Ưu đãi giảm giá trên kênh bán hàng

Bạn có thể đồng bộ ưu đãi giảm giá với kênh bán hàng. Bạn cũng có thể quảng cáo ưu đãi giảm giá cho sản phẩm trong những kênh bán hàng bạn sử dụng.

Bạn có thể chọn loại ưu đãi giảm giá bạn muốn đồng bộ với những kênh bán hàng trên trang Giảm giá. Bạn chỉ có thể đồng bộ ưu đãi giảm giá với các kênh bán hàng đã cài đặt và cấp quyền truy cập vào ưu đãi giảm giá. Theo mặc định, ưu đãi giảm giá sẽ luôn hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến.

Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng ưu đãi giảm giá với Google, tham khảo tài liệu về quản lý đơn hàng của Google. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng ưu đãi giảm giá với Facebook, tham khảo tài liệu về Facebook và Shopify Payments.

Đồng bộ ưu đãi giảm giá với kênh bán hàng

Bạn có thể chọn kênh bán hàng bạn muốn đồng bộ ưu đãi giảm giá từ trang Giảm giá trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Nhấp vào tên của ưu đãi giảm giá mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Kênh bán hàng, chọn các kênh bán hàng mà bạn muốn hiển thị ưu đãi giảm giá của mình.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý trạng thái sẵn sàng của ưu đãi giảm giá

Bạn có thể thay đổi trạng thái sẵn sàng của ưu đãi giảm giá cho kênh bán hàng mà cửa hàng sử dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Nhấp vào tên của ưu đãi giảm giá mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Kênh bán hàng, chọn và bỏ chọn các kênh bán hàng bạn muốn hiển thị ưu đãi giảm giá.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trạng thái ưu đãi giảm giá

Bạn có thể xem trạng thái của các ưu đãi giảm giá đã đăng lên các kênh bán hàng trên trang Ưu đãi giảm giá, hoặc bằng cách xem lại chi tiết ưu đãi giảm giá riêng lẻ mà bạn đã tạo.

Có thể có ba trạng thái ưu đãi giảm giá:

 • Thành công: Đã đồng bộ thành công ưu đãi giảm giá vào kênh bán hàng.
 • Chưa đồng bộ: Chưa đồng bộ hóa ưu đãi giảm giá với kênh bán hàng do một hoặc nhiều lỗi.
 • Không hoạt động: Ưu đãi giảm giá chưa được đăng lên kênh cụ thể hoặc không đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí