Försäljningskanalsrabatter

Du kan synkronisera rabatter med dina försäljningskanaler. Du kan även marknadsföra dina rabatter på produkter i de försäljningskanaler du använder.

Du kan välja vilka rabatter du vill synkronisera med dina försäljningskanaler på sidan Rabatter. Du kan bara synkronisera rabatter med försäljningskanaler som du har installerat och gett behörighet att komma åt dina rabatter. Som standard är dina rabatter alltid tillgängliga i din webbshop.

Om du vill ha mer information om hur du använder rabatter med Google, se Googles orderhanteringsdokumentation. Se dokumentationen för Facebook och Shopify Payments för mer information om hur du använder rabatter med Facebook.

Synkronisera rabatter med försäljningskanaler

Du kan välja vilka försäljningskanaler som du vill synkronisera dina rabatter med från rabattsidan i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. Klicka på namnet på rabatten som du vill redigera.

 3. Välj vilka försäljningskanaler som du vill att din rabatt ska vara tillgänglig på i avsnittet Försäljningskanaler.

 4. Klicka på Spara.

Hantera rabattillgänglighet

Du kan ändra tillgängligheten för dina rabatter till de försäljningskanaler som din butik använder.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. Klicka på namnet på rabatten som du vill redigera.

 3. I avsnittet Försäljningskanaler väljer du och avmarkerar de försäljningskanaler som du vill att rabatten ska vara tillgänglig på.

 4. Klicka på Spara.

Rabattstatus

Du kan visa statusen för rabatterna som publiceras i försäljningskanalerna på sidan Rabatter eller genom att granska detaljerna för enskilda rabatter som du skapat.

Det finns tre möjliga rabattstatusar:

 • Klar: Rabatten synkroniseras med försäljningskanalen.
 • Inte synkroniserad: Rabatten synkroniseras inte med försäljningskanalen på grund av ett eller flera fel.
 • Inaktiv: Rabatten publiceras inte i en viss kanal eller uppfyller inte behörighetskriterier.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis