từng ưu đãi giảm giá được kích hoạt và thiết lập để kết hợp với nhau, các ưu đãi giảm giá này sẽ tự động kết hợp nếu khách hàng áp dụng cả hai cho đơn hàng.
 • Bạn có thể có tối đa 25 ưu đãi giảm giá tự động đang hoạt động trên cửa hàng tại cùng một thời điểm.
 • Khách hàng có thể kết hợp tối đa 5 mã giảm giá có thể kết hợp cho mỗi đơn hàng.

Ví dụ về kết hợp ưu đãi giảm giá

Bảng sau gồm một số ví dụ minh họa về các tổ hợp ưu đãi giảm giá có thể áp dụng.

Ví dụ về tổ hợp
Trường hợp kết hợp Ví dụ về ưu đãi giảm giá Mô tả
Giảm giá sản phẩm
+
Giảm giá sản phẩm (áp dụng cho các sản phẩm khác nhau)
Giảm 20 cho Quần + Giảm 10 cho Áo 20offPants10offShirts cung cấp ưu đãi giảm giá cho các mặt hàng khác nhau trong cùng một giỏ hàng.
(Các) ưu đãi giảm giá sản phẩm
+
Giảm giá miễn phí vận chuyển
20offPants + 10offShirts + FreeShip Giảm giá sản phẩm và giảm giá vận chuyển áp dụng cho cùng đơn hàng.
Giảm giá đơn hàng
+
Giảm giá vận chuyển
Welcome10 + FreeShip Ưu đãi giảm giá đơn hàng và ưu đãi giảm giá vận chuyển áp dụng cho cùng đơn hàng.

Trường hợp ví dụ

Thương nhân có mã 20offPants10offShirts đang hoạt động trong cửa hàng. Họ cũng có ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động tên là Freeship100 tự động áp dụng cho tất cả đơn mua hàng trên 100 USD.

Nếu khách hàng thêm sản phẩm quần trị giá 100 USD, áo trị giá 50 USD và giày trị giá 200 USD vào giỏ hàng, giá trị tổng phụ giỏ hàng của họ là 350 USD.

Địa chỉ của khách hàng thường cấu thành chi phí 20 USD để vận chuyển, nhưng vì có ưu đãi miễn phí vận chuyển tự động áp dụng cho giỏ hàng trên 100 USD nên phí vận chuyển sẽ được miễn. Giỏ hàng của khách hàng sẽ trông như bản chi tiết sau.

Ví dụ về giỏ hàng
Giỏ hàng trước khi giảm giá Giảm giá Giỏ hàng sau khi giảm giá
Quần - 100 USD
Áo sơ mi - 50 USD
Giày - 200 USD

Tổng phụ - 350 USD

Vận chuyển - 20 USD

Tổng cộng - 370 USD
20offPants - Giảm giá 20 USD cho mọi quần
10offShirts - Giảm giá 10 USD cho mọi áo sơ mi
Freeship100 - Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng trên 100 USD
Quần - 80 USD
Áo sơ mi - 40 USD
Giày - 200 USD

Tổng phụ - 320 USD

Vận chuyển - Miễn phí

Tổng - 320 USD

Thiết lập mã giảm giá mới để có thể kết hợp

Nếu đang thiết lập loại ưu đãi giảm giá để có thể kết hợp lần đầu tiên, bạn cần thiết lập các ưu đãi giảm giá khác để đủ điều kiện kết hợp với ưu đãi giảm giá đó.

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập mã giảm giá 25% cho một bộ sưu tập sản phẩm và bạn muốn kết hợp với một mã giảm giá miễn phí vận chuyển, bạn cần kiểm tra từng ưu đãi giảm giá để đảm bảo cả hai được thiết lập để kết hợp với hạng giảm giá của nhau. Ưu đãi giảm giá sản phẩm cần kết hợp với ưu đãi giảm giá vận chuyển, và mã giảm giá miễn phí vận chuyển cần kết hợp với ưu đãi giảm giá sản phẩm.

Kiểm tra xem có thể kết hợp một ưu đãi giảm giá đang hoạt động không

Bạn có thể kiểm tra các kết hợp ưu đãi giảm giá để đảm bảo chúng hoạt động chính xác. Một phương thức để kiểm tra các kết hợp này là thực hiện thanh toán thử nghiệm trong cửa hàng bằng cách thêm hàng hóa vào giỏ hàng kích hoạt kết hợp ưu đãi giảm giá.

Nếu muốn xem danh sách tất cả các tổ hợp, bạn có thể tham khảo trang Ưu đãi giảm giá chính. Ngoài các ưu đãi giảm giá của cửa hàng, tại cột Kết hợp với, danh sách sẽ hiển thị xem ưu đãi giảm giá được thiết lập để kết hợp hay không. Bạn cũng có thể lọc trang Ưu đãi giảm giá để xem danh sách các tổ hợp.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Discounts (Giảm giá).
 2. Nhấp vào Bộ lọc.
 3. Nhấp vào Chọn bộ lọc rồi chọn Kết hợp với.
 4. Nhấp vào Chọn giá trị và chọn tất cả các hạng ưu đãi giảm giá mà bạn muốn xem tổ hợp của chúng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí