ส่วนลดในช่องทางการขาย

คุณสามารถซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายต่างๆ ได้ คุณยังสามารถโปรโมทส่วนลดกับสินค้าในช่องทางการขายที่คุณใช้ได้อีกด้วย

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการซิงค์ช่องทางการขายในหน้าส่วนลดหรือไม่ คุณสามารถซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายที่คุณได้ติดตั้งและมอบสิทธิ์อนุญาตเพื่อเข้าถึงส่วนลดของคุณเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ส่วนลดจะะร้อมใช้งานบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเสมอ

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดกับ Google โปรดดูเอกสารประกอบในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อของ Google หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดกับ Facebook โปรดดูเอกสารประกอบในส่วน Facebook และ Shopify Payments

ซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขาย

คุณสามารถเลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการซิงค์ส่วนลดของคุณจากหน้าส่วนลดใน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกที่ชื่อของส่วนลดที่คุณต้องการจะแก้ไข

  3. ในส่วนช่องทางการขาย ให้เลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการให้ส่วนลดของคุณพร้อมใช้งาน

  4. คลิกที่ “บันทึก

จัดการความพร้อมของส่วนลด

คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมของส่วนลดของคุณให้เป็นช่องทางการขายที่ร้านค้าของคุณใช้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกที่ชื่อของส่วนลดที่คุณต้องการจะแก้ไข

  3. ในส่วนช่องทางการขาย ให้เลือกและยกเลิกการเลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการให้ส่วนลดของคุณพร้อมให้ใช้งาน

  4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี