ส่วนลดในช่องทางการขาย

คุณสามารถซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายต่างๆ ได้ คุณยังสามารถโปรโมตส่วนลดกับสินค้าในช่องทางการขายที่คุณใช้ได้อีกด้วย

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการซิงค์ช่องทางการขายในหน้าส่วนลดหรือไม่ คุณสามารถซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายที่คุณได้ติดตั้งและมอบสิทธิ์อนุญาตเพื่อเข้าถึงส่วนลดของคุณเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ส่วนลดจะะร้อมใช้งานบนร้านค้าออนไลน์ของคุณเสมอ

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดกับ Google โปรดดูเอกสารประกอบในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อของ Google หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ส่วนลดกับ Facebook โปรดดูเอกสารประกอบของ Facebook และ Shopify Payments

ซิงก์ส่วนลดกับช่องทางการขาย

คุณสามารถเลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการซิงค์ส่วนลดของคุณจากหน้าส่วนลดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกที่ชื่อของส่วนลดที่คุณต้องการจะแก้ไข

 3. ในส่วนช่องทางการขาย ให้เลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการให้ส่วนลดของคุณพร้อมใช้งาน

 4. คลิกที่ “บันทึก

จัดการความพร้อมของส่วนลด

คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมของส่วนลดของคุณให้เป็นช่องทางการขายที่ร้านค้าของคุณใช้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกที่ชื่อของส่วนลดที่คุณต้องการจะแก้ไข

 3. ในส่วนช่องทางการขาย ให้เลือกและยกเลิกการเลือกช่องทางการขายที่คุณต้องการให้ส่วนลดของคุณพร้อมให้ใช้งาน

 4. คลิกที่ “บันทึก

สถานะส่วนลด

คุณสามารถดูสถานะของส่วนลดที่เผยแพร่ไปยังช่องทางการขายได้ในหน้าส่วนลด หรือโดยการตรวจสอบรายละเอียดของส่วนลดแต่ละรายการที่คุณได้สร้างขึ้น

ส่วนลดจะมีสถานะได้ 3 อย่างดังต่อไปนี้:

 • สำเร็จ: ระบบได้ซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายเรียบร้อยแล้ว
 • ไม่ได้ซิงค์: ระบบไม่ได้ซิงค์ส่วนลดกับช่องทางการขายเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • ไม่ได้ใช้งาน: ระบบไม่ได้เผยแพร่ส่วนลดไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือส่วนลดไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี