Rabaty w kanałach sprzedaży

Możesz synchronizować rabaty z kanałami sprzedaży. Możesz również promować swoje rabaty na produkty w kanałach sprzedaży, z których korzystasz.

Na stronie Rabaty możesz wybrać rabaty, które chcesz zsynchronizować z kanałami sprzedaży. Rabaty można synchronizować tylko z zainstalowanymi kanałami sprzedaży z przyznanymi uprawnieniami dostępu do rabatów. Domyślnie rabaty są zawsze dostępne w Twoim sklepie online.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z rabatów w Google, zapoznaj się z dokumentacją zarządzania zamówieniami w Google. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z rabatów na Facebooku, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą Facebooka i Shopify Payments.

Synchronizuj rabaty z kanałami sprzedaży

Na stronie Rabaty w panelu administracyjnym Shopify możesz wybrać kanały sprzedaży, z którymi chcesz zsynchronizować swoje rabaty.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij nazwę rabatu, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Kanały sprzedaży zaznacz kanały sprzedaży, w których ma być dostępny Twój rabat.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj dostępnością rabatów

Możesz zmienić dostępność swoich rabatów w kanałach sprzedaży, z których korzysta Twój sklep.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij nazwę rabatu, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Kanały sprzedaży zaznacz i odznacz kanały sprzedaży, na których ma być dostępny Twój rabat.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Status rabatu

Możesz wyświetlić status rabatów opublikowanych w kanałach sprzedaży na stronie Rabaty lub przeglądając szczegóły poszczególnych utworzonych rabatów.

Istnieją trzy możliwe statusy rabatu:

 • Sukces: Rabat jest zsynchronizowany z kanałem sprzedaży.
 • Nie zsynchronizowano: Rabat nie jest zsynchronizowany z kanałem sprzedaży z powodu jednego lub kilku błędów.
 • Nieaktywny: Rabat nie jest opublikowany w określonym kanale lub nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo