ซื้อใน Google

ซื้อใน Google ช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าและชำระเงินได้จากบน Google โดยตรง

โดยก่อนที่คุณจะใช้งาน “ซื้อใน Google” คุณจะต้องตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube ในส่วนผู้ดูแล Shopify และเปิดใช้งาน Shopify Payments ในการตั้งค่าการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าโดยใช้ “ซื้อใน Google” การชำระเงินนั้นจะถูกประมวลผลผ่าน Shopify Payments และระบบจะซิงค์คำสั่งซื้อนั้นในส่วนคำสั่งซื้อของส่วนผู้ดูแล Shopify ภายใน 30 นาที คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการชำระเงินของ “ซื้อใน Google” ได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify โปรดดูที่การจัดการคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดของร้านค้า

หากคุณต้องการใช้ “ซื้อใน Google” ตรวจดูให้แน่ใจว่าร้านค้าออนไลน์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ Google Merchant Center:

 • คุณต้องใช้ Shopify Payments
 • คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานช่องทางการขาย Google & YouTube
 • ร้านค้าของคุณต้องตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • ร้านค้าของคุณต้องจัดการคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีป (ไม่รวมอะแลสกา ฮาวาย และเขตแดนที่ไม่ใช่รัฐ เช่น เปอร์โตริโกและกวม)
 • ร้านค้าของคุณจะต้องมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขาย Google เสมอ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตั้งให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Google & YouTube
 • ควรกำหนดระยะเวลาการขนส่งให้สินค้าและเขตการจัดส่งทั้งหมดของคุณ หากคุณใช้แอปจากภายนอกเพื่อจัดการการจัดส่งของคุณ ระบบจะกำหนดระยะเวลาการขนส่งของคุณเป็น 14 ถึง 21 วันทำการโดยอัตโนมัติ
 • ร้านค้าของคุณต้องไม่เปิดใช้งานการกําหนดราคาแบบรวมภาษี
 • สินค้าที่คุณต้องการขายโดยใช้ “ซื้อใน Google” ต้องไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ
 • สินค้าที่คุณต้องการขายโดยใช้ “ซื้อใน Google” ต้องไม่ใช้รหัสส่วนลด

ตั้งค่า “ซื้อใน Google”

หากต้องการคําแนะนําในการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า “ซื้อใน Google” สำหรับ YouTube ในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

มาตรฐานผู้ค้าปลีกและคะแนนผู้ขาย

หากต้องการใช้ “ซื้อใน Google” บนช่องทาง Google & YouTube ร้านค้า Shopify ของคุณจะต้องรักษามาตรฐานผู้ค้าปลีกที่ดีและมีคะแนนผู้ขายของ Google ที่สูง

ไปที่เกี่ยวกับมาตรฐานการค้าปลีกและการให้คะแนนผู้ขายในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ตารางสรุปสถิติประสบการณ์การช้อปปิ้ง

ตารางสรุปสถิติประสบการณ์การช้อปปิ้งจะให้รางวัลกับธุรกิจที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่กำหนดไว้ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้:

 • เครื่องหมาย "ร้านค้าคุณภาพยอดเยี่ยม" ที่จะแสดงในรายการสินค้าของคุณ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจในการซื้อจากร้านค้าของคุณให้ลูกค้าได้
 • ตำแหน่งการจัดวางที่เด่นชัดในแท็บการช้อปปิ้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางสรุปสถิติประสบการณ์การช้อปปิ้ง และโปรแกรมตารางสรุปสถิติประสบการณ์การช้อปปิ้งในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center

การจัดการส่วนลด

ส่วนลดต่างๆ จะเรียกว่า การโปรโมต ใน Google Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการโปรโมชันบนช่องทางการขาย Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

คุณสามารถจัดการว่าส่วนลดใดพร้อมให้ใช้งานในช่องทางการขายบน Google ได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการโปรโมชันใน Google Merchant Center ได้ ดูวิธีแก้ไขโปรโมชันหรือเปลี่ยนสถานะโปรโมชันในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

การควบคุมการจัดการคำสั่งซื้อ

การยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน Google Merchant Center ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลการจัดส่งของคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” คุณจะต้องแก้ไขข้อมูลการติดตามในคำสั่งซื้อดังกล่าว

ในกรณีที่ต้องยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อเนื่องจากมีรายการสินค้าไม่ถูกต้อง คุณควรยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น หลังยกเลิกคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อลูกค้าและสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือขอให้ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดการการคืนสินค้า

หากลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าที่ซื้อโดยใช้ “ซื้อใน Google” ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google โดย Google อนุญาตให้ใช้ระยะเวลาการคืนสินค้าที่ต่างกัน 2 ตัวเลือก ได้แก่ 30 วันหรือ 1 ปี ทั้งนี้ ตัวเลือกที่ใช้กับธุรกิจของคุณจะยึดตามระยะเวลาการคืนสินค้าที่คุณเลือกในขั้นตอนการตั้งค่า หากคุณตั้งค่าระยะเวลาการคืนสินค้าเป็นไม่เกิน 30 วัน กระบวนการส่งคืนสินค้าของ Google จะให้เวลาลูกค้าส่งคืนสินค้าได้ 30 วันเต็ม แต่หากคุณตั้งค่าเวลาในการคืนสินค้าเป็นมากกว่า 30 วัน ลูกค้าจะมีสิทธิ์คืนสินค้าที่สั่งซื้อไปภายในหนึ่งปี

หลังจากที่ลูกค้าเริ่มขั้นตอนการส่งคืนสินค้ากับ Google แล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการขอคืนสินค้าให้คุณ หลังจากที่คุณได้รับคำขอคืนสินค้าแล้ว คุณสามารถตอบกลับคำขอได้โดยตรงโดยการตอบกลับอีเมลนั้นและมอบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้ลูกค้าของคุณ จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คืนสินค้าให้เสร็จสิ้น แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในส่วนเลือกตัวเลือกการจัดส่ง:

 • หากต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณและที่อยู่จัดส่งของลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 • หากต้องการอัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่มีอยู่ให้ลูกค้าของคุณ ให้เลือก “อัปโหลดใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน” แล้วในหน้าเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน ให้อัปโหลดไฟล์ PDF หรือ JPEG ของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถป้อนหมายเลขติดตามพัสดุและผู้ให้บริการขนส่งได้หากมีข้อมูล
 • หากต้องการสร้างการคืนสินค้าโดยไม่มีข้อมูลการจัดส่งคืน ให้เลือก “ไม่มีการจัดส่งคืน

หลังจากที่คุณได้รับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนแล้ว คุณสามารถดำเนินการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นและคืนสินค้ากลับเข้าสต็อกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ โดยช่องทาง Google & YouTube จะทำการซิงค์เมื่อคุณดำเนินการคืนสินค้าเสร็จสิ้น

การออกเงินคืน

คุณสามารถประมวลผลการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” ได้แบบเต็มจำนวนเท่านั้น เพราะระบบจะไม่รองรับการคืนเงินบางส่วนสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google”

หากคุณมีตัวเลือกการคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า ให้คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวจากส่วนผู้ดูแล Shopify โดยช่องทาง Google & YouTube จะทำการซิงค์เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินเสร็จสิ้น

Google มีประกัน Google Guarantee ให้ทุกคำสั่งซื้อที่สั่งผ่าน “ซื้อใน Google” หากเกิดปัญหากับสินค้า เช่น สินค้ามาไม่ถึง ไม่ถูกต้อง เมื่อมาถึงแล้วสภาพสินค้าไม่ดี หรือส่งคืนไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงินคืน Google จะคืนเงินให้สำหรับสินค้านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Google Guarantee

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากการซื้อผ่าน “ซื้อใน Google” นั้นสามารถใช้เพื่อการสื่อสารทางการตลาดผ่านอีเมลเท่านั้น จะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์การโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายไม่ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับผู้ขายที่ใช้ “ซื้อใน Google”

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี